Všeobecné Podmínky Používání

Tyto Všeobecné podmínky a Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Podmínky“, „Podmínky používání“) upravují používání všech webových stránek tvořících webovou stránku Parklio, kterou vlastní Parklio d.o.o. („Parklio“, „nás“, „my“ nebo „náš“), dostupné na doméně parklio.com a příslušných subdoménách (dále jen „webové stránky“) jako i vzájemná práva a povinnosti týkající se poskytování a používání služeb, materiálů, funkce a další obsah dostupný prostřednictvím Webových stránek.

Tyto Podmínky se vztahují na všechny uživatele Webových stránek. Prvním přístupem na Webové stránky nebo jejich použitím uživatel bere na vědomí jejich obsah a plně chápe a souhlasí s právy a povinnostmi vyplývajícími z používání služeb, materiálů, funkcí a jiného obsahu dostupného prostřednictvím Webových stránek. Pokud nepřijmete některou z těchto Podmínek, nepoužívejte Webové stránky. Na používání určitých služeb, materiálů, funkcí a jiného obsahu dostupného prostřednictvím Webových stránek se mohou vztahovat i zvláštní podmínky, o kterých budou uživatelé vhodným způsobem informováni.

Vyhrazujeme si právo jednostranně upravit nebo doplnit Podmínky kdykoliv a bez předcházejícího upozornění, o čem budou všichni uživatelé náležitě informováni prostřednictvím příslušného upozornění na Webových stránkách. Jste povinní pravidelně kontrolovat Podmínky, abyste zkontrolovali možné úpravy nebo doplňky. Používáním Webových stránek po vykonání úprav nebo doplnění těchto Podmínek plně berete na vědomí, rozumíte a přijímáte jejich obsah. Dále si vyhrazujeme právo jednostranně, kdykoliv a bez předcházejícího upozornění upravit obsah, dizajn nebo umístění Webových stránek. Nemůžeme nést zodpovědnost za žádné škody způsobené uživatelem nebo třetí stranou v souvislosti s výše popsanými úpravami.

OBSAH WEBOVÝCH STRÁNEK

Následující služby, materiály, funkce a obsah jsou uživatelům k dispozici prostřednictvím Webových stránek: Domov, Produkty a Řešení, Společnost, Podpora, Kontakt („Obsah(y)“). Webové stránky obsahují vlastní Obsah společnosti Parklio, jako i Obsah uživatelů, partnerů společnosti Parklio a třetích stran.

Vynaložíme maximální úsilí, abychom zabezpečili stálou dostupnost Webových stránek, jako i stálý a neomezený přístup k Obsahu dostupnému prostřednictvím Webových stránek, jako to upravují tyto Podmínky a případné specifické Podmínky vztahující se na používání určitého Obsahu nebo samostatných Webových stránek v rámci Webových stránek.

Zakázaný Obsah

Je zakázané zveřejňovat, přenášet, odevzdávat nebo vyměňovat jakýkoliv obsah porušující současné zákony Chorvatské republiky a Evropské unie, zejména obsah, který je nepravdivý, klamavý, urážlivý, vulgární, výhružný, rasistický nebo šovinistický, obsah porušující práva duševního vlastnictví, obsah považovaný za neoprávněné zveřejnění osobních údajů nebo za porušení práva na soukromí uživatelů nebo třetích stran, jako i jakýkoliv jiný obsah, který může způsobit škodu společnosti Parklio, jiným uživatelům nebo třetím stranám („Zakázaný Obsah“).

Interaktivní Obsah

Webové stránky obsahují webové stránky a sekce určené na interakci s uživateli nebo mezi nimi způsobem, který umožňuje přenos, nahrávání, zveřejňování, výměnu a vzájemné používání informací, komentářů, recenzí, doporučení, názorů, postojů a jiného možného obsahu, jako i jiné způsoby participace na funkcionalitách, službách a jiném obsahu dostupném prostřednictvím Webových stránek (dále jen: Interaktivní Obsah). Přístup k některým částem Interaktivního Obsahu, jejich poskytování nebo používání mají jen registrovaní uživatelé. Interaktivní Obsah musí být řádně označený vždy, když to způsob jeho zveřejnění nebo použití umožňuje.

Zveřejnění Interaktivního Obsahu na Webových stránkách neznamená, že podporujeme, schvalujeme, doporučujeme, propagujeme nebo jakýmkoliv jiným způsobem podporujeme informace, vyhlášení nebo fakty, postoje, názory nebo závěry v nich obsažené.

Vyhrazujeme si právo dohlížet na Interaktivní Obsah, který je veřejně dostupným, pokud je to možné vzhledem na způsob jeho publikování a používání. Nebudeme však kontrolovat ani důsledně dohlížet na všechen Interaktivní Obsah, a proto nemůžeme zaručit jeho přesnost, pravdivost, původ, obsah nebo dostupnost.

V případě jakýchkoliv komentářů nebo informací týkajících se Interaktivního Obsahu kontaktuje podporu společnosti Parklio. Jsme povinní odstranit jakýkoliv nelegální Interaktivní Obsah ihned po přijetí příslušného upozornění. Dále si vyhrazujeme právo, ale nepřebíráme povinnost změnit, odstranit nebo odmítnou zveřejnit jakýkoliv Interaktivní Obsah, úplně nebo částečně, bez předcházejícího upozornění a bez vysvětlení, na základě našeho vlastního posouzení nebo informací získaných kterýmkoliv uživatelům nebo třetí straně, z jakéhokoliv důvodu, ale především z důvodu porušení těchto Podmínek. V důsledku výše uvedeného nemůžeme nést zodpovědnost za případné škody způsobené uživatelům nebo třetím stranám v souvislosti se zveřejněním nebo nezveřejněním, odstraněním, použitím nebo spoléháním se na jakýkoliv Interaktivní Obsah.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které vlastní společnost Parklio, jako i na webové stránky třetích stran („Odkazy“). Odkazy musí být řádně označené vždy, když to způsob jejich zveřejnění nebo použití umožňuje.

Zveřejnění odkazů na Webových stránkách neznamená, že podporujeme, schvalujeme, doporučujeme, propagujeme nebo jakýmkoliv jiným způsobem podporujeme informace, vyhlášení nebo fakty, postoje, názory nebo závěry v nich uvedené.

Nebudeme kontrolovat ani dohlížet na obsah dostupný prostřednictvím Odkazů, a proto nemůžeme zaručit jeho přesnost, pravdivost, původ, obsah nebo dostupnost. V případě jakýchkoliv komentářů nebo informací týkajících se Odkazů kontaktujte podporu společnosti Parkli. Jsme povinní odstranit jakýkoliv Odkaz obsahující nebo odkazující na Zakázaný Obsah ihned po přijetí příslušného oznámení. Kromě toho si vyhrazujeme právo, ale nepřebíráme povinnost odstranit jakýkoliv Odkaz bez předcházejícího upozornění a bez vysvětlení, na základě našeho vlastního posouzení nebo informací získaných kterýmkoliv uživatelem nebo třetí stranou, z jakéhokoliv důvodu, ale především z důvodu porušení těchto Podmínek.

V důsledku výše uvedeného nemůžeme nést zodpovědnost za případné škody způsobené zveřejněním, odstraněním nebo použitím jakéhokoliv Odkazu nebo spoléháním se na jakýkoliv obsah dostupný prostřednictvím Odkazu.

Reklama na Webových Stránkách

Jakýkoliv reklamní obsah musí být vždy jako takový označený. Uveřejnění reklamního obsahu na Webových stránkách neznamená, že podporujeme, schvalujeme, doporučujeme, propagujeme nebo jakýmkoliv jiným způsobem podporujeme inzerenty, jejich produkty nebo služby.

Inzerenti jsou nezávislí podnikatelé, se kterými jsou vzájemná práva a povinnosti týkající se inzerce na Webových stránkách upravené samostatnými smlouvami. Proto nejsme zapojení do žádného možného vztahu, který můžete navázat s inzerenty v souvislosti s jejich reklamním obsahem dostupným prostřednictvím Webových stránek. Jakékoliv práva a povinnosti vyplývající z takovýchto vztahů budou upravené přímo u příslušného inzerenta. V případě jakýchkoliv připomínek nebo informací týkajících se reklamy kontaktujte přímo inzerenta.

Jelikož obsah dostupný prostřednictvím reklam nekontrolujeme ani nedohlížíme, nemůžeme zaručit jeho přesnost, pravdivost, původ, obsah nebo dostupnost. Vynaložíme však maximální úsilí, abychom zabezpečili, že reklama realizovaná prostřednictvím Webových stránek nebude obsahovat žádný Zakázaný Obsah. Proto si vyhrazujeme právo, ale nepřebíráme povinnost odstranit jakýkoliv reklamní obsah bez předcházejícího upozornění a bez vysvětlení, na základě našeho vlastního posouzení nebo informací získaných kterýmkoliv uživatelem nebo třetí stranou, a to z jakéhokoliv důvodu, ale především z důvodu porušení těchto Podmínek.

Jsme povinní odstranit jakýkoliv reklamní obsah, který obsahuje nebo představuje Zakázaný Obsah, ihned po přijetí příslušného oznámení zaslaného na kontaktní adresu zveřejněnou na Webových stránkách.

V důsledku výše uvedeného nemůžeme nést zodpovědnost za případné škody vzniklé zveřejněním nebo odstraněním jakékoliv reklamy nebo spoléháním se na jakýkoliv její obsah.

Soutěže, stávky a propagační akce.

Jakékoliv soutěže, stávky nebo jiné propagační akce (souhrnně „Propagační akce“) zpřístupněné prostřednictvím Webových stránek se mohou řídit pravidly, které jsou oddělené od těchto Podmínek. Jak se zúčastňujete jakýchkoliv Propagačních akcí, přečtěte si příslušná pravidla, jako i naše Zásady Ochrany osobních údajů. Pokud jsou pravidla Propagace v rozporu s těmito Podmínkami, budou se uplatňovat pravidla Propagace:

POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Není dovolené (dále jen: Zakázané Praktiky):

 • používat Webové stránky nebo obsah dostupný prostřednictvím Webových stránek způsobem, který může způsobit škodu společnosti Parklio, jiným uživatelům nebo jakékoliv třetí straně;
 • zveřejňovat, odevzdávat, vyměňovat nebo přenášet Zakázaný Obsah;
 • zveřejňovat, odevzdávat, vyměňovat nebo přenášet jakýkoliv obsah, o kterém uživatel ví, že je falešný nebo nepravdivý, nebo má opodstatněný důvod domnívat se, že je nepravdivý a kterého použití může způsobit škodu společnosti Parklio, jiným uživatelům nebo třetím stranám;
 • nepravdivé informace o sobě s cílem oklamat společnost Parklio, jiné uživatele nebo třetí strany;
 • zveřejňovat, odevzdávat, vyměňovat nebo přenášet společnosti Parklio, jiným uživatelům nebo třetím stranám jakékoliv nechtěné oznámení nebo jiný obsah komerční nebo zlomyslné povahy bez předcházející žádosti nebo souhlasu, zejména včetně oznámení a jiného obsahu stejné nebo podobné povahy;
 • záměrně zveřejňovat, odevzdávat, vyměňovat nebo přenášet jakýkoliv obsah obsahující počítačové virusy, červy a programy, které mohou bránit nebo bránit v řádném provozu Webových stránek, způsobit poškození nebo zničení jakéhokoliv počítačového programu nebo jakéhokoliv počítače a jiného zařízení ve vlastnictví společnosti Parklio, jiní uživatelé nebo třetí strany;
 • neoprávněným způsobem shromažďovat, zpracovávat nebo používat osobní údaje uživatelům Webových stránek nebo třetích stran;
 • nepovoleným způsobem se zapojit do otevřené nebo skryté reklamy (slovní nebo grafické znázornění produktů, služeb, osobních jmen, názvů společností, názvů, ochranných známek a servisní známky, podniků atd.).

Uživatelé nebo třetí strany nesou právní zodpovědnost za nedodržení ustanovení těchto Podmínek týkajících se Zakázaných Praktik nebo Zakázaného Obsahu, zejména za možnou škodu způsobenou takovým konáním společnosti Parklio, jiným uživatelům a/nebo třetím stranám.

Vyhrazujeme si právo, ale nepřebíráme povinnost zrušit uživatelský účet v důsledku Zakázaných Praktik nebo jiného nezákonného chování uživatele nebo jakéhokoliv porušení těchto Podmínek, které považujeme za závažné, bez předcházejícího upozornění a bez vysvětlení, podle našeho vlastního posouzení nebo informace poskytnuté kterýmkoliv uživatelům nebo třetí stranou.

V důsledku výše uvedeného nemůžeme nést zodpovědnost za případné škody vzniklé uživateli, jiným uživatelům nebo třetím osobám, způsobené Zakázanými Praktikami nebo zrušením uživatelského účtu v souladu s ustanovením v předcházejícím odseku.

DŮVĚRNOST

V případě, že vy nebo Parklio získáte přístup k důvěrným informacím druhé strany v průběhu užívání Webových stránek, strana, která takové informace získá, bude zachovávat důvěrnost takovýchto informací stejným způsobem, jakým zachovává důvěrnost svých vlastních podobných důvěrných informací, ale v žádném případě s menší než přiměřenou starostlivostí.

Během poskytování odborné podpory a kontroly dokončených dokumentů bude Parklio zachovávat důvěrnost poskytnutých informací. Odbornou kontrolu vyplněných dokumentů je možné vykonat jedním z následujících způsobu:

 • odesláním vyplněných dokumentu e-mailům našemu odborníkovi na posouzení;
 • poskytnutím zabezpečeného vzdáleného přístupu pro našeho odborníka k vaší službě hoštění souborů, kde může odborník vzdáleně přistupovat k dokumentům a kontrolovat je.

AUTORSKÁ PRÁVA A JINÁ PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Obsah dostupný prostřednictvím Webových stránek v jakékoliv formě, zejména ve formě dokumentů, šablon, lekcí, kvízů, fotografií, obrázků, nákresů, diagramů, grafů, zvukových a obrazových materiálů atd., je chráněný autorským právem a jinými právy duševního vlastnictví podle platných právních předpisů.

Uživatelé jsou zodpovědní za možné porušení autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví související s Obsahem.

Webové stránky obsahují jména fyzických a právnických osob, názvy produktů nebo služeb, ochranné známky, loga, obrázky, grafiku a další obsah podléhající ochraně práv duševního vlastnictví (dále jen: Chráněný Obsah), který vlastní Parklio a/nebo třetí strany. Přístup k Webovým stránkám nebo Obsahu nebo jejich používání neuděluje žádnou licenci, právo na používáním, právo na využívání ani žádné jiné právo související s Chráněným Obsahem, s výjimkou rozsahu a způsobem, který je výslovně uvedený v ustanoveních těchto Podmínek nebo příslušná samostatná smlouva.

Není dovolené:

 • stahovat, reprodukovat, kopírovat, distribuovat, pronajímat, poskytovat na použití, publikovat, komunikovat s neoprávněnými třetími stranami nebo širokou veřejností nebo používat Obsah jiným způsobem na komerční účely bez předcházejícího písemného souhlasu společnosti Parklio;
 • měnit, upravovat, překládat nebo vytvářet odvozená díla z jakéhokoliv Obsahu dostupného prostřednictvím Webových stránek na komerční účely bez předcházejícího písemného souhlasu společnosti Parklio;
 • používat Obsah dostupný prostřednictvím Webových stránek na účely související s prodejem nebo nabídkami na prodej, reklamou nebo propagací jakéhokoliv produktu nebo služby jakoukoliv osobou.

Pokud nezávisle zjistíme porušování autorských práv a/nebo jiných práv duševního vlastnictví, obchodního tajemství nebo jiných práv uživatelů nebo třetích stran, nebo jakékoliv jiné porušení těchto Podmínek, nebo pokud nás o jakémkoliv takovémto porušení informuje uživatel nebo třetí strana, nebo pokud dostaneme žádost o odstranění Obsahu, Odkazu, Chráněného Obsahu nebo Interaktivního Obsahu, okamžitě přijmeme všechny potřebné opatření, abychom takovou žádost odůvodnili a odstranili možné porušení.

Konkrétně, pokud nezávisle objevíme, dozvíme se nebo dostaneme zodpovídající žádost související s Obsahem, Odkazem nebo Chráněným Obsahem, budeme ochotní spolupracovat s údajným vlastníkem práva duševního vlastnictví nebo předkladatelem žádosti; vlastník práv a předkladatel žádosti se zavazují spolupracovat s námi v dobré víře na účelem zjištění relevantních skutečností a přijetí opatření na odstranění údajného porušení. Vyhrazujeme si právo, ale nepřebíráme na sebe povinnost odstranit sporný Obsah, Odkaz nebo Chráněný Obsah z Webových stránek na základě našeho vlastního posouzení a až do ukončení sporu.

Pokud se zodpovídající informace nebo žádost týkají Interaktivního Obsahu, zadavatel a uživatel, který zveřejnil, přenesl, odevzdal nebo jakýmkoliv jiným způsobem zpřístupnil sporný Interaktivní Obsah prostřednictvím Webových stránek, poskytne všechny potřebné informace a vysvětlení týkající se žádosti nebo Interaktivní Obsah. Pokud zjistíme, že sporná žádost je platný (například na základě konečného soudního rozhodnutí nebo platného urovnání), Interaktivní Obsah, který je předmětem sporu, bude z Webových stránek bezodkladně odstraněný. Také si vyhrazujeme právo, ale nepřebíráme povinnost odstranit sporný Interaktivní Obsah z Webových stránek a zrušit uživatelský účet dotknutého uživatele bez předcházejícího upozornění a bez vysvětlení, na základě našeho vlastního posouzení a do ukončení sporu.

Poskytování Interaktivního Obsahu

Přenášením, nahráváním, umožňováním přístupu, výměnou nebo poskytováním osobního Interaktivního Obsahu jakýmkoliv jiným způsobem prostřednictvím veřejně dostupné části webových stránek uživatel oprávňuje společnost Parklio na zveřejnění nebo nezveřejnění dotknutého Interaktivního Obsahu na Webových stránkách nebo na jeho odstranění z Webových stránek, na základě posouzení společnosti Parklio bez dalšího povolení a bez specifických autorských práv nebo jiné kompenzace. Uživatel má při zveřejňování svého Interaktivního Obsahu právo požádat, aby bylo nebo nebylo zobrazené jeho jméno a/nebo příjmení, uživatelské jméno nebo jiná zodpovídající přezdívka, a aby byl zveřejněný Interaktivní Obsah kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu odstraněný.

Dále uživatel oprávňuje Parklio a každého dalšího registrovaného uživatele používat Interaktivní Obsah zveřejněný na veřejně dostupné části Webových stránek na jakýkoliv účel, včetně další reprodukce a distribuce jiným uživatelům nebo třetím stranám v jakékoliv formě (ústní, písemné nebo elektronické) jakýmkoliv způsobem, jakýmikoliv prostředky a jakýmkoliv způsobem, v původní nebo odvozené formě (zkrácená, připojená, přeložená do jiného jazyka nebo upravená, přizpůsobená nebo zpracovaná jiným způsobem), bez osobitého dalšího schválení a bez autorských práv nebo jiné kompenzace. Společnosti Parklio však nemůže nést zodpovědnost za činnosti vykonané jinými uživateli nebo třetími stranami v souvislosti s Interaktivním Obsahem, který uživatel poskytuje na zveřejnění prostřednictvím Webových stránek. V případě, že uživatel nesouhlasí s případnými úpravami Interaktivního ze strany společnosti Parklio o nesouhlase. Pokud společnost Parklio na základě vlastního posouzení rozhodně, že sporný Interaktivní Obsah je z jakéhokoliv důvodu nevhodný na zveřejnění na Webových stránkách v jeho původní podobě, změněný Interaktivní Obsah bude odstraněný a zveřejnění originálu bude zamítnutý.

Odmítnutí uživatele povolit zveřejnění, úpravu, použití, reprodukci nebo distribuci jeho Interaktivního Obsahu na účel, způsobem a za podmínek uvedených v těchto podmínkách musí být výslovně uvedené při poskytování obsahu na zveřejnění prostřednictvím Webových stránek. Parklio si vyhrazuje právo, ale nepřebírá povinnost zveřejnit jakýkoliv takový Interaktivní Obsah s omezeními definovanými poskytujícím uživatelům nebo odmítnout jeho zveřejnění na základě vlastního posouzení a bez vysvětlení.

Pokud společnosti Parklio, jiní uživatelé nebo třetí strany chtějí používat konkrétní Interaktivní Obsah na účel, za podmínek nebo způsobem, který není výslovně povolený na základě těchto podmínek, mohou požádat vlastníka, který poskytl uvedený Interaktivní Obsah, o speciální povolení.

Uživatelské záruky

Poskytnutím Interaktivního Obsahu na zveřejnění prostřednictvím Webových stránek uživatel zaručuje:

 • že je autorem Obsahu nebo vlastníkem zodpovídajících autorských práv a/nebo jiných práv duševního vlastnictví nabytých zákonným způsobem a že je oprávněný umožnit publikování, úpravu, používání, reprodukci nebo distribuci Interaktivního Obsahu za účelem, způsobem a za podmínek uvedených v těchto Podmínkách;
 • že Interaktivní Obsah je poskytovaný na zveřejnění prostřednictvím Webových stránek bona fide a že poskytování, publikování a následné používání Obsahu v souladu s těmito Podmínkami nebude žádným způsobem porušovat práva společnosti Parklio, jiných uživatelů nebo třetích stran, včetně zejména autorského práva a/nebo jiná práva duševního vlastnictví, obchodní tajemství, pověst, čest a důstojnost, soukromí, rodinný život, jiná práva na soukromí a jakékoliv jiná práva chráněná platnými právními předpisy, ani nezpůsobí hmotnou škodu, nehmotné, přímé nebo nepřímé;
 • že Interaktivní Obsah je úplný, pravdivý, přední atd. podle jeho nejlepšího vědomí a přesvědčení;
 • že bude chránit Parklio před všemi možnými požadavky jiných uživatelů nebo třetích stran předložených Parklio proti porušování tu uvedených uživatelských záruk, zejména proti porušování duševního vlastnictví, obchodního tajemství, práva na soukromí a jakýkoliv jiných práv a s ohledem na poskytnutý Interaktivní Obsah včetně žádostí o odškodnění Společnost Parklio okamžitě informuje uživatele o podání takové žádosti;
 • že poskytne společnosti Parklio, ostatním uživatelům a/nebo třetím stranám plnou náhradu za škody a náklady (včetně nákladů na právní zastoupení a soudních nákladů), které vznikli porušením tady uvedených záruk.

ZŘEKNUTÍ SE A OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI

Společnost Parklio, její ředitelé, zaměstnanci, partneři, zástupci, dodavatelé nebo přidružené společnosti nebudou v žádném případě zodpovědní za žádné nepřímé, náhodné, speciální, následné nebo trestní škody, včetně bez omezení, ztráty zisku, údajů, používání, dobrého jména nebo jiné nehmotné ztráty, které vyplývají z (i) vašeho přístupu k Webovým stránkám, jejich používání nebo neschopnosti přistupovat k nim nebo je používat; (ii) jakékoliv chování nebo obsah jakékoliv třetí strany na Webových stránkách; (iii) jakýkoliv obsah získaný z Webových stránek; a (iv) neoprávněný přístup, použití nebo změna vašich přenosů nebo obsahu, či už na základě záruky, smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) nebo jakékoliv jiné právní teorie, bez ohledu na to, jestli jsme byli nebo nebyli informování o možnosti takové škody, a dokonce když se zjistí, že náprava uvedená v tomto dokumentu nesplnila svůj základní účel.

Vaše používání webových stránek je na vaše vlastní riziko. Webové stránky jsou poskytované na základě „JAKO JSOU“ a „JAK JE DOSTUPNÉ“. Webové stránky jsou poskytované bez záruk jakéhokoliv druhu, jestli už výslovných nebo implicitních, včetně, ale ne výlučně, implicitních záruk prodejnosti, vhodnosti na konkrétní účel, neporušení nebo průběhu výkonu.

Společnost Parklio, její dceřiné společnosti, přidružené společnosti a její poskytovatelé licencí nezaručují, že a) Webové stránky budou fungovat nepřetržitě, bezpečně nebo dostupně v jakémkoliv konkrétním čase nebo místě; b) případné chyby nebo nedostatku budou pravené; c) Webové stránky neobsahují viry nebo jiné škodlivé komponenty; nebo d) výsledky používání Webových stránek budou plnit vaše požadavky.


Parklio d.o.o. Parklio company with a limited liability company for computer services and activities
Stinice 12, 21000 Split, Hrvatska | Commercial Court in Split | Raiffesen Banka, Zagreb, Petrinjska 59 | IBAN: HR7724840081107194017 | VAT: HR60755958894 | Dario Boras i Miroslav Miartuš | The share capital of HRK 20k paid in full