Automatycznie słupków parkingowych

Ten wysokiej jakości hydrauliczny słupek zabezpieczający gwarantuje bezpieczeństwo i stanowi idealne rozwiązanie do wejść o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa. Dzięki intensywnemu cyklowi operacyjnemu słupek Parklio Bollard jest zaprojektowany tak, aby wytrzymać duże natężenie ruchu samochodów, a tym samym ekonomicznie i skutecznie zabezpieczać miejsca parkingowe w ciągu zaledwie kilku sekund. Ruch hydrauliczny tego słupka zabezpieczającego to najbardziej niezawodna technologia do ekstremalnie intensywnego użytkowania we wszystkich temperaturach i warunkach pogodowych. Obsługiwany za pomocą smartfona, słupek ten unosi się i opada zaledwie 6-7 sekund.