Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

Kamera Parklio™ do rozpoznawania tablic rejestracyjnych (LPR) rejestruje obrazy pojazdów i rozpoznaje numery tablic rejestracyjnych poruszających się pojazdów w każdych warunkach zewnętrznych.

System Parklio™ LPR umożliwia automatyczne wykrywanie licencji pojazdów i zapewnia automatyczny dostęp upoważnionym użytkownikom. Jest to wysoce niezawodny i dokładny system, który może odczytywać tablice rejestracyjne pojazdów bez udziału człowieka.