Zásady ochrany osobných údajov

Komunikácia a sprístupnenie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje budú hostené a uložené pomocou služieb, ako sú služby Google, na serveroch, ktoré sa nachádzajú v Európskej únii a Spojených štátoch amerických, ako aj v iných krajinách, ktoré nemusia mať rozhodnutie Európskej únie o primeranosti; iné zmluvné strany tretích strán môžu mať prístup k vašim údajom len na účely uvedené v predchádzajúcej časti – prístup takýchto tretích strán je prísne kontrolovaný.

Vždy, keď posielame údaje do krajín, ktoré neposkytujú rovnakú úroveň ochrany ako Všeobecné Nariadenie EÚ o Ochrane Údajov (GDPR), použijeme vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov vrátane, ale nie výlučne Štandardných Zmluvných Doložiek pre Spracovateľov.

Vaše osobné údaje (vrátane vášho e-mailu) nebudú nikdy zdieľané so žiadnymi tretími stranami na marketingové účely.

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Typy údajov, ktoré zhromažďujeme na určené účely, sú vaša e-mailová adresa, krajina bydliska, IP adresa a ďalšie údaje, ktoré sú uvedené v Oznámení o Ochrane Osobných Údajov, ktoré sa zobrazujú vedľa každého formulára, v ktorom zhromažďujeme vaše osobné údaje.

Účel a spôsob zhromažďovania a používania osobných údajov

Spoločnosť Parklio zhromažďuje a spracúva osobné údaje v súlade s ustanoveniami Všeobecného Nariadenia Európskej únie o Ochrane Údajov (EU GDPR) a ďalšími nariadeniami platnými v Chorvátskej republike a Európskej únii.

Vaše osobné údaje sú spracovávané len na základe Vášho súhlasu a slobodného a výslovného súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na účely súvisiace s používaním Obsahu dostupného prostredníctvom Webových stránok. Váš súhlas so zhromažďovaním a spracovaním Vašich osobných údajov na daný účel je potrebné vyžiadať pri vyplnení príslušného formulára zverejneného na Webových stránkach. Vaše osobné údaje budú použité na poskytovanie Obsahu, odpovedanie na otázky týkajúce sa Obsahu dostupného na Webových stránkach, na informovanie o existujúcom a novom obsahu, materiáloch, funkcionalitách, službách a iných ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať, a na zlepšenie kvalitu Obsahu a Webových stránok. Presné uvedenie účelu zhromažďovania vašich osobných údajov nájdete v Oznámení o Ochrane Osobných Údajov, ktoré sa zobrazuje vedľa každého formulára, v ktorom zhromažďujeme vaše osobné údaje.

Všetky zhromaždené údaje sa elektronicky uchovávajú a uplatňujú sa vhodné opatrenia a postupy s cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu, zachovať úroveň ochrany osobných údajov a použiť údaje zozbierané online primeraným spôsobom.

Aj keď prijímame všetky potrebné opatrenia, aby sme zabránili neoprávnenému zverejneniu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť, že niektoré zo zhromaždených osobných údajov nebudú nikdy zverejnené spôsobom, ktorý nie je v súlade s týmito Podmienkami. Náhodné zverejnenie môže byť napríklad dôsledkom nepravdivého uvedenia do omylu pri prístupe na webové stránky, ktoré takéto údaje obsahujú, s cieľom opraviť prípadné chyby v údajoch. Naša zodpovednosť bude obmedzená v najväčšom rozsahu povolenom zákonom za akúkoľvek škodu spôsobenú používateľom alebo tretím stranám v súvislosti s náhodným zverejnením osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov v Parklio

Pri nakladaní s vašimi osobnými údajmi v Parklio sme sprostredkovateľom – pre naše povinnosti si pozrite tieto Podmienky Spracovania a Zabezpečenia Údajov Parklio.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov inými používateľmi alebo tretími stranami

Webové stránky obsahujú Interaktívny Obsah a môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, prostredníctvom ktorých môžu iní používatelia alebo tretie strany získať autorizovaný alebo neoprávnený prístup k vašim osobným údajom. Tieto Podmienky sa nevzťahujú na zhromažďovanie, spracovanie alebo používanie osobných údajov, ktoré oznámite iným používateľom a/alebo tretím stranám. Je vo Vašom záujme, aby ste sa oboznámili s pravidlami ochrany osobných údajov, ktoré oznámite iným používateľom a/alebo tretím stranám. Je vo Vašom záujme, aby ste sa oboznámili s pravidlami ochrany osobných údajov a ochrany súkromia ostatných užívateľov a/alebo tretích strán. Keďže nemôžeme kontrolovať údaje, ktoré nám poskytnete pri prístupe alebo používaní Interaktívneho Obsahu, Odkazov alebo Webových stránok tretích strán, ani za iných okolností, za ktorých poskytujete svoje osobné údaje iným používateľom a/alebo tretím stranám, nenesieme zodpovednosť za žiadnu škodu spôsobenú vami, iným používateľom a/alebo tretím stranám, vyplývajúcu zo skutočnosti, že ste poskytli svoje osobné údaje, v súvislosti s používaním Webových stránok.

Úprava a vymazanie osobných údajov

Zo zákona máte právo kedykoľvek požiadať o úpravu alebo vymazanie svojich osobných údajov, prípadne vymazanie z databázy registrovaných užívateľov. Úprava alebo vymazanie z databázy registrovaných užívateľov. Úprava alebo vymazanie údajov sa uskutoční na základe príslušného oznámenia adresovaného na kontakt uvedený na Webových stránkach.

Cookies

1. Definície súborov cookie
Súbor cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom prehliadači alebo na pevnom disku vášho zariadenia, ktoré je ako pamäť počítača. Súbory cookie prvej a tretej strany: to, či je súbor cookie “prvej” alebo “tretej” strany, odkazuje na doménu, ktorá súbor cookie umiestňuje.

Súbory cookie prvej strany sú tie, ktoré nastavuje webová stránka, ktorú používateľ v danom čase navštevuje (napr. súbory cookie umiestnené doménou našej webovej lokality). Súbory cookie tretích strán sú súbory cookie, ktoré sú nastavené inou doménou, než je doména webovej stránky, ktorú používateľ navštívi. Ak používateľ navštívi webovú stránku a iný subjekt nastaví súbor cookie prostredníctvom tejto webovej lokality, bude to súbor cookie tretej strany.

Trvalé súbory cookie: tieto súbory cookie zostávajú v zariadení používateľa počas doby uvedenej v súbore cookie. Aktivujú sa zakaždým, keď používateľ navštívi webovú stránku, ktorá vytvorila konkrétny súbor cookie. Súbory cookie relácie: tieto súbory cookie umožňujú prevádzkovateľom webových stránok prepojiť akcie používateľa počas relácie prehliadača. Relácia prehliadača sa spustí, keď používateľ otvorí okno prehliadača, a skončí, keď zatvorí okno prehliadača. Súbory cookie relácie sa vytvárajú dočasne. Po zatvorení prehliadača sa všetky súbory cookie relácie vymažú.

2. Aké cookies používame a prečo?
Vo všeobecnosti webová lokalita používa súbory cookie, aby vás odlíšila od ostatných používateľov webovej lokality. Pomáha nám to poskytovať vám dobrý zážitok z prehliadania webovej stránky a tiež nám to umožňuje vylepšovať ju.
Súbory cookie, ktoré môžeme používať na webovej stránke, môžu byť kategorizované nasledovne:

 • Nevyhnutne nevyhnutné
 • Výkon
 • Funkčnosť
 • Zacielenie

Niektoré súbory cookie môžu spĺňať viac ako jeden z týchto účelov.

'Nevyhnutne Nevyhnuté' súbory cookie vám umožňujú pohybovať sa po webovej lokalite a používať základné funkcie, ako sú zabezpečené oblasti. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať požadované služby.Tieto nevyhnutne potrebné súbory cookie používame na:

 • Identifikovať vás ako prihlásených na webovej lokalite a overiť vás
 • Uistite sa, že ste sa pripojili k správnej službe na webovej lokalite, keď vykonáme akékoľvek zmeny v jej fungovaní
 • Z bezpečnostných dôvodov

Ak týmto súborom cookie zabránite, nemôžeme zaručiť, ako bude webová lokalita alebo bezpečnosť webovej stránky fungovať počas vašej návštevy.

'Výkonnostné' cookies zhromažďujú informácie o tom, ako používate webovú stránku, napr. ktoré stránky navštevujete a či sa vyskytnú nejaké chyby. Tieto súbory cookie nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by vás mohli identifikovať, a používajú sa iba na to, aby nám pomohli zlepšiť fungovanie webovej stránky, pochopiť záujmy našich používateľov a merať efektivitu našej reklamy.
Výkonnostné cookies používame na:

 • Vykonávanie webovej analýzy: Poskytnite štatistiky o tom, ako sa webová lokalita používa
 • Vykonajte sledovanie pridružených spoločností: Poskytnite pridruženým subjektom spätnú väzbu, že niektorý z našich návštevníkov tiež navštívil ich stránku
 • Získať údaje o počte používateľov webovej lokality, ktorí si prezreli produkt alebo službu.
 • Pomôžte nám zlepšiť webovú stránku meraním akýchkoľvek chýb, ktoré sa vyskytnú
 • Otestujte rôzne dizajny webových stránok

Niektoré z našich výkonnostných cookies pre nás spravujú tretie strany.

'Funkčné' súbory cookie sa používajú na poskytovanie služieb alebo na zapamätanie nastavení na zlepšenie vašej návštevy.
Súbory cookie “Funkcie” používame na take účely, ako sú:

 • Zapamätajte si nastavenia, ktoré ste použili, ako je rozloženie, veľkosť textu, preferencie a farby
 • Nezabudnite, či sme sa vás už pýtali, či chcete vyplniť prieskum
 • Zapamätajte si, či ste sa zapojili do konkrétneho komponentu alebo zoznamu na webovej lokalite, aby sa to neopakovalo
 • Ukázať, kedy ste prihlásení na webovú stránku
 • Poskytovať a zobrazovať vložený video obsah

Niektoré z týchto súborov cookie pre nás spravujú tretie strany.

‘Zacielené’ cookies sa používajú na sledovanie vašej návštevy webovej stránky, ako aj iných webových stránok, aplikácií a online služieb, vrátane stránok, ktoré ste navštívili, a odkazov, ktoré ste sledovali, čo nám umožňuje zobrazovať vám na webovej lokalite cielené reklamy.
Súbory cookie zacielenia môžeme použiť na:

 • Zobrazuje cielené reklamy v rámci webovej lokality
 • Na zlepšenie spôsobu, akým poskytujeme prispôsobené reklamy a obsah, a na meranie úspešnosti reklamných kampaní na webovej lokalite

3. Kedy požadujeme váš súhlas?
Pre všetky súbory cookie je potrebný váš súhlas.

Pred umiestnením do vášho zariadenia vás požiadame o váš súhlas. Súhlas môžete udeliť kliknutím na príslušné tlačidlo na banneri, ktorý sa vám zobrazí. Ak si neželáte udeliť súhlas alebo si želáte svoj súhlas s akýmikoľvek súbormi cookie kedykoľvek odvolať, budete musieť súbory cookie odstrániť, zablokovať alebo zakázať prostredníctvom nastavení prehliadača; viac informácií o tom, ako to urobiť, nájdete nižšie. Upozorňujeme, že zakázanie týchto súborov cookie ovplyvní funkčnosť webovej stránky a môže vám zabrániť v prístupe k určitým funkciám webovej lokality.

4. Ako vymazať a zablokovať naše cookies?
Väčšina webových prehliadačov umožňuje určitú kontrolu nad väčšinou súborov cookie prostredníctvom nastavení prehliadača. Ak však použijete nastavenia prehliadača na blokovanie všetkých súborov cookie (vrátane nevyhnutne potrebných súborov cookie), možno nebudete mať prístup k celej webovej lokalite alebo jej časti. Pokiaľ ste si neupravili nastavenie prehliadača tak, aby odmietal cookies hneď, ako navštívite webovú stránku.

Zmena Nastavení súborov Cookie. Nastavenia prehliadača na zmenu nastavení súborov cookie sa zvyčajne nachádzajú v ponuke “Možnosti” alebo “Predvoľby” vášho internetového prehliadača. Na pochopenie týchto nastavení môžu byť užitočné nasledujúce odkazy. V opačnom prípade by ste mali použiť možnosť “Pomoc” vo vašom internetovom prehliadači, kde nájdete ďalšie podrobnosti.

 • Nastavenia súborov cookie v programe Internet Explorer
 • Nastavenia súborov cookie vo Firefoxe
 • Nastavenia súborov cookie v prehliadači Chrome
 • Nastavenia súborov cookie v prehliadači Safari

Retenčný čas

Všetky osobné údaje, ktoré uchovávame na účely marketingových upozornení a upozornení na aktualizáciu služieb, budeme uchovávať dovtedy, kým nám neoznámite, že si už neželáte dostávať tieto informácie. Vaše osobné údaje budeme uchovávať v Parklio dovtedy, kým bude otvorený váš firemný účet Parklio – po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje nenávratne zničené.

Vaše práva

Z odberu akéhokoľvek typu e-mailových správ Parklio sa môžete odhlásiť kliknutím na odkaz na zrušenie odberu v päte e-mailu.

Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, sú nesprávne alebo neúplné, máte právo požiadať o zobrazenie týchto informácií, ich opravu alebo ich vymazanie. Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte náš tím podpory.

V prípade, že chcete podať sťažnosť na to, ako sme nakladali s vašimi osobnými údajmi, kontaktujte náš tím podpory. Potom sa pozrieme na vašu sťažnosť a budeme s vami spolupracovať na vyriešení záležitosti.

Ak máte stále pocit, že s vašimi osobnými údajmi nebolo zaobchádzané primerane v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na chorvátsky úrad na ochranu osobných údajov a podať u neho sťažnosť.

PODMIENKY POUŽÍVANIA PRE DOKUMENTAČNÉ ŠABLONY

Dokument/dokumentácia predáva prostredníctvom webových stránok je chránená autorským právom spoločnosti Parklio. Po zaplatení vám Parklio udeľuje nevýhradné, trvalé, obmedzené právo používať dokument/dokumentáciu na celom svete, a to výlučne spôsobom, ktorý je tu výslovne uvedený. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené.

Ste oprávnení použiť dokument/dokumentáciu na akýkoľvek účel, ale výlučne pre potreby svojho podnikania, akýmkoľvek spôsobom, ktorý je v súlade s udelenými právami, kopírovať dokument/dokumentáciu vcelku alebo čiastočne, priamo alebo nepriamo, dočasne alebo trvalo, akýmikoľvek prostriedkami a v akejkoľvek forme, ako aj prekladať do iných jazykov, prispôsobovať, upravovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom upravovať dokument/dokumentáciu.

Je výslovne zakázané používať dokument/dokumentáciu komerčne na akýkoľvek účel alebo na akúkoľvek potrebu, ktorá priamo nesúvisí s vaším interným podnikaním. Zakazuje sa najmä prenajímanie alebo rozširovanie originálu alebo kópií dokumentu/dokumentácie predajom alebo iným spôsobom, alebo ich ponúkanie s úmyslom predať, ako aj tlačiť, publikovať a sprístupňovať verejnosti prostredníctvom káblového alebo bezdrôtového pripojenia systémami tým, že umožní neoprávneným tretím osobám prístup k dokumentom z miest a v čase podľa vlastného výberu (napr. publikovanie na internete), bez predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti Parklio.

Nie ste oprávnený previesť svoje práva na pridružené alebo nepridružené právnické alebo fyzické tretie osoby, vrátane vašich pridružených spoločností, ani udeliť takýmto tretím osobám akékoľvek právo na použitie dokumentu/dokumentácie bez písomného súhlasu, ktorý spoločnosť Parklio predtým udelila.

DOSTUPNOSŤ, CHYBY A NEPRESNOSTI

Neustále aktualizujeme našu ponuku produktov a služieb na Webových stránkach. Produkty alebo služby dostupné na našich Webových stránkach môžu mať nesprávne ceny, môžu byť nepresne opísané alebo nedostupné a môžeme zaznamenať oneskorenia pri aktualizácii informácií na Webových stránkach a v našej reklame na iných webových stránkach.

Nemôžeme a ani nezaručujeme presnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií, vrátane cien, obrázkov produktov, špecifikácií, dostupnosti a služieb. Vyhradzujeme si právo zmeniť alebo aktualizovať informácie a opraviť chyby, nepresnosti alebo opomenutia kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

VLÁDNY ZÁKON

Tieto Podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi Chorvátskej republiky a Európskej únie bez ohľadu na ich kolízne ustanovenia.

Naše zlyhanie pri presadzovaní akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok sa nebude považovať za vzdanie sa týchto práv. Ak bude niektoré ustanovenie týchto podmienok súdom považované za neplatné alebo nevymáhateľné, zostávajúce ustanovenia týchto Podmienok zostanú v platnosti. Tieto Podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi nami týkajúcu sa našich Webových stránok a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dohody, ktoré by sme mohli mať medzi nami týkajúce sa Webových stránok.