FAQ - Często zadawane pytania

FAQ - Blokada parkingowa

Pod poniższym linkiem możesz znaleźć film jak wyjątkowo prosto zainstalować blokadę.

Blokadę można zresetować przytrzymując przycisk "resetuj" na skrzynce z elektroniką, znajdującą się w ramach blokady.

Odblokuj pokrywę i otwórz ją. Wyjmij wtyczkę z gniazda ładowania i umieść otrzymaną ładowarkę wewnątrz. Dopóki bateria będzie się ładować, będzie zapalona zielona lampka LED na obudowie baterii. Po naładowaniu się baterii, zielone światło LED zgaśnie.

Nasze blokady parkowania mają wbudowany zestaw czujników wykrywających czy nad blokadą jest zaparkowany samochód. W ten sposób, podnoszenie blokady nie jest możliwe, jeśli nad nią znajduje się samochód.
System czujników składa się z laserów i magnetometru i uzyskuje precyzję 99,29%.

Blokada korzysta z certyfikowanego modułu Bluetooth o małym zużyciu energii, renomowanego producenta, z zasięgiem do 100 metrów, który w praktyce działa do 60 metrów.

W przypadku kiedy nie możesz połączyć się z blokadą, a posiadasz uprawnienia administratora, zresetuj aplikację i spróbuj ponownie. Jeśli błąd się powtórzy, otwórz pokrywę i zresetuj baterię za pomocą przycisku "RESET" na skrzynce z elektroniką.

Jeśli aplikacja mówi, że określona bateria jest zablokowana, należy usunąć wszelkie przeszkody mechaniczne uniemożliwiające normalne działanie baterii

W przypadku jeśli blokada nie zamknie się automatycznie po odjeździe, sprawdź w ustawieniach aplikacji czy jest włączona opcja "automatyczne zamykanie". Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się ze wsparciem dla użytkowników.

Do użytkowania blokady nie potrzebujesz ani mobilnego połączenia ani połączenia Wi-Fi. Połączenie internetowe jest potrzebne tylko za pierwszym razem, aby pomyślnie zakończyć proces instalacji.

Poszczególny użytkownik może sterować tylko jedną blokadą w określonym czasie. Dopóki użytkownik jest połączony z określoną blokadą, inni użytkownicy tą samą blokadą sterować nie mogą.

Aplikacja, w czasie łączenia się z blokadą, zwróci wam uwagę, jeśli poziom baterii spadnie poniżej 20%.

Na początku, kiedy klucz jest ustawiony, tylko administrator może sterować blokadą i wysyłać klucze innym użytkownikom. Przykładowo, jeśli zmienisz swój smartfon, a Twój stary telefon będzie połączony z blokadą i będzie mieć uprawnienia administratora, przed połączeniem się z blokadą przez swój nowy telefon, musisz zresetować blokadę do ustawień fabrycznych.

Możesz ręcznie opuścić blokadę, poprzez usunięcie sworznia zabezpieczającego jak opisano to w powyższym podręczniku.

W porównaniu do staromodnych blokad sterowanych zdalnie, blokada Parklio™ jest sterowana smartfonem i umożliwia proste podnoszenie i opuszczanie blokady w ciągu 4 sekund, tylko jednym kliknięciem.

Blokada może zostać zainstalowana na terenie prywatnym i terenie użyteczności publicznej. Jeśli chodzi o obszar użyteczności publicznej, konieczne jest uzyskanie dokładniejszych informacji od władz miasta. Z informacjami tymi można prowadzić dalszą komunikację dotyczącą założenia blokady.

Jeśli masz zasilanie stałe, bateria nie jest Ci potrzebna. Stałe zasilanie ma zintegrowaną baterię zapasową na wypadek braku prądu.

W porównaniu do zwyczajowych słupków parkingowych lub innych automatycznych przeszkód parkingowych, blokady solarne Parklio™ są testowane i zostały tak wykonane, aby wytrzymać każdy akt wandalizmu i każdą siłę spowodowaną przez człowieka, zgodnie ze standardami UE i posiadają mechanizm o wyjątkowej odporności. Przy tym, wyjątkowa jest cecha udostępniania między użytkownikami klucza cyfrowego za pomocą smartfonu.

FAQ - Szlaban

Installation of the smart parking gate is guided by step-by-step instructions and requires electrical and mechanical skills. Installation takes about 1.5-2h. Detailed instructions are provided in the user manual and installation video.

Gate is powered by constant supply with a 230V - 50Hz. In addition to that it is also possible to use the solar power ECO-LOGIC system (24V versions).

In case of the absence of power, the gate is using the B-PACK backup battery (24V versions).

Do takiej sytuacji nie powinno dojść, gdyż na barierze znajdują się czujniki regulujące podnoszenie i opuszczanie szlabanu, a jeśli samochód zbliży się, czujniki wykryją go i szlaban automatycznie podniesie się. W każdym przypadku, istniejąurządzeniazabezpieczające, które zawsze musząbyć zamontowane na barierze, takie jak fotokomórki czy detektory magnetyczne.

FAQ - Automatycznie słupków parkingowych

Bollard is powering by constant power supply of 230V AC +/- 10%.

The force of the bollard is 11000 J which is enough force to resist the car impact and to protect the structural and action mechanisms of bollard from the damage.

This situation should not occur because there are sensors on the bollard that regulate its lifting and lowering from the ground, and if the car approaches, the sensors recognize it and the bollard automatically lowers.

FAQ - Bariera łańcuchowa

The chain is charged with a 220W constant power supply.

In case of absence of power the chain is using the battery backup.

In case of striking and damaging the chain, “safety joint” should be changed. It is the part that connects the chain and the pillar. Safety joint is consist of inox screw and flat ring.

FAQ - Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

Thanks to the user-friendly Parklio™ PMS users can easily manage their license plate database thus control the automation of entrance gates from their mobile and web screens.

ANPR is an automatic system for vehicle number plate detection.

ANPR system can automatically detect license plate for specific vehicle and enable entrance to the parking lot for authorized users.

ANPR cameras read the license plate and send that data to the ANPR system which handles that data as defined through the parking management system (Parklio PMS).

ANPR can check license plates, car type and car color.

Using the Parklio PMS the parking lot owner can define which vehicles have access to the specific parking lot and enable fully automatic parking lot for its visitors.

ALPR stands for Automatic License plate recognition.

ANPR is a number plate recognition system which fetches data from the ALPR license plate recognition system which is deployed on the cameras.

Parklio™ LPR software and solutions for vehicle number plate recognition are based on image processing. Parklio™ number plate recognition system is using neural networks that provide a conversion of the captured images into a text entry.