Zásady ochrany osobních údajů

Sdělování a zpřístupňování osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou hostovány a uloženy pomocí služeb, jako jsou služby Google, na serverech, které se nacházejí v Evrpské unii a Spojených státech amerických a také v dalších zemích, které nemusí mít rozhodnutí Evropské unie o přiměřenosti; Jiné smluvní strany mohou mít přístup k vašim údajům pouze pro účely uvedené v předchozí části – přístup těchto třetích stran je přísně kontrolován.

Kdykoli zasíláme údaje do zemí, které neposkytují stejnou úroveň ochrany jako obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), použijeme vhodná ochranná opatření k ochraně vašich osobních údajů, mimo jiné včetně standardních smluvních doložek pro zpracovatele.

Vaše osobní údaje (včetně vašeho e-mailu) nebudou nikdy sdíleny s žádnými třetími stranami pro marketingové účely.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Typy údajů, které shromažďujeme pro konkrétní účely, jsou vaše e-mailová adresa, země pobytu, IP adresa a další údaje, které jsou uvedeny v Oznámení o ochraně osobních údajů zobrazeném vedle každého formuláře, kde shromažďujeme vaše osobní údaje.

Účel a způsob shromažďování a používání osobních údajů

Společnost Parklio shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souladu s ustanoveními obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (EU GDPR) a dalšími předpisy platnými v Chorvatské republice a Evropské unii.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu a výslovného souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů pro účely související s používáním Obsahu dostupného prostřednictvím Webových stránek. Vaše osobní údaje nebudou použity k žádnému jinému účelu. Váš souhlas se shromažďováním a zpracováním vašich osobních údajů pro daný účel bude vyžadován při vyplnění příslušného formuláře zveřejněného na Webových stránkách. Vaše osobní údaje budou použity k poskytování Obsahu, odpovídání na dotazy týkající se Obsahu dostupného na Webových stránkách, k informování o stávajícím a novém obsahu, materiálech, funkcích, službách a dalších nabídkách, které by vás mohly zajímat, a ke zlepšení kvality Obsahu a Webových stránek. Přesné uvedení účelu shromažďování vašich osobních údajů naleznete v Oznámení o ochraně osobních údajů, které se zobrazuje vedle každého formuláře, kde shromažďujeme vaše osobní údaje.

Všechny shromážděné údaje jsou elektronicky ukládány a jsou uplatňována příslušná opatření a postupy s cílem zabránit neoprávněnému přístupu, zachovat úroveň ochrany osobních údajů a používat údaje shromážděné online vhodným způsobem.

I když přijímáme veškerá vhodná opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje nebudou neoprávněně zveřejněny, nemůžeme zaručit, že některé ze shromážděných osobních údajů nebudou nikdy zveřejněny způsobem, který není v souladu s těmito Podmínkami. Náhodné zveřejnění může být například důsledkem nepravdivého uvedení v omyl při přístupu na webové stránky, které takové údaje obsahují, za účelem opravy případných chyb v údajích. Naše odpovědnost bude omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem za jakoukoli škodu způsobenou uživatelům nebo třetím stranám v souvislosti s náhodným zveřejněním osobních údajů.

Zpracování osobních údajů v Parklio

Při nakládání s vašimi osobními údaji ve společnosti Parklio jsme zpracovatelem – naše povinnosti naleznete v těchto Podmínkách zpracování a zabezpečení dat společnosti Parklio.

Shromažďování a zpracování osobních údajů jinými uživateli nebo třetími stranami

Webové stránky obsahují Interaktivní Obsah a mohou obsahovat Odkazy na webové stránky třetích stran, jejichž prostřednictvím mohou jiní uživatelé nebo třetí strany získat oprávněný nebo neoprávněný přístup k vašim osobním údajům. Tyto podmínky se nevztahují na shromažďování, zpracování nebo používání osobních údajů, které sdělujete jiným uživatelům a/nebo třetím stranám. Je ve vašem zájmu, abyste se seznámili s pravidly ochrany osobních údajů a ochrany soukromí uplatňované ostatními uživateli a/nebo třetími stranami. Vzhledem k tomu, že nemůžeme kontrolovat údaje, které poskytujete při přístupu nebo používání Interaktivního Obsahu, Odkazů nebo webových stránek třetích stran, nebo za jiných okolností, za kterých sdělujete své osobní údaje jiným uživatelům a/nebo třetím stranám, neneseme odpovědnost za žádné škody způsobené vám, jiným uživatelům a/nebo třetím stranám, vyplývající ze skutečnosti, že jste sdělili své osobní údaje v souvislosti s používáním Webových stránek.

Úprava a výmaz osobních údajů

Jste ze zákona oprávněni kdykoli požádat o úpravu nebo vymazání z databáze registrovaných uživatelů. Úprava nebo vymazání údajů bude provedeno na základě příslušného oznámení adresovaného kontaktu uvedenému na Webových stránkách.

Soubory Cookie

1. Definice souborů cookies

Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme do vašeho prohlížeče nebo na pevný disk vašeho zařízení, který je jako paměť počítače.

Soubory cookies první a třetí strany: zda je soubor cookies „první“ nebo „třetí“ odkazuje na doménu, která soubor cookies umístila.

Soubory cookie první strany jsou soubory cookie nastavené webovou stránkou, kterou uživatel v daném okamžiku navštěvuje (např. sobory cookie umístěné doménou naší webové stránky).

Cookies třetích stran jsou cookies, které jsou nastaveny jinou doménou, než je doména webové stránky navštěvované uživatelem. Pokud uživatel navštíví webovou stránku a jiný subjekt nastaví soubor cookie prostřednictvím této webové stránky, bude se jednat o soubor cookie třetí strany.

Trvalé soubory cookie: tyto soubory cookies zůstávají v zařízení uživatele po dobu uvedenou v souboru cookie. Aktivují se pokaždé, když uživatel navštíví webovou stránku, která vytvořila konkrétní soubor cookie.

Soubory cookie relací: tyto soubory cookie umožňují provozovatelům webových stránek propojit akce uživatele během relace prohlížeče. Relace prohlížeče začíná, když uživatel otevře okno prohlížeče, a končí, když okno prohlížeče zavře. Soubory cookie relací jsou vytvářeny dočasně. Jakmile zavřete prohlížeč, všechny soubory cookie relace se vymažou.

2. Jaké cookies používáme a proč?

Obecně platí, že web používá soubory cookie, aby vás odlišil od ostatních uživatelů webových stránek. To nám pomáhá poskytovat vám dobrý zážitek při procházení webových stránek a také nám umožňuje je zlepšovat. Soubory cookie, které můžeme na webu používat, mohou být rozděleny do následujících kategorií:

 • Nezbytně nutné
 • Výkon
 • Funkčnost
 • Cílení
 • Některé soubory cookie mohou plnit více než jeden z těchto účelů.

Zcela Nezbytné“ soubory cookie vám umožňují pohybovat se po webových stránkách a používat základní funkce, jako jsou zabezpečené oblasti. Bez těchto souborů cookie nemůžeme poskytovat požadované služby.

Tyto nezbytně nutné soubory cookie používáme:

 • K identifikaci vás jako přihlášeného k webové stránce a ověření vás
 • K ujištění se, že se připojujete ke správné službě na webu, když provádíme jakékoli změny ve způsobu, jakým funguje
 • Z bezpečnostních důvodů

Pokud těmto souborům cookie zabráníte, nemůžeme zaručit, jak bude webové stránka nebo zabezpečení na webové stránce fungovat během vaší návštěvy.

„Výkonnostní“ cookies shromažďují informace o tom, jak používáte webovou stránku, např. které stránky navštěvujete a zda narazíte na nějaké chyby. Tyto soubory cookie neshromažďují žádné informace, které by vás mohly identifikovat, a slouží pouze k tomu, aby nám pomohly zlepšit fungování webové stránky, porozumět zájmům našich uživatelů a měřit efektivitu naší reklamy.

Výkonnostní soubory cookie používáme k:

 • Proveďte webovou analýzu: poskytněte statistiky o tom, jak je webová stránka používána
 • Provádějte sledování přidružených subjektů: poskytněte přidruženým subjektům zpětnou vazbu, že některý z našich návštěvníků také navštívil jejich stránky
 • Získejte údaje o počtu uživatelů webu, kteří si prohlédli produkt nebo službu
 • Pomozte nám vylepšit webovou stránku měřením případných chyb
 • Vyzkoušejte různé návrhy webových stránek
 • Některé z našich výkonnostních souborů cookie pro nás spravují třetí strany

„Funkční“ soubory cookie se používají k poskytování služeb nebo k zapamatování nastavení pro zlepšení vaší návštěvy.

Cookies „Funkční“ používáme pro takové účely, jako jsou:

 • Pamatujte si nastavení, která jste použili, jako je rozvržení, velikost textu, předvolby a barvy
 • Pamatujte, že pokud jsme se vás již zeptali, zda chcete vyplnit průzkum
 • Pamatujte, že pokud jste se zapojili do konkrétní součásti nebo seznamu na webové stránce, aby se to neopakovalo
 • Ukázat, kdy jste přihlášeni na webové stránce
 • Poskytovat a zobrazovat vložený videoobsah
 • Některé z těchto souborů cookie pro nás spravují třetí strany.

„Cílení“ cookies se používají ke sledování vaší návštěvy webových stránek, jakož i dalších webových stránek, aplikací a online služeb, včetně stránek, které jste navštívili, a odkazů, které jste sledovali, což nám umožňuje zobrazovat vám na webových stránkách cílené reklamy.

Cookies pro cílení můžeme použít k:

 • Zobrazení cílené reklamy na webové stránce
 • Zlepšení způsobu, jakým dodáváme personalizované reklamy a obsah, a k měření úspěšnosti reklamních kampaní na webové stránce

3. Kdy požadujeme váš souhlas?

Pro všechny soubory cookies je vyžadován váš souhlas.

Před jejich umístěním do vašeho zařízení vás požádáme o souhlas. Souhlas můžete udělit kliknutím na příslušné tlačítko na banneru, který se vám zobrazí. Pokud si nepřejete udělit souhlas nebo si přejete svůj souhlas s jakýmikoli soubory cookies kdykoli odvolat, budete muset soubory cookie smazat a zablokovat nebo zakázat prostřednictvím nastavení prohlížeše; více informací o tom, jak to provést, naleznete níže. Upozorňujeme, že deaktivace těchto souborů cookie ovlivní funkčnost webových stránek a může vám zabránit v přístupu k určitým funkcím webových stránek.

4. Jak smazat a zablokovat naše cookies?

Většina webových prohlížečů umožňuje určitou kontrolu většiny souborů cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče. Pokud však použijete nastavení prohlížeče k blokování všech souborů cookie (včetně nezbytně nutných souborů cookie), možná nebudete mít přístup k celému webu nebo jeho části. Pokud jste neupravili nastavení svého prohlížeče tak, aby odmítal soubory cookie, náš systém bude soubory cookie vydávat, jakmile navštívíte webovou stránku.

Změna Nastavení Souborů Cookie. Nastavení prohlížeče pro změnu nastavení souborů cookie se obvykle nachází v nabídce „Možnosti“ nebo „předvolby“ vašeho internetového prohlížeče. Abyste těmto nastavením porozuměli, mohou být užitečné následující odkazy – v opačném případě použijte možnost „Nápověda“ ve vašem internetovém prohlížeči pro další podrobnosti.

 • Nastavení souborů cookie v Internet Explorer
 • Nastavení souborů cookie ve Firefoxu
 • Nastavení souborů cookie v Chrome
 • Nastavení souborů cookie v Safari

Doba uchování

Veškeré osobní údaje, které máme k dispozici pro účely marketingu a upozornění na aktualizaci služeb, budeme uchovávat, dokud nám neoznámíte, že si již nepřejete tyto informace dostávat. Vaše osobní údaje budeme v Parklio uchovávat, dokud bude váš firemní účet Parklio otevřený – po uplynutí této doby budou vaše osobní údaje nenávratně zničeny.

Vaše práva

Z odběru jakéhokoli typu e-mailových zpráv společnosti Parklio se můžete odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení v zápatí e-mailu.

Pokud se domníváte, že jakékoli osobní údaje, které o vás uchováváme, jsou nesprávné nebo neúplné, máte právo požádat o zobrazení těchto informací, jejich opravu nebo jejich vymazání. Chcete-li tato práva uplatnit, kontaktujte náš tým podpory.

V případě, že chcete podat stížnost na to, jak jsme nakládali s vašimi osobními údaji, kontaktujte prosím náš tým podpory. Poté se na vaši stížnost podíváme a budeme s vámi záležitost řešit.

Pokud máte stále pocit, že s vašimi osobními údaji nebylo nakládáno náležitým způsobem v souladu se zákonem, můžete se obrátit na chorvatský úřad pro ochranu osobních údajů a podat u něj stížnost.

PODMÍNKY POUŽITÍ PRO ŠABLONKY DOKUMENTACE

Dokument/dokumentace prodávaná prostřednictvím webových stránek je chráněna autorským právem společnosti Parklio. Po zaplacení vám Parklio uděluje nevýhradní, trvalé, omezené právo používat dokument/dokumentaci po celém světě, a to výhradně způsobem zde výslovně uvedeným. Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

Jste oprávněni používat dokument/dokumentaci k jakémukoli účelu, avšak výhradně pro potřeby svého podnikání, jakýmkoli způsobem, který je v souladu s udělenými právy, kopírovat dokument/dokumentaci vcelku nebo zčásti, přímo či nepřímo, dočasně nebo trvale, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě, jakož i překládat do jiných jazyků, přizpůsobovat, upravovat nebo jakkoli jinak modifikovat dokument/dokumentaci.

Je výslovně zakázáno používat dokument/dokumentaci komerčně pro jakýkoli účel nebo pro jakoukoli potřebu, která přímo nesouvisí s vaším interním podnikáním. Je zvláště zakázáno pronajímat nebo distribuovat originál nebo kopie dokumentu/dokumentace prodejem nebo jiný, způsobem, nebo je nabízet se záměrem prodeje, jakož i tisknout, publikovat a zpřístupňovat veřejnosti prostřednictvím drátových nebo bezdrátových systémů tím, že umožní neoprávněným třetím stranám přístup k dokumentům z míst a v časech podle jejich vlastního výběru (např. publikování na internetu), aniž by předem získaly písemný souhlas společnosti Parklio.

Nejste oprávněni převádět svá práva na přidružené nebo nepřidružené právnické nebo fyzické třetí strany, včetně vašich přidružených společností, ani udělovat jakékoli takové třetí straně jakékoli právo na použití dokumentu/dokumentace bez písemného souhlasu, který dříve poskytla společnost Parklio.

DOSTUPNOST, CHYBY A NEPŘESNOSTI

Neustále aktualizujeme naši nabídku produktů a služeb na webových stránkách. Produkty nebo služby dostupné na našich webových stránkách mohou mít nesprávnou cenu, mohou být nepřesně popsané nebo nedostupné a můžeme zaznamenat zpoždění při aktualizaci informací na webových stránkách a v naší reklamě na jiných webových stránkách.

Nemůžeme a nezaručujeme přesnost nebo úplnost jakýchkoli informací, včetně cen, obrázků produktů, specifikací, dostupnosti a služeb. Vyhrazujeme si právo změnit nebo aktualizovat informace a opravit chyby, nepřesnosti nebo opomenutí kdykoli bez předchozího upozornění.

ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto Podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony Chorvatské republiky a Evropské unie, bez ohledu na jejich ustanovení o kolizi právních předpisů.

Naše selhání při vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Podmínek nebude považováno za vzdání se těchto práv. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek shledáno soudem jako neplatné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení těchto Podmínek zůstanou v platnosti. Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi námi týkající se našich Webových stránek a nahrazují veškeré předchozí dohody, které bychom mohli mít mezi námi ohledně Webových stránek.

Děkujeme za důvěru

Všechny vaše další otázky nebo obavy týkající se zpracování osobních údajů společností Parklio budou zodpovězeny s maximální transparentností.
Odpovídáme do 20 minut

Loading...

Vaše žádost se odesílá. Zpracování dotazu může trvat 1 - 2 minuty.