Obecné informace o projektu

Podpora v rámci tohoto Projektu je určena na spolufinancování inovačních aktivit konsorcií MSP s cílem navázání dlouhodobých dodavatelských vztahů/hodnotových řetězců s integrátory.

Obecné informace o projektu

Číslo projektu

K.K.03.2.2.05.0006

Časová osa projektu:

Od 01.10.2020. do 01.09.2023.

Kontaktní osoba:

Dario Boras

Cíle a očekávané výsledky projektu

PARKLIO PAAS je platforma pro sdílení parkovacích míst, ale je to také platforma pro hodnocení monetizační hodnoty volného místa v konkrétních lokalitách, což konsorciu umožňuje proaktivně nabízet dalším vlastníkům nemovitostí hotový obchodní model s velmi přesnými odhady průměrných ročních příjmů.

Cílem projektu je snížit riziko investic do služby konsorcia pro městskou mobilitu a zvýšit konkurenceschopnost sdružováním a posilováním provozní a technické kapacity pro globální uvádění produktů a služeb na trh.

Výsledkem projektu je, že byla provedena procedura harmonizace výrobků, služeb a výrobních procesů s potřebami trhu a byly posíleny kapacity všech členů klastru v segmentu kvality a spolehlivosti výrobků a služeb.

Celková hodnota projektu je 2 908 443,74 €, z toho EU spolufinancuje 1 471 707,07 €.

Parklio Konsorcium Pro Městskou Mobilitu
Odpovídáme do 20 minut

Loading...

Vaše žádost se odesílá. Zpracování dotazu může trvat 1 - 2 minuty.