Zásady ochrany osobných údajov

Oznamovanie a sprístupňovanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje budú hosťované a uložené pomocou služieb, ako sú služby Google, na serveroch, ktoré sa nachádzajú v Európskej únii a Spojených štátoch amerických a tiež v ďalších krajinách, ktoré nemusia mať rozhodnutie Európskej únie o primeranosti; Iné zmluvné únie o primeranosti; Iné zmluvné strany môžu mať prístup k vašim údajom iba na účely uvedené v predchádzajúcej časti – prístup týchto tretích strán je prísne kontrolovaný.

Kedykoľvek zasielame údaje do krajín, ktoré neposkytujú rovnakú úroveň ochrany ako všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR), použijeme vhodné ochranné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, okrem iného vrátane štandardných zmluvných doložiek pre spracovateľov.

Vaše osobné údaje (vrátane vášho e-mailu) nebudú nikdy zdieľané so žiadnymi tretími stranami na marketingové účely.

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Typy údajov, ktoré zhromažďujeme na konkrétne účely, sú vaša e-mailová adresa, krajina pobytu, IP adresa a ďalšie údaje, ktoré sú uvedené v Oznámení o ochrane osobných údajov zobrazenom vedľa každého formulára, kde zhromažďujeme vaše osobné údaje.

Účel a spôsob zhromažďovania a používania osobných údajov

Spoločnosť Parklio zhromažďuje a spracováva osobné údaje v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov (EÚ GDPR) a ďalšími predpismi platnými v Chorvátskej republike a Európskej únii.

Vaše osobné údaje sú spracovávané iba na základe vášho súhlasu a výslovného súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov na účely súvisiace s používaním Obsahu dostupného prostredníctvom Webových stránok. Vaše osobné údaje nebudú použité na žiadny iný účel. Váš súhlas so zhromažďovaním a spracovaním vašich osobných údajov na daný účel bude vyžadovaný pri vyplnení príslušného formulára zverejneného na Webových stránkach. Vaše osobné údaje budú použité na poskytovanie Obsahu, odpovedanie na otázky týkajúce sa Obsahu, odpovedanie na otázky týkajúce sa Obsahu dostupného na Webových stránkach, na informovanie o existujúcom a novom obsahu, materiáloch, funkciách, službách a ďalších ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať, a na zlepšenie kvality Obsahu a Webových stránok. Presné uvedenie účelu zhromažďovania vašich osobných údajov nájdete v Oznámení o ochrane osobných údajov, ktoré sa zobrazuje vedľa každého formulára, kde zhromažďujeme vaše osobné údaje.

Všetky zhromaždené údaje sú elektronicky ukladané a sú uplatňované príslušné opatrenia a postupy s cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu, zachovať úroveň ochrany osobných údajov a používať údaje zhromaždené online vhodným spôsobom.

Aj keď prijímame všetky vhodné opatrenia, aby sme zaistili, že vaše osobné údaje nebudú neoprávnene zverejnené, nemôžeme zaručiť, že niektoré zo zhromaždených osobných údajov nebudú nikdy zverejnené spôsobom, ktorý nie je v súlade s týmito Podmienkami. Náhodné zverejnenie môže byť napríklad dôsledkom nepravdivého uvedenia do omylu pri prístupe na webové stránky, ktoré také údaje obsahujú, za účelom opravy prípadných chýb v údajoch. Naša zodpovednosť bude obmedzená v maximálnym rozsahu povolenom zákonom za akúkoľvek škodu spôsobenú užívateľom alebo tretím stranám v súvislosti s náhodným zverejnením osobných údajov.

Spracovanie osobných údajov v Parklio

Pri nakladaní s vašimi osobnými údajmi v spoločnosti Parklio sme spracovateľom – naše povinnosti nájdete v týchto Podmienkach spracovania a zabezpečenia dát spoločnosti Parklio.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov inými používateľmi alebo tretími stranami

Webové stránky obsahujú Interaktívny Obsah a môžu obsahovať Odkazy na webové stránky tretích strán, prostredníctvom ktorých môžu iní používatelia alebo tretie strany získať oprávnený alebo neoprávnený prístup k vašim osobným údajom. Tieto podmienky sa nevzťahujú na zhromažďovanie, spracovanie alebo používanie osobných údajov, ktoré oznamujete iným používateľom a/alebo tretím stranám. Je vo vašom záujme, aby st esa oboznámili s pravidlami ochrany osobných údajov a ochrany súkromia uplatňované ostatnými užívateľmi a/alebo tretími stranami. Vzhľadom na to, že nemôžeme kontrolovať údaje, ktoré poskytujete pri prístupe alebo používaní Interaktívneho Obsahu, odkazov alebo webových stránok tretích strán, alebo za iných okolností, za ktorých oznamujete svoje osobné údaje iným užívateľom a/alebo tretím stranám, nenesieme zodpovednosť za žiadne škody spôsobené vám, iným používateľom a/alebo tretím stranám, vyplývajúce zo skutočnosti, že ste oznámili svoje osobné údaje v súvislosti s používaním Webových stránok.

Úprava a výmaz osobných údajov

Ste zo zákona oprávnení kedykoľvek požiadať o úpravu alebo vymazanie z databázy registrovaných užívateľov. Úprava alebo vymazanie údajov bude vykonané na základe príslušného oznámenia adresovaného kontaktu uvedenému na Webových stránkach.

Súbory Cookie

1. Definícia súborov cookies

Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme do vášho prehliadača alebo na pevný disk vášho zariadenia, ktorý je jako pamäť počítača.

Súbory cookies prvej a tretej strany: či je súbor cookies „prvý“ alebo „tretí“ odkazuje na doménu, ktorá súbor cookies umiestnila.

Súbory cookie prvej strany sú súbory cookie nastavené webovou stránkou, ktorý užívateľ v danom okamihu navštevuje (napr. súbory cookie umiestnené doménou našej webovej stránky).

Cookies tretích strán sú cookies, ktoré sú nastavené inou doménou, než je doména webovej stránky navštevovanej užívateľom. Pokiaľ užívateľ navštívi webovú stránku a iný subjekt nastaví súbor cookie prostredníctvom tejto webovej stránky, bude sa jednať o súbor cookie tretej strany.

Trvalé súbory cookie: tieto súbory cookies zostávajú v zariadení užívateľa po dobu uvedenú v súbore cookies. Aktivujú sa zakaždým, keď používateľ navštívi webovú stránku, ktorá vytvorila konkrétny súbor cookie.

Súbory cookie relácií: tieto súbory cookie umožňujú prevádzkovateľom webových stránok prepojiť akcie používateľa počas relácie prehliadača. Relácia prehliadača začína, keď používateľ otvorí okno prehliadača, a končí, keď okno prehliadača zavrie. Súbory cookie relácií sú vytvárané dočasne. Po zatvorení prehliadača sa všetky súbory cookies relácie vymažú.

2. Aké cookies používame a prečo?

Všeobecne platí, že web používa súbory cookie, aby vás odlíšil od ostatných používateľov webových stránok. To nám pomáha poskytovať vám dobrý zážitok pri prehliadaní webových stránok a tiež nám umožňuje ich zlepšovať. Súbory cookie, ktoré môžeme na webe používať, môžu byť rozdelené do nasledujúcich kategórií:

 • Nevyhnutne nutné
 • Výkon
 • Funkčnosť
 • Zacielenie
 • Niektoré súbory cookie môžu plniť viac ako jeden z týchto účelov.

„Úplne Nevyhnutné“ súbory cookie vám umožňujú pohybovať sa po webových stránkach a používať základné funkcie, ako sú zabezpečené oblasti. Bez týchto súborov cookie nemôžeme poskytovať požadované služby.

Tieto nevyhnutné súbory cookie používame:

 • Na identifikáciu vás ako prihláseného k webovej stránke a overenie vás
 • Na uistenie sa, že sa pripájate k správnej službe na webe, keď vykonávame akékoľvek zmeny v spôsobe, akým funguje
 • Z bezpečnostných dôvodov

Ak týmto súborom cookie zabránite, nemôžeme zaručiť, ako bude webová stránka alebo zabezpečenie na webovej stránke fungovať počas vašej návštevy.

„Výkonnostné“ cookies zhromažďujú informácie o tom, ako používate webovú stránku, napr. ktoré stránky navštevujete a či narazíte na nejaké chyby. Tieto súbory cookie nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by vás mohli identifikovať, a slúžia iba na to, aby nám pomohli zlepšiť fungovanie webovej stránky, porozumieť záujmom našich užívateľov a merať efektivitu našej reklamy.

Výkonnostné súbory cookie používame na:

 • Vykonajte webovú analýzu: poskytnite štatistiky o tom, ako je webová stránka používaná
 • Vykonávajte sledovanie pridružených subjektov: poskytnite pridruženým subjektom spätnú väzbu, že niektorý z našich návštevníkov tiež navštívil ich stránky
 • Získajte údaje o počte užívateľov webu, ktorí si prezreli produkt alebo službu
 • Pomôžte nám vylepšiť webovú stránku meraním prípadných chýb
 • Vyskúšajte rôzne návrhy webových stránok
 • Niektoré z našich výkonnostných súborov cookie pre nás spravujú tretie strany

„Funkčné“ súbory cookie sa používajú na poskytovanie služieb alebo na zapamätanie nastavení pre zlepšenie vašej návštevy.

Cookies „Funkčné“ používame na také účely, ako sú:

 • Pamätajte si nastavenia, ktoré ste použili, ako je rozvrhnutie, veľkosť textu, predvoľby a farby
 • Pamätajte, že ak sme sa vás už spýtali, či chcete vyplniť prieskum
 • Pamätajte, že ak ste sa zapojili do konkrétnej súčasti alebo zoznamu na webovej stránke, aby sa to neopakovalo
 • Ukázať, kedy ste prihlásený na webovej stránke
 • Poskytovať a zobrazovať vložený videoobsah
 • Niektoré z týchto súborov cookies pre nás spravujú tretie strany.

„Cielenie“ cookies sa používajú na sledovanie vašej návštevy webových stránok, ako aj ďalších webových stránok, aplikácií a online služieb, vrátane stránok, ktoré ste navštívili, a odkazov, ktoré ste sledovali, čo nám umožňuje zobrazovať vám na webových stránkach cielené reklamy.

Cookies pre zacielenie môžeme použiť na:

 • Zobrazenie cielenej reklamy na webovej stránke
 • Zlepšenie spôsobu, akým dodávame personalizované reklamy a obsah, a na meranie úspešnosti reklamných kampaní na webovej stránke

3. Kedy požadujeme váš súhlas?

Pre všetky súbory cookies je vyžadovaný váš súhlas.

Pred ich umiestnením do vášho zariadenia vás požiadame o súhlas. Súhlas môžete udeliť kliknutím na príslušné tlačidlo na banneri, ktorý sa vám zobrazí. Pokiaľ si neželáte udeliť súhlas s akýmikoľvek súbormi cookies kedykoľvek odvolať, budete musieť súbory cookies zmazať a zablokovať alebo zakázať prostredníctvom nastavenia prehliadača; viac informácií o tom, ako to urobiť, nájdete nižšie. Upozorňujeme, že deaktivácia týchto súborov cookies ovplyvní funkčnosť webových stránok a môže vám zabrániť v prístupe k určitým funkciám webových stránok.

4. Ako zmazať a zablokovať naše cookies?

Väčšina webových prehliadačov umožňuje určitú kontrolu väčšiny súborov cookies prostredníctvom nastavenia prehliadača. Ak však použijete nastavenie prehliadača na blokovanie všetkých súborov cookies (vrátane nevyhnutne nutných súborov cookie), možno nebudete mať prístup k celému webu alebo jeho časti. Pokiaľ ste neupravili nastavenie svojho prehliadača tak, aby odmietal súbory cookie, náš systém bude súbory cookie vydávať, akonáhle navštívite webovú stránku.

Zmena Nastavenie Súborov Cookie. Nastavenie prehliadača pre zmenu nastavenia súborov cookie sa obvykle nachádza v ponuke „Možnosti“ alebo „predvoľby“ vášho internetového prehliadača. Aby ste týmto nastaveniam porozumeli, môžu byť užitočné nasledujúce odkazy – v opačnom prípade použite možnosť „Pomoc“ vo vašom internetovom prehliadači pre ďalšie podrobnosti.

 • Nastavenie súborov cookie v Internet Explorer
 • Nastavenie súborov cookie vo Firefoxu
 • Nastavenie súborov cookie v Chrome
 • Nastavenie súborov cookie v Safari

Doba uchovania

Všetky osobné údaje, ktoré máme k dispozícii na účely marketingu a upozornenia na aktualizáciu služieb, budeme uchovávať, kým nám neoznámite, že si už neželáte tieto informácie dostávať. Vaše osobné údaje budeme v Parklio uchovávať, pokiaľ bude váš firemný účet Parklio otvorený – po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje nenávratne zničené.

Vaše práva

Z odberu akéhokoľvek typu e-mailových správ spoločnosti Parklio sa môžete odhlásiť kliknutím na odkaz na odhlásenie v päte e-mailu.

Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, sú nesprávne alebo neúplné, máte právo požiadať o zobrazenie týchto informácií, ich opravu alebo ich vymazanie. Ak chcete tieto práva uplatniť, kontaktujte náš tím podpory.

V prípade, že chcete podať sťažnosť na to, ako sme nakladali s vašimi osobnými údajmi, kontaktujte prosím náš tím podpory. Potom sa na vašu sťažnosť pozrieme a budeme s vami záležitosť riešiť.

Pokiaľ máte stále pocit, že s vašimi osobnými údajmi nebolo nakladané náležitým spôsobom v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na chorvátsky úrad pre ochranu osobných údajov a podať u neho sťažnosť.

PODMIENKY POUŽITIA PRE ŠABLONKY DOKUMENTÁCIE

Dokument/dokumentácia predávaná prostredníctvom webových stránok je chránená autorským právom spoločnosti Parklio. Po zaplatení vám Parklio udeľuje nevýhradné, trvalé, obmedzené právo používať dokument/dokumentáciu po celom svete, a to výhradne spôsobom tu výslovne uvedeným. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené.

Ste oprávnený používať dokument/dokumentáciu na akýkoľvek účel, avšak výhradne pre potreby svojho podnikania, akýmkoľvek spôsobom, ktorý je v súlade s udelenými právami, kopírovať dokument/dokumentáciu vcelku alebo sčasti, priamo alebo nepriamo, dočasne alebo trvalo, akýmikoľvek prostriedkami a v akejkoľvek forme, ako aj prekladať do iných jazykov, prispôsobovať, upravovať alebo akokoľvek inak modifikovať dokument/dokumentáciu.

Je výslovne zakázané používať dokument/dokumentáciu komerčne na akýkoľvek účel alebo na akúkoľvek potrebu, ktorá priamo nesúvisí s vašim interným podnikaním. Je zvlášť zakázané prenajímať alebo distribuovať originál alebo kópie dokumentu/dokumentácie predajom alebo iným spôsobom, alebo ich ponúkať so zámerom predaja, ako aj tlačiť, publikovať a sprístupňovať verejnosti prostredníctvom drôtových alebo bezdrôtových systémov tým, že umožní neoprávneným tretím stranám prístup k dokumentom z miest a v časoch podľa ich vlastného výberu (napr. publikovanie na internete) bez toho, aby vopred získali písomný súhlas spoločnosti Parklio.

Nie ste oprávnení prevádzať svoje práva na pridružené alebo nepridružené právnické alebo fyzické tretie strany, vrátane vašich pridružených spoločnosti, ani udeľovať akejkoľvek takejto tretej strane akékoľvek právo na použitie dokumentu/dokumentácie bez písomného súhlasu, ktorý predtým poskytla spoločnosť Parklio.

DOSTUPNOSŤ, CHYBY A NEPRESNOSTI

Neustále aktualizujeme našu ponuku produktov a služieb na webových stránkach. Produkty alebo služby dostupné na našich webových stránkach môžu mať nesprávnu cenu, môžu byť nepresne popísané alebo nedostupné a môžeme zaznamenať oneskorenie pri aktualizácii informácií na webových stránkach a v našej reklame na iných webových stránkach.

Nemôžeme a nezaručujeme presnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií, vrátane cien, obrázkov produktov, špecifikácií, dostupnosti a služieb. Vyhradzujeme si právo zmeniť alebo aktualizovať informácie a opraviť chyby, nepresnosti alebo opomenutia kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto Podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Chorvátskej republiky a Európskej únie, bez ohľadu na ich ustanovenia o kolízii právnych predpisov.

Naše zlyhanie pri vymáhaní akéhokoľvek práva alebo ustanovení týchto Podmienok nebude považované za vzdanie sa týchto práv. Pokiaľ bude akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok považované súdom za neplatné alebo nevymáhateľné, zostávajúce ustanovenia týchto Podmienok zostanú v platnosti. Tieto Podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi nami týkajúcu sa našich Webových stránok a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody, ktoré by sme mohli mať medzi nami ohľadom Webových stránok.

Ďakujeme za dôveru

Všetky vaše ďalšie otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania osobných údajov spoločnosťou Parklio budú zodpovedaná s maximálnou transparentnosťou.
Odpovedáme do 20 minút

Loading...

Vaša žiadosť sa odosiela. Spracovanie dotazu môže trvať 1 - 2 minúty.