Vyhlásenie o politike kvality

"V spoločnosti Parklio veríme v silné zásady riadenia a zostávame verní našim základným hodnotám. Chápeme, že spokojnosť našich zákazníkov je meradlom nášho úspechu. Preto tvrdo pracujeme na tom, aby sme pochopili a splnili ich očakávania pomocou vysoko kvalitných, inovatívnych produktov a riešení. Uprednostňujeme tiež rýchle riešenie sťažností klientov, zníženie výskytu a opakovania problémov a postupné budovanie dôvery zákazníkov"

Dario Boras, CEO

Ciele kvality

Záväzok ku kvalite

Zaviazali sme sa poskytovať špičkové produkty. Aby sme dosiahli naše ciele kvality, vybudovali sme dôkladné procesy a systémy zaistenia kvality. Náš tím bol vyškolený na dodržiavanie týchto kritérií, aby sme zaručili, že všetky projekty budú dokončené s presnosťou a že konečný výsledok predčí očakávania klientov.

Prístup Zákazník na prvom mieste

Spokojnosť zákazníka je našou najvyššou prioritou. Prijímame prístup „Zákazník na prvom mieste“ tým, že identifikujeme a napĺňame potreby a požiadavky zákazníkov a zároveň zaisťujeme súlad s právnymi predpismi. Proaktívne riešime potenciálne riziká a príležitosti na neustále zlepšovanie spokojnosti zákazníkov.

Neustále Zlepšovanie

Sme odhodlaní neustále zlepšovať náš systém riadenia kvality. Súčasťou toho je prevzatie zodpovednosti za efektívnu internú komunikáciu a dodržiavanie štandardov, vrátane personálu, podpora prístupu založeného na riziku, poskytovanie vhodných zdrojov a vykonávanie častých hodnotení za účelom neustáleho zlepšovania.

Zažite našu dokonalosť

Odpovedáme do 20 minút