Staňte sa partnerom

Staňte sa obchodným partnerom Parklio™ a pracujme spoločne na prinášaní najlepších parkovacích riešení na trh

Naši partneri sú kľúčovým prvkom pri prezentácii značky Parklio™ a pri poskytovaní najlepších služieb a podpory zákazníkom. Sme tu dlhodobo a máme v úmysle zostať na trhu dlho. Preto si svojich partnerov vyberáme starostlivo. Vysoká úroveň komunikácie a transparentný vzťah sú kľúčom k úspešnému partnerstvu.

Pripojte sa k rodine Parklio™

Pripojte sa k rodine Parklio™ a buďte súčasťou najlepších riešení v oblasti parkovania!

Parklio Products worldwide