Prohlášení o politice kvality

"Ve společnosti Parklio věříme v silné zásady řízení a zůstáváme věrni našim základním hodnotám. Chápeme, že spokojenost našich zákazníků je měřítkem našeho úspěchu. Proto tvrdě pracujeme na tom, abychom pochopili a splnili jejich očekávání pomocí vysoce kvalitních, inovativních produktů a řešení. Upřednostňujeme také rychlé řešení stížností klientů, snížení výskytu a opakování problémů a postupné budování důvěry zákazníků"

Dario Boras, CEO

Cíle kvality

Závazek ke kvalitě

Zavázali jsme se poskytovat špičkové produkty. Abychom dosáhli našich cílů kvality, vybudovali jsme důkladné procesy a systémy zajištění kvality. Náš tým byl vyškolen k dodržování těchto kritérií, abychom zaručili, že všechny projekty budou dokončeny s přesností a že konečný výsledek předčí očekávání klientů.

Přístup zákazník na prvním místě

Spokojenost zákazníka je naší nejvyšší prioritou. Přijímáme přístup „Zákazník na prvním místě“ tím, že identifikujeme a naplňujeme potřeby a požadavky zákazníků a zároveň zajišťujeme soulad s právními předpisy. Proaktivně řešíme potenciální rizika a příležitosti k neustálému zlepšování spokojenosti zákazníků.

Neustálé Zlepšování

Jsme odhodláni neustále zlepšovat náš systém řízení kvality. Součástí toho je převzetí odpovědnosti za efektivní interní komunikaci a dodržování standardů, včetně personálu, podpora přístupu založeného na riziku, poskytování vhodných zdrojů a provádění častých hodnocení za účelem neustálého zlepšování.

Zažijte naši dokonalost

Odpovídáme do 20 minut

Loading...

Vaše žádost se odesílá. Zpracování dotazu může trvat 1 - 2 minuty.