Polityka prywatności

Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

Twoje dane osobowe będą hostowane i przechowywane za pomocą usług takich jak usługi Google na serwerach znajdujących się w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, a także w innych krajach, które mogą nie mieć odpowiedniej decyzji Unii Europejskiej; inni zewnętrzni kontrahenci mogą mieć dostęp do Twoich danych wyłącznie w celu wskazanym w poprzednim punkcie - dostęp takich osób trzecich jest ściśle kontrolowany.

Kiedykolwiek wysyłamy dane do krajów, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE (RODO), będziemy stosować odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych, w tym między innymi standardowe klauzule umowne dla podmiotów przetwarzających.

Twoje dane osobowe (w tym adres e-mail) nigdy nie będą udostępniane stronom trzecim w celach marketingowych.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Rodzaje danych, które zbieramy do określonych celów, to Twój adres e-mail, kraj zamieszkania, adres IP i inne dane, które są określone w Polityce prywatności wyświetlanej obok każdego formularza, w którym zbieramy dane osobowe.

Cel i sposób zbierania i wykorzystywania danych osobowych

Parklio zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej (RODO) oraz innymi przepisami obowiązującymi w Republice Chorwacji i Unii Europejskiej.

Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie Twojej dobrowolnej i wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z Treści dostępnych w Serwisach. Zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w danym celu jest wymagana przy wypełnianiu odpowiedniego formularza zamieszczonego w Serwisach. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu dostarczania Treści, odpowiadania na zapytania dotyczące Treści dostępnych w Serwisach, informowania o istniejących i nowych treściach, materiałach, funkcjonalnościach, usługach i innych ofertach, które mogą Cię zainteresować, a także w celu ulepszania jakość Treści i Witryn. Dokładne określenie celu gromadzenia Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności wyświetlanej przy każdym formularzu, w którym zbieramy dane osobowe.

Wszystkie zebrane dane są przechowywane elektronicznie, a także stosowane są odpowiednie środki i procedury w celu zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi, utrzymania poziomu ochrony danych osobowych oraz odpowiedniego wykorzystania danych zebranych online.

Mimo, że podejmujemy wszelkie odpowiednie środki, aby zabezpieczyć się przed nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nie możemy zagwarantować, że niektóre z zebranych danych osobowych nigdy nie zostaną ujawnione w sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami. Przypadkowe ujawnienie może być na przykład konsekwencją fałszywego wprowadzenia w błąd podczas uzyskiwania dostępu do stron internetowych zawierających takie dane, w celu skorygowania ewentualnych błędów w danych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, za wszelkie szkody wyrządzone użytkownikom lub osobom trzecim w związku z przypadkowym ujawnieniem danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych w Parklio

Jesteśmy podmiotem przetwarzającym dane osobowe w Parklio - w celu zapoznania się z naszymi zobowiązaniami zapoznaj się z niniejszymi Warunkami przetwarzania i bezpieczeństwa danych Parklio.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez innych użytkowników lub osoby trzecie

Witryny zawierają treści interaktywne i mogą zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich, za pośrednictwem których inni użytkownicy lub osoby trzecie mogą uzyskać autoryzowany lub nieuprawniony dostęp do Twoich danych osobowych. Niniejsze Warunki nie mają zastosowania do gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, które przekazujesz innym użytkownikom i / lub stronom trzecim. W Twoim najlepszym interesie leży zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych i ochrony prywatności stosowanymi przez innych użytkowników i / lub osoby trzecie. Ponieważ nie możemy kontrolować danych, które podajesz podczas uzyskiwania dostępu do treści interaktywnych, linków lub stron internetowych osób trzecich lub w innych okolicznościach, w których przekazujesz swoje dane osobowe innym użytkownikom i / lub stronom trzecim, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Tobie, innym użytkownikom i / lub stronom trzecim, wynikające z faktu, że przekazałeś swoje dane osobowe w związku z korzystaniem z Witryn.

Modyfikacja i usuwanie danych osobowych

Masz ustawowe prawo do żądania zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych lub usunięcia z bazy danych zarejestrowanych użytkowników w dowolnym momencie. Zmiana lub usunięcie danych następuje na podstawie stosownego zawiadomienia skierowanego do kontaktu wskazanego w Serwisach.

Cookies

1. Definicje plików cookie
Plik cookie to mały plik składający się z liter i cyfr, który przechowujemy w Twojej przeglądarce lub na twardym dysku Twojego urządzenia, który działa jak pamięć komputera.
Własne i zewnętrzne pliki cookie: to, czy plik cookie jest „pierwszy”, czy „zewnętrzny”, odnosi się do domeny, w której znajduje się plik cookie.
Własne pliki cookie to te, które są ustawiane przez witrynę internetową odwiedzaną w danym momencie przez użytkownika (np. Pliki cookie umieszczane przez domenę naszej witryny).
TPliki cookie podmiotów zewnętrznych to pliki cookie ustawiane przez domenę inną niż domena witryny odwiedzanej przez użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza witrynę internetową, a inny podmiot umieszcza plik cookie za pośrednictwem tej witryny, będzie to plik cookie strony trzeciej.
Stałe pliki cookie: te pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w pliku cookie. Są aktywowane za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza witrynę, która utworzyła dany plik cookie.
Sesyjne pliki cookie: te pliki cookie umożliwiają operatorom witryn internetowych powiązanie działań użytkownika podczas sesji przeglądarki. Sesja przeglądarki rozpoczyna się, gdy użytkownik otwiera okno przeglądarki i kończy się, gdy zamyka okno przeglądarki. Sesyjne pliki cookie są tworzone tymczasowo. Po zamknięciu przeglądarki wszystkie sesyjne pliki cookie są usuwane.

2. Jakich plików cookie używamy i dlaczego?
Witryna zasadniczo wykorzystuje pliki cookies, aby odróżnić Cię od innych użytkowników serwisu. Pomaga nam to zapewnić lepsze wrażenia podczas przeglądania witryny, a także pozwala nam ją ulepszać. Pliki cookie, których możemy używać w witrynie, można podzielić na następujące kategorie:

 • Niezbędne
 • Wydajnościowe
 • Funkcjonalne
 • Kierowanie do określonego odbiorcy (Targetujące)

Niektóre pliki cookie mogą spełniać więcej niż jeden z tych celów.

'Niezbędne' pliki cookie umożliwiają poruszanie się po witrynie i korzystanie z podstawowych funkcji, takich jak bezpieczne obszary. Bez tych plików cookie nie możemy świadczyć żądanych usług.
Używamy tych ściśle niezbędnych plików cookie, aby:

 • Zidentyfikować Cię jako zalogowanego na stronie w celu uwierzytelnienia
 • Zapewniamy, że łączysz się z odpowiednią usługą w witrynie internetowej, gdy wprowadzamy jakiekolwiek zmiany w sposobie jej działania
 • Ze względów bezpieczeństwa

Jeśli zablokujesz te pliki cookie, nie możemy zagwarantować, jak witryna lub jej zabezpieczenia będą działać podczas Twojej wizyty.

'Wydajnościowe' pliki cookies zbierają informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej, np. które strony odwiedzasz i czy napotkasz jakiekolwiek błędy. Te pliki cookie nie zbierają żadnych informacji, które mogłyby Cię zidentyfikować i są używane wyłącznie w celu usprawnienia działania strony internetowej, zrozumienia zainteresowań naszych użytkowników i pomiaru skuteczności naszych reklam.
Używamy wydajnościowych plików cookie, aby:

 • Przeprowadzać analizę internetową: dostarczamy statystyki dotyczące korzystania z witryny
 • Śledzić podmioty stowarzyszone: Przekazujemy podmiotom stowarzyszonym opinię, że jeden z naszych gości również odwiedził ich witrynę
 • Uzyskać dane o liczbie użytkowników serwisu, którzy przeglądali produkt lub usługę
 • Pomoc nam ulepszyć witrynę, mierząc wszelkie występujące błędy
 • Przetestować różne projekty witryny

Niektóre z naszych wydajnościowych plików cookie są zarządzane dla nas przez osoby trzecie.

'Funkcjonalne' pliki cookie służą do świadczenia usług lub zapamiętywania ustawień w celu usprawnienia Twojej wizyty.
Używamy 'funkcjonalnych' plików cookie do takich celów, jak:

 • Zapamiętanie zastosowań ustawienia, takie jak układ, rozmiar tekstu, preferencje i kolory
 • Zapamiętanie, jeśli już Cię zapytaliśmy, czy chcesz wypełnić ankietę
 • Zapamiętanie, jeśli zajmujesz się konkretnym elementem lub listą w witrynie, aby się nie powtórzyły
 • Pokazywanie, kiedy jesteś zalogowany w witrynie
 • Udostępnianie i pokazywanie osadzonych treści wideo

Niektóre z tych plików cookie są zarządzane dla nas przez osoby trzecie.

Pliki cookie 'targetujące' służą do śledzenia Twojej wizyty w witrynie internetowej, a także innych witrynach internetowych, aplikacjach i usługach online, w tym odwiedzanych stronach i klikniętych linkach, co pozwala nam wyświetlać kierowane reklamy w witrynie.
Możemy używać plików cookie do kierowania, aby:

 • Wyświetlać ukierunkowane reklamy w witrynie
 • Aby ulepszyć sposób dostarczania spersonalizowanych reklam i treści oraz mierzyć sukces kampanii reklamowych w witrynie

3. Kiedy prosimy o Twoją zgodę?
Twoja zgoda jest wymagana dla wszystkich plików cookie.

Prosimy o wyrażenie zgody przed umieszczeniem ich na Twoim urządzeniu. Zgodę możesz wyrazić, klikając odpowiedni przycisk na wyświetlonym banerze. Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz wycofać swoją zgodę na jakiekolwiek pliki cookie w dowolnym momencie, będziesz musiał usunąć, zablokować lub wyłączyć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki; więcej informacji o tym, jak to zrobić, znajdziesz poniżej. Należy pamiętać, że wyłączenie tych plików cookie wpłynie na funkcjonalność witryny internetowej i może uniemożliwić dostęp do niektórych funkcji w witrynie.

4. Jak usunąć i zablokować nasze pliki cookie?
Większość przeglądarek internetowych umożliwia pewną kontrolę większości plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Jeśli jednak użyjesz ustawień przeglądarki, aby zablokować wszystkie pliki cookie (w tym ściśle niezbędne pliki cookie), możesz nie mieć dostępu do całości lub części witryny. O ile nie dostosowałeś ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz system będzie wystawiał pliki cookie, gdy tylko odwiedzisz witrynę.

Zmiana ustawień plików cookie. Ustawienia przeglądarki umożliwiające zmianę ustawień plików cookie znajdują się zwykle w menu „Opcje” lub „Preferencje” przeglądarki internetowej. Aby zrozumieć te ustawienia, pomocne mogą być poniższe łącza. W przeciwnym razie należy skorzystać z opcji „Pomoc” w przeglądarce internetowej, aby uzyskać więcej informacji.

 • Ustawienia plików cookie w przeglądarce Internet Explorer
 • Ustawienia plików cookie w przeglądarce Firefox
 • Ustawienia plików cookie w przeglądarce Chrome
 • Ustawienia plików cookie w Safari

Czas przechowywania danych

Wszelkie dane osobowe przechowywane przez nas w celach marketingowych i powiadomień o aktualizacjach usług będą przez nas przechowywane do czasu, gdy poinformujesz nas, że nie chcesz już otrzymywać tych informacji. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w Parklio tak długo, jak długo Twoje konto firmowe Parklio będzie otwarte - po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone.

Twoje prawa

Możesz anulować subskrypcję dowolnego typu wiadomości e-mail Parklio, klikając link rezygnacji z subskrypcji w stopce wiadomości e-mail.

Jeśli uważasz, że jakiekolwiek dane osobowe, które posiadamy, są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo zażądać wglądu do tych informacji, ich poprawienia lub usunięcia. Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy.

W przypadku, gdy chcesz złożyć skargę dotyczącą sposobu, w jaki postępowaliśmy z Twoimi danymi osobowymi, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy. Następnie rozpatrzymy Twoją skargę i będziemy współpracować z Tobą w celu rozwiązania problemu.

Jeśli nadal uważasz, że Twoje dane osobowe nie zostały odpowiednio potraktowane zgodnie z prawem, możesz skontaktować się z Chorwacką Agencją Ochrony Danych Osobowych (AZOP) i złożyć do niej skargę

WARUNKI KORZYSTANIA Z WZORÓW DOKUMENTACJI

Dokument / dokumentacja sprzedawana za pośrednictwem Witryn jest chroniona prawami autorskimi posiadanymi przez Parklio. Po dokonaniu płatności Parklio przyznaje Ci niewyłączne, stałe, ograniczone prawo do korzystania z dokumentu / dokumentacji na całym świecie, wyłącznie w sposób wyraźnie określony tutaj. Wszelkie prawa, które nie zostały tutaj wyraźnie przyznane, są zastrzeżone.

Jesteś upoważniony do wykorzystywania dokumentu / dokumentacji w dowolnym celu, ale wyłącznie na potrzeby swojej firmy, w sposób zgodny z udzielonymi uprawnieniami, do kopiowania dokumentu / dokumentacji w całości lub w części, bezpośrednio lub pośrednio, tymczasowo lub na stałe, w jakikolwiek sposób iw dowolnej formie, a także do tłumaczenia na inne języki, w celu dostosowania, edycji lub w jakikolwiek inny sposób modyfikowania dokumentu / dokumentacji.

Wyraźnie zabrania się wykorzystywania tego dokumentu / dokumentacji w celach komercyjnych w jakimkolwiek celu lub w jakimkolwiek celu niezwiązanym bezpośrednio z Twoją wewnętrzną działalnością. W szczególności zabrania się wydzierżawiania lub rozpowszechniania oryginału lub kopii dokumentu / dokumentacji poprzez sprzedaż lub w inny sposób lub oferowanie ich z zamiarem sprzedaży, a także drukowanie, publikowanie i udostępnianie publicznie za pośrednictwem sieci przewodowej lub bezprzewodowej. systemy, poprzez umożliwienie nieupoważnionym osobom trzecim dostępu do dokumentów z miejsc i w wybranym przez siebie czasie (np. publikacja internetowa), bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Parklio.

Nie jesteś upoważniony do przenoszenia swoich praw na powiązane lub niepowiązane prawne lub fizyczne osoby trzecie, w tym do swoich spółek stowarzyszonych, ani do przyznawania jakimkolwiek takim osobom trzecim prawa do korzystania z dokumentu / dokumentacji bez pisemnej zgody udzielonej wcześniej przez Parklio.

DOSTĘPNOŚĆ, BŁĘDY I NIEŚCISŁOŚCI

Stale aktualizujemy naszą ofertę produktów i usług w Serwisach. Produkty lub usługi dostępne w naszych witrynach internetowych mogą być źle wycenione, niedokładnie opisane lub niedostępne, a ponadto możemy napotkać opóźnienia w aktualizowaniu informacji w witrynach internetowych i naszych reklamach w innych witrynach internetowych.

Nie możemy i nie gwarantujemy dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji, w tym cen, zdjęć produktów, specyfikacji, dostępności i usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji oraz do poprawiania błędów, nieścisłości lub przeoczeń w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Republiki Chorwacji i Unii Europejskiej, bez względu na przepisy kolizyjne

Nasz brak wyegzekwowania jakichkolwiek praw lub postanowień niniejszych Warunków nie będzie uważany za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między nami dotyczącej naszych Witryn internetowych i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, które możemy zawrzeć między nami w odniesieniu do Witryn.