Podstawowe informacje o projekcie

Wsparcie w ramach tego projektu przeznaczone jest na współfinansowanie działań innowacyjnych konsorcjów MŚP żeby nawiązać długowiekowych relacji i wartości dostawców z integratorami.

Podstawowe informacje o projekcie

Numer projektu:

K.K.03.2.2.05.0006

Oś czasu projektu:

01.10.2020. - 01.09.2023.

Osoba kontaktowa:

Dario Boras

Cele i oczekiwane rezultaty projektu

PARKLIO PAAS to platforma udostępniania miejsc parkingowych, a również platforma do oceny wartości monetyzacji wolnych miejsc w określonych lokalizacjach, która pozwalaja konsorcjum proaktywnie promować kolejnym właścicielom nieruchomości gotowy model biznesowy z bardzo dokładnymi szacunkami średniego rocznego przychodu.

Celami projektu są zmniejszenie ryzyka związanego z inwestycją w usługę konsorcjum dla mobilności w mieście oraz zwiększenie konkurencyjności poprzez łączenie i wzmacnianie zdolności operacyjnych i technicznych w celu wprowadzania produktów i usług na rynek globalny.

Rezultatami projektu są przeprowadzenie procedury harmonizacji produktów, usług i procesów produkcyjnych z potrzebami rynku i wzmocnienie możliwości wszystkich członków klastra w sektorze jakości i niezawodności produktów i usług.

Całkowita wartość projektu to 2 908 443,74 €, z czego współfinansowanie UE wyniosło 1 471 707,07 €.

Parklio Konsorcjum na rzecz mobilności miejskiej
Odpowiadamy w ciągu 20 minut

Loading...

Twoja prośba jest przesyłana. Przetwarzanie zapytania może zająć do 1 - 2 minut.