Zásady Ochrany Osobních Údajů

Komunikace a zpřístupnění osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou hoštěny a uloženy pomocí služeb, jako jsou služby Google, na serverech, které se nacházejí v Evropské unii a Spojených státech amerických, jako i v jiných krajinách, které nemusí mít rozhodnutí Evropské unie o přiměřenosti; jiné smluvní strany třetích stran mohou mít přístup k vašim údajům jen na účely uvedené v předcházející části – přístup takových třetích stran je přísně kontrolovaný.

Vždy, když posíláme údaje do krajin, které neposkytují stejnou úroveň ochrany jako Všeobecné Nařízení EÚ o Ochraně Údajů (GDPR), použijeme vhodné bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů včetně, ale ne výlučně Standardních Smluvních Doložek pro Zpracovatele.

Vaše osobní údaje (včetně vašeho e-mailu) nebudou nikdy sdílené se žádnými třetími stranami na marketingové účely.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Typy údajů, které shromažďujeme na určené účely, jsou vaše e-mailová adresa, země bydliště, IP adresa a další údaje, které jsou uvedené v Oznámení o Ochraně Osobních Údajů, které se zobrazují vedle každého formuláře, ve kterém shromažďujeme vaše osobní údaje.

Účel a způsob shromažďování a používání osobních údajů

Společnost Parklio shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souladu s ustanoveními Všeobecného Nařízení Evropské unie o Ochraně Údajů (EU GDPR) a dalšími nařízeními platnými v Chorvatské republice a Evropské unii.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávané jen na základě Vašeho souhlasu a svobodného a výslovného souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů na účely související s používáním Obsahu dostupného prostřednictvím Webových stránek. Váš souhlas se shromažďováním a zpracováním Vašich osobních údajů na daný účel je potřebné vyžádat při vyplnění příslušného formuláře zveřejněného na Webových stránkách. Vaše osobní údaje budou použité na poskytování Obsahu, odpovídání na otázky týkající se Obsahu na Webových stránkách, na informování o existujícím a novém obsahu, materiálech, funkcionalitách, službách a jiných nabídkách, které by vás mohli zajímat, a na zlepšení kvalitu Obsahu a Webových stránek. Přesné uvedení účelu shromažďování vašich osobních údajů najdete v Oznámení o Ochraně Osobních Údajů, které se zobrazuje vedle každého formuláře, ve kterém shromažďujeme vaše osobní údaje.

Všechny shromážděné údaje se elektronicky uchovávají a uplatňují se vhodné opatření a postupy s cílem zabránit neoprávněnému přístupu, zachovat úroveň ochrany osobních údajů a použít údaje sesbírané online přiměřeným způsobem.

I když přijímáme všechny potřebné opatření, abychom zabránili neoprávněnému zveřejnění vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit, že některé ze shromážděných osobních údajů nebudou nikdy zveřejněné způsobem, který není v souladu s těmito Podmínkami. Náhodné zveřejnění může být například důsledkem nepravdivého uvedení do omylu při přístupu na webové stránky, které takové údaje obsahují, s cílem opravit případné chyby v údajích. Naše zodpovědnost bude omezená v největším rozsahu povoleným zákonem za jakoukoliv škodu způsobenou uživatelům nebo třetím stranám v souvislosti s náhodným zveřejněním osobních údajů.

Zpracování osobních údajů v Parklio

Při nakládání s vašimi osobními údaji v Parklio jsme zprostředkovatelem – pro naše povinnosti se podívejte na tyto Podmínky Zpracování a Zabezpečení Údajů Parklio.

Shromažďování a zpracování osobních údajů jinými uživateli nebo třetími stranami

Webové stránky obsahují Interaktivní Obsah a mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, prostřednictvím kterých mohou jiné uživatelé nebo třetí strany získat autorizovaný nebo neoprávněný přístup k vašim osobním údajům. Tyto Podmínky se nevztahují na shromažďování, zpracování nebo používání osobních údajů, které oznámíte jiným uživatelům a/nebo třetím stranám. Je ve Vašem zájmu, abyste se obeznámili s pravidly ochrany osobních údajů, které oznámíte jiným uživatelům a/nebo třetím stranám. Je ve Vašem zájmu, abyste se obeznámili s pravidly ochrany osobních údajů a ochrany soukromí ostatních uživatelů a/nebo třetích stran. Vzhledem k tomu, že nemůžeme kontrolovat údaje, které nám poskytnete při přístupu nebo používání Interaktivního Obsahu, Odkazů nebo Webových stránek třetích stran, ani za jiných okolností, za kterých poskytujete svoje osobní údaje jiným uživatelům a/nebo třetím stranám, neneseme zodpovědnost za žádnou škodu způsobenou vámi, jiným uživatelům a/nebo třetím stranám, vyplývající ze skutečnosti, že jste poskytli svoje osobní údaje, v souvislosti s používáním Webových stránek.

Úprava a vymazání osobních údajů

Ze zákona máte právo kdykoliv požádat o úpravu nebo vymazání svých osobních údajů, případně vymazání z databáze registrovaných uživatelů. Úprava nebo vymazání z databáze registrovaných uživatelů. Úprava nebo vymazání údajů se uskuteční na základě příslušného oznámení adresovaného na kontakt uvedený na Webových stránkách.

Cookies

1. Definice souborů cookie
Soubory cookie první strany jsou ty, které nastavuje webová stránka, kterou uživatel v daném čase navštěvuje (např. soubory cookie umístěné doménou naší webové lokality.
Soubory cookie třetích stran jsou soubory cookie, které jsou nastavené jinou doménou, než je doména webové stránky, kterou uživatel navštíví. Pokud uživatel navštíví webovou stránku a jiný subjekt nastaví soubor cookie prostřednictvím této webové lokality, bude to soubor cookie třetí strany.

Trvalé soubory cookie: tyto soubory cookie zůstávají v zařízení uživatele během doby uvedené v souboru cookie. Aktivují se pokaždé, když uživatel navštíví webovou stránku, která vytvořila konkrétní soubor cookie.

Soubory cookie relace: tyto soubory cookie umožňují provozovatelům webových stránek propojit akce uživatele během relace prohlížeče. Relace prohlížeče se spustí, když uživatel otevře okno prohlížeče, a skončí, když zavře okno prohlížeče. Soubory cookie relace se vytvářejí dočasně. Po zavření prohlížeče se všechny soubory cookie relace vymažou.

2. Jaké cookies používáme a proč?
Ve všeobecnosti webová lokalita používá soubory cookie, aby vás odlišila od ostatních uživatelů webové lokality. Pomáhá nám to poskytovat vám dobrý zážitek z prohlížení webové stránky a také nám to umožňuje ji vylepšovat. Soubory cookie, které můžeme používat na webové stránce, mohou být kategorizované následovně:

 • Nevyhnutně nevyhnutné
 • Výkon
 • Funkčnost
 • Zacílení

Některé soubory cookie mohou splňovat víc jak jeden z těchto účelů.

'Nevyhnutně Nevyhnutné' soubory cookie vám umožňují pohybovat se po webové lokalitě a používat základní funkce, jako jsou zabezpečené oblasti. Bez těchto cookies nemůžeme poskytovat požadované služby. Tyto nevyhnutné potřebné soubory cookie používáme na:

 • Identifikovat vás jako přihlášených na webové lokalitě a ověřit vás
 • Ujistěte se, že jste se připojili k správné službě na webové lokalitě, když vykonáme jakékoliv změny v jejím fungování
 • Z bezpečnostních důvodů

Pokud těmto souborům cookie zabráníte, nemůžeme zaručit, jak bude webová lokalita nebo bezpečnost webové stránky fungovat během vaší návštěvy.

'Výkonnostní' cookies shromažďují informace o tom, jak používáte webovou stránku, např. které stránky navštěvujete a jestli se vyskytují nějaké chyby. Tyto soubory cookie neshromažďují žádné informace, které by vás mohly identifikovat, a používají se pouze na to, aby nám pomohli zlepšit fungování webové stránky, pochopit zájmy našich uživatelů a měřit efektivitu naší reklamy. Výkonnostní cookies používáme na:

 • Vykonávání webové analýzy: Poskytněte statistiky o tom, jak se webová lokalita používá
 • Vykonejte sledování přidružených společností: Poskytněte přidruženým subjektům zpětnou
 • vazbu, že některý z našich návštěvníků také navštívil jejich stránku
 • Získat údaje o počtu uživatelů webové lokality, kteří si prohlédli produkt nebo službu
 • Pomozte nám zlepšit webovou stránku měřením jakýchkoliv chyb, které se vyskytnou
 • Otestujte různé dizajny webových stránek

Některé z našich výkonnostních cookies pro nás spravují třetí strany.

'Funkční' soubory cookie se používají na poskytování služeb nebo na zapamatování nastavení na zlepšení vaší návštěvy. Soubory cookie “Funkce” používáme na takové účely, jako jsou:

 • Zapamatujte si nastavení, které jste použili, jako je rozložení, velikost textu, preference a barvy
 • Nezapomeňte, jestli jsme se vás už ptali, jestli chcete vyplnit průzkum
 • Zapamatujte si, jestli jste se zapojili do konkrétního komponentu nebo seznamu na webové lokalitě, aby se to neopakovalo
 • Ukázat, kdy jste přihlášení na webovou stránku
 • Poskytovat a zobrazovat vložené video a obsah

Některé z těchto souborů cookie pro nás spravují třetí strany.

‘‘Zacílené’ cookies se používají na sledování vaší návštěvy webové stránky, jako i jiných webových stránek, aplikací a online služeb, včetně stránek, které jste navštívili, a odkazů, které jste sledovali, co nám umožňuje zobrazovat vám na webové lokalitě cílené reklamy. Soubory cookie zacílení můžeme použít na:

 • Zobrazuje cílené reklamy v rámci webové lokality
 • Na zlepšení způsobu, jakým poskytujeme přizpůsobené reklamy a obsah, a na měření úspěšnosti reklamních kampaní na webové lokalitě

3. Kdy požadujeme váš souhlas?
Pro všechny soubory cookie je potřebný váš souhlas.

Před umístěním do vašeho zařízení vás požádáme o váš souhlas. Souhlas můžete udělit kliknutím na příslušné tlačítko na banner, který se vám zobrazí. Pokud si nepřejete udělit souhlas nebo si přejete svůj souhlas s jakýmikoliv soubory cookie kdykoliv odvolat, budete muset soubory cookie odstranit, zablokovat nebo zakázat prostřednictvím nastavení prohlížeče: víc informací o tom, jako to udělat, najdete níže. Upozorňujeme, že zakázání těchto souborů cookie ovlivní funkčnost webové stránky a může vám zabránit v přístupu k určitým funkcím webové lokality.

4. Jak vymazat a zablokovat naše cookies?
Většina webových prohlížečů umožňuje určitou kontrolu nad většinou souborů cookie prostřednictvím nastavení prohlížeče. Pokud však použijete nastavení prohlížeče na blokování všech souborů cookie (včetně nevyhnutně potřebných souborů cookie), možná nebudete mít přístup k celé webové lokalitě nebo její části. Pokud jste si neupravili nastavení prohlížeče tak, aby odmítal cookies hned, jak navštívíte webovou stránku.

Změna Nastavení souborů Cookie. Nastavení prohlížeče na změnu nastavení souborů cookie se obvykle nacházejí v nabídce „Možnosti“ nebo „Předvolby“ vašeho internetového prohlížeče. Na pochopení těchto nastavení mohou být užitečné následující odkazy. V opačném případě byste měli použít možnost „Pomoc“ ve vašem internetovém prohlížeči, kde najdete další podrobnosti.

 • Nastavení souborů cookie v programu Internet Explorer
 • Nastavení souborů cookie ve Firefoxu
 • Nastavení souborů cookie v prohlížeči Chrome
 • Nastavení souborů cookie v prohlížeči Safari

Retenční čas

Všechny odobní údajě, které uchováváme na účely marketingových upozornění a upozornění na aktualizaci služeb, budeme uchovávat do té doby, dokud nám neoznámíte, že si už nepřejete dostávat tyto informace. Vaše osobní údaje budeme uchovávat v Parklio do té doby, dokud bude otevřený váš firemní účet Parklio – po uplynutí této doby budou vaše osobní údaje nenávratně zničené.

Vaše práva

Z odběru jakéhokoliv typu e-mailových zpráv Parklio se můžete odhlásit kliknutím na odkaz zrušení odběru v patě e-mailu.

Pokud se domníváte, že jakékoliv osobní údaje, které o vás uchováváme, jsou nesprávné nebo neúplné, máte právo požádat o zobrazení těchto informací, jejich opravu nebo jejich vymazání. Pokud chcete uplatnit tyto práva, kontaktujte náš tým podpory.

V případě, že chcete podat stížnost na to, jak jsme nakládali s vašimi osobními údaji, kontaktujte náš tým podpory. Potom se podíváme na vaši stížnost a budeme s vámi spolupracovat na vyřešení záležitosti.

Pokud máte stále pocit, že s vašimi osobními údaji nebylo zacházené přiměřeně v souladu se zákonem, můžete se obrátit na chorvatský úřad na ochranu osobních údajů a podat u něho stížnost.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PRO DOKUMENTAČNÍ ŠABLONY

Dokument/dokumentace prodávaná prostřednictvím webových stránek je chráněna autorským právem společnosti Parklio. Po zaplacení vám Parklio uděluje nevýhradní, trvalé, omezené právo používat dokument/dokumentaci na celém světě, a to výlučně způsobem, který je tu výslovně uvedený. Všechny práva, které tu nejsou výslovně udělené, jsou vyhrazené.

Jste oprávnění použít dokument/dokumentaci na jakýkoliv účel, ale výlučně pro potřeby svého podnikání, jakýmkoliv způsobem, který je v souladu s udělenými právy, kopírovat dokument/dokumentaci, vcelku nebo částečně, přímo nebo nepřímo, dočasně nebo trvale, jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, jako i překládat do jiných jazyků, přizpůsobovat, upravovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem upravovat dokument/dokumentaci.

Je výslovně zakázané používat dokument/dokumentaci komerčně na jakýkoliv účel nebo na jakoukoliv potřebu, která přímo nesouvisí s vaším interním podnikáním. Zakazuje se zejména pronajímání nebo rozšiřování originálu nebo kopii dokumentu/dokumentace prodejem nebo jiným způsobem, nebo jejich nabízení s úmyslem prodat, jako i tlačit, publikovat a zpřístupňovat veřejnosti prostřednictvím kabelového nebo bezdrátového připojení systémy tím, že umožní neoprávněným třetím osobám přístup k dokumentům z míst a v čase podle vlastního výběru (např. publikování na internetu), bez předcházejícího písemného souhlasu od společnosti Parklio.

Nejste oprávnění převést svoje práva na přidružené nebo nepřidružené právnické nebo fyzické třetí osoby, včetně vašich přidružených společností, ani udělit takovýmto třetím osobám jakékoliv právo na použití dokumentu/dokumentace bez písemného souhlasu, který společnost Parklio předtím udělila.

DOSTUPNOST, CHYBY A NEPŘESNOSTI

Neustále aktualizujeme naši nabídku produktů a služeb na Webových stránkách. Produkty nebo služby dostupné na našich Webových stránkách mohou mít nesprávné ceny, mohou být nepřesně popsané nebo nedostupné a můžeme zaznamenat opoždění při aktualizaci informací na Webových stránkách a v naší reklamě na jiných webových stránkách.

Nemůžeme a ani nezaručujeme přesnost nebo úplnost jakýchkoliv informací, včetně cen, obrázků produktů, specifikací, dostupnosti a služeb. Vyhrazujeme si právo změnit nebo aktualizovat informace a opravit chyby, nepřesnosti nebo opomenutí kdykoliv bez předcházejícího upozornění.

VLÁDNÍ ZÁKON

Tyto Podmínky se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Chorvatské republiky a Evropské unie bez ohled na jejich kolizní ustanovení.

Naše selhání při prosazování jakéhokoliv práva nebo ustanovení těchto Podmínek se nebude považovat za vzdání se těchto práv. Pokud bude některé ustanovení těchto podmínek soudem považované za neplatné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení těchto Podmínek zůstanou v platnosti. Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi námi týkající se našich Webových stránek a nahrazují jakékoliv předcházející dohody, které bychom mohli mít mezi námi týkající se Webových stránek.