Všeobecné informácie o projekte

Podpora v rámci tohoto Projektu je určená na spolufinancovanie inovačných aktivít konzorcií MSP s cieľom nadviazania dlhodobých dodávateľských vzťahov/hodnotových reťazcov s integrátormi.

Všeobecné informácie o projekte

Číslo projektu

K.K.03.2.2.05.0006

Časová os projektu:

Od 01.10.2020. do 01.09.2023.

Kontaktná osoba:

Dario Boras

Ciele a očakávané výsledky projektu

PARKLIO PAAS je platforma na zdieľanie parkovacích miest, ale je to tiež platforma na hodnotenie magnetizačnej hodnoty voľného miesta v konkrétnych lokalitách, čo konzorciu umožňuje proaktívne ponúkať ďalším vlastníkom nehnuteľností hotový obchodný model s veľmi presnými odhadmi priemerných ročných príjmov.

Cieľom projektu je znížiť riziko investícií do služby konzorcia pre mestskú mobilitu a zvýšiť konkurencieschopnosť združovaním a posilňovaním prevádzkovej a technickej kapacity pre globálne uvádzanie produktov a služieb na trh.

Výsledkom projektu je, že bola vykonaná procedúra harmonizácie výrobkov, služieb a výrobných procesov s potrebami trhu a boli posilnené kapacity všetkých členov klastra v segmente kvality a spoľahlivosti výrobkov a služieb.

Celková hodnota projektu je 2 908 443,74 €, z toho EÚ spolufinancuje 1 471 707,07 €.

Parklio Konzorcium Pre Mestskú Mobilitu
Odpovedáme do 20 minút

Loading...

Vaša žiadosť sa odosiela. Spracovanie dotazu môže trvať 1 - 2 minúty.