Politika kvalitete

U tvrtki Parklio d.o.o. uspostavili smo procesno orijentirani sustav upravljanja kvalitetom u svim područjima poslovanja te ga kontinuirano održavamo i poboljšavamo, uvodeći suvremena tehničko-tehnološka rješenja i primjenjujući najbolju poslovnu praksu.

Vodimo računa o sustavu kvalitete, a osobito o našim kupcima, čije nam je zadovoljstvo pruženom uslugom na prvom mjestu.

Jasno definiranje ovlasti i odgovornosti, postavljanje mjerljivih ciljeva i dostupnost svih potrebnih resursa, omogućava nam kontinuirani rast i razvoj poslovanja. Određivanjem vanjskih i unutarnjih čimbenika koji utječu na poslovanje, kvalitetnim upravljanjem rizicima i razvijenom unutarnjom komunikacijom, stvaramo dugoročne pretpostavke za uspješno poslovanje te tako ostvarujemo našu misiju i viziju te provodimo zadane strateške odrednice.

Naše poslovanje temelji se na dobrim načelima upravljanja i u cijelosti je usklađeno s našim temeljnim vrijednostima. Razumijemo kako je prava mjera naše uspješnosti zadovoljstvo naših kupaca. Nastojimo prepoznati očekivanja i potrebe naših kupaca i kontinuirano osiguravati visoko kvalitetne i inovativne proizvode i usluge, trenutno rješavati pritužbe kupaca, sprječavati pojavljivanje i ponavljanje problema te dugoročno zadobiti povjerenje kupaca.

Poduzeće je usvojilo pristup „korisnik na prvom mjestu“, koji osigurava da su potrebe i očekivanja korisnika utvrđeni, pretvoreni u zahtjeve i zadovoljeni s ciljem povećanja zadovoljstva . Načelo „korisnik na prvom mjestu“ se postiže osiguravanjem:

 • zahtjevi korisnika i važeći zakonski i regulatorni zahtjevi utvrđeni su, razumljivi i dosljedno ispunjeni,
 • utvrđuju se i rješavaju rizici i prilike koje mogu utjecati na sukladnost proizvoda i usluge te sposobnost za poboljšanje zadovoljstva korisnika,
 • održava se usredotočenost na povećanje zadovoljstva korisnika.

Želimo razvijati sustav upravljanja kvalitetom i dosljedno podizati njegovu učinkovitost neprekidnim poboljšanjima, postavljati ciljeve kvalitete s pozicije kupca te analizirati, procjenjivati i nuditi visoko kvalitetna rješenja.

Maksimalnim ulaganjem u edukaciju osoblja za nove tehnologije, osiguravamo kontinuirano praćenje trendova što je preduvjet za naše uspješno poslovanje.

Usvajanjem ove Politike kvalitete, Uprava poduzeća jasno izražava svoju opredijeljenost za sadašnje i buduće kontinuirano poboljšavanje i razvijanje sustava upravljanja kvalitetom, obvezuje se na poštivanje svih relevantnih zakonskih propisa i opravdanih zahtjeva kupaca, kao i osiguravanje svih potrebnih resursa za uspješno poslovanje.

Uprava poduzeća svoju opredjeljenost razvoju, primjeni i neprekidnom poboljšanju učinkovitosti sustava upravljanja dokazuje:

 • preuzimanjem odgovornosti za djelotvornost sustava upravljanja internim komuniciranjem važnosti dosljednog ispunjavanja zahtjeva i svih zainteresiranih strana, uključujući poštivanje primjenjivih zahtjeva zakona i propisa,
 • uključivanjem, usmjeravanjem i podupiranjem zaposlenika u svrhu doprinosa djelotvornosti sustava upravljanja,
 • promicanjem primjene procesnog pristupa temeljenog na rizicima,
 • uspostavom i provedbom politika, koje su sukladne kontekstu i strateškom usmjerenju,
 • osiguravanjem potrebnih resursa za provedbu i nadzor sustava upravljanja u svrhu postizanja predviđenih rezultata i njegovog stalnog poboljšavanja,
 • osiguravanjem realizacije ciljeva sustava upravljanja,
 • dobro razvijenom komunikacijom između Uprave i radnika, u svrhu koordinacije i suradnje u interesu dobro obavljene usluge,
 • podržavanjem kontinuiranih poboljšanja u inovacijama, komunikaciji i međuljudskim odnosima,
 • odgovornim rukovođenjem i prijenosom ovlasti i odgovornosti na niže razine upravljanja, u skladu s definiranim linijama odgovornosti,
 • sustavnim upravljanjem rizicima, koje uključuje integrirano upravljanje strateškim i operativnim rizicima,
 • provedbom preispitivanja sustava upravljanja.
Parklio certificate

Politika kvalitete