Mestská Správa Riešenia a Systémy Riadenia Parkovania

Mestská Správa Riešenia a Systémy Riadenia Parkovania

Pre zamestnancov mestskej správy je parkovanie veľkým problémom, najmä vzhľadom na to, že každý dochádza autom. Niektoré inštitúcie majú možnosť zabezpečiť parkovanie v garážach alebo na súkromných pozemkoch, iné môžu ponúkať oboje. Bohužiaľ, väčšina inštitúcií, najmä tých v centrálnych lokalitách, má obmedzený počet parkovacích miest. Ak chcete zabezpečiť parkovacie miesta pre svojich zamestnancov a návštevníkov, musíte parkovisko spravovať. Pre každú inštitúciu, ktorá sa zaoberá problémami s parkovaním, sa stalo zabezpečené parkovisko s automatizovaným riešením parkovania požiadavkou.
Tento prípad použitia sa pozrie na dôvody, prečo mestské správy čelia problémom s parkovaním a ako ich vyriešiť pomocou inteligentných riešení Parklio™!

Výhody Najlepšieho Parkovacieho Systému pre Správu Mesta

  • Zabezpečené parkovacie miesta pre zamestnancov
  • Vylepšená správa parkovania s informáciami v reálnom čase
  • Zvýšená bezpečnosť vďaka centrálnemu riadiacemu bodu
  • Prispôsobená parkovacia ochrana pre vyhradené miesta
  • Znížené emisie CO2

5 Problémov a Riešení Parkovania Mestskej Správy

Nedostatok manažmentu parkovania

Nedostatok manažmentu parkovania

Správa parkovísk môže byť náročná, najmä s obmedzeným parkovacím miestom. Manažment parkovania zahŕňa množstvo iniciatív s cieľom vytvoriť efektívne parkoviská a zároveň zlepšiť kvalitu služieb. Nedostatok parkovacieho manažmentu spôsobuje denne rôzne problémy s parkovaním, ako je zneužívanie parkovacích miest. Ľudia budú parkovať na súkromných parkoviskách, ako sú napríklad divadelné parkoviská, kvôli nedostatočnej bezpečnosti pri parkovaní, najmä ak sa nachádzajú v blízkosti centra mesta. Okrem toho bez dobre riadeného parkovacieho systému sa zdroje ľahko plytvajú. Parkovací systém by pomohol spravovať a prevádzkovať efektívne parkovisko.

PARKLIO™ RIEŠENIE

Produkty a riešenia Parklio™ umožňujú mestskej správe lepšiu kontrolu nad parkoviskami. Vytváranie efektívnejších parkovacích zariadení je jednoduché vďaka údajom v reálnom čase.


Všeobecné bezpečnostné problémy

Všeobecné bezpečnostné problémy

Mestskú správu tvoria občianske záležitosti mesta, vrátane kancelárií primátora, mestských poslancov, mestského súdu a pod. Bezpečnosť je komplexná problematika, ktorá má pre mestské správy veľký význam. Parkoviská musia byť riadne zabezpečené a monitorované, s dostupnými informáciami v reálnom čase. Údaje v reálnom čase o každom vozidlu vchádzajúcom na parkovisko by pomohli vyriešiť bezpečnostné problémy. Okrem toho spoľahlivý centrálny bod ovládania umožňuje diaľkové ovládanie parkovacích produktov bez opustenia pracoviska.

PARKLIO™ RIEŠENIE

Produkty a riešenia Parklio™ umožňujú mestským úradom mať kompletne zabezpečené a monitorované parkoviská, aby sa predišlo bezpečnostným problémom a nepríjemným situáciám.


Vyhradené miesta pre zamestnancov

Vyhradené miesta pre zamestnancov

Mestská správa sa často nachádza v centrálnej lokalite s malým počtom parkovacích miest. Riešiť mestskú premávku a prísť do práce, aby ste zistili, že parkovisko je preplnené najmä nepovolenými vozidlami. Vyhradené a zabezpečené parkovacie miesta predstavujú významnú hodnotu pre každého, kto denne parkuje, ako aj speňaženie parkovania. Mestská inštitúcia, napríklad múzeum, bude vedieť garantovať parkovacie miesta pre svojich zamestnancov. Na zmiernenie problémov s parkovaním je potrebné vyhradené parkovacie miesto pre zamestnancov mestskej správy.

PARKLIO™ RIEŠENIE

Parklio™ Parkovacia Ochrana pomocou Parkovacích Produktov Parklio™ Smart Parking, ako sú Bariéra alebo Brána, je možné zabezpečiť parkovacie miesta pre zamestnancov. Zdieľajte s nimi digitálne kľúče cez aplikáciu Parklio™ Connect, aby mali bezproblémový prístup na parkovisko.


Manažment zamestnancov

Manažment zamestnancov

Mestské úrady, ako sú súdy, zamestnávajú značný počet pracovníkov a niekedy je ťažké sledovať čas ich príchodu a odchodu. V prípade, že sa obávate, že niektorí z nich nevyužijú svoj pracovný čas, je možné to sledovať cez informácie o parkovaní. Vďaka inteligentnej parkovacej ochrane a riešeniam je možné sledovať časy príchodu a odchodu každého, kto vchádza na vaše parkovisko.

PARKLIO™ RIEŠENIE

Každé parkovisko vybavené systémom ANPR a technológiou rozpoznávania ŠPZ poskytuje svojim užívateľom extra hodnotu, ako napríklad sledovanie času obsadenosti. Spolu s Parklio™ Detect a PMS budete mať prehľad o obsadenosti parkovísk a presných údajoch v reálnom čase.


Aktualizácia existujúcej ochrany parkovania

Aktualizácia existujúcej ochrany parkovania

Technologické inovácie tiež napomáhajú rozvoju parkovacích technológií. Konvenčným parkoviskám a tradičnej ochrane parkovania chýba poskytovanie informácií na podporu lepšieho riadenia parkovania. Je čas aktualizovať svoje parkovacie produkty a využiť výhody, ktoré poskytuje inteligentná ochrana parkovania. Okrem toho existujúca ochrana parkovania môže mať vysoké náklady na údržbu alebo môže vyžadovať dodatočné náklady pri každej modernizácii. Koordinácia práce viacerých poskytovateľov ochrany parkovania môže byť náročná. Interoperabilita je kľúčovým prvkom, ktorý pomáha pri efektívnom využívaní parkovania.

PARKLIO™ RIEŠENIE

Integráciou modulu do existujúcej parkovacej ochrany budete môcť využívať inteligentné funkcie riešení Parklio™, ako je ovládanie produktov cez aplikáciu Parklio™ Connect, zdieľanie kľúčov, integrácia s akýmkoľvek iným informačným systémom a mnohé ďalšie.


Prispôsobené Parkovacie Riešenia Mestskej Správy s Pridanou Hodnotou

Prispôsobenie ochrany parkovania

Prispôsobenie ochrany parkovania

Inteligentná parkovacia ochrana, ako napríklad Parklio™ Smart Parking Barrier, môže byť prispôsobená podľa želaní zákazníkov. Túto funkciu je možné použiť pre lepšiu značku a vyniknutie. Od osôb so statusom VIP pracujúcich v inštitúciách sa tiež často vyžaduje, aby mali určené miesta. To isté platí pre VIP klientov. S riadne označenými a chránenými parkovacími plochami je ľahké vyhovieť ich potrebám.

Príspevok Smart City

Viac miest na celom svete sa snaží dosiahnuť štandardy Smart City, aby svojim obyvateľom zabezpečili lepšiu a vhodnejšiu budúcnosť. Významnú úlohu v tom zohráva inteligentná ochrana a riešenia parkovania. Pomáha zamestnancom mesta tráviť menej času vo vozidlách hľadaním parkovania a zároveň vytvára možnosti parkovania šetrné k životnému prostrediu. Ďalšie výhody parkovacieho systému pre Smart City nájdete tu.

Často Kladené Otázky o Problémoch Mestskej Správy s Parkovaním

Ochranu parkovania mestskej správy určuje množstvo faktorov, ako je lokalita a kapacita parkovania. Ak sú kancelárie centrálne umiestnené len s niekoľkými parkovacími miestami, inteligentné parkovacie zábrany by boli najlepšou odpoveďou. Pokiaľ ide o väčšie parkoviská alebo garáže, inštalácia automatickej závory je tým správnym riešením. Zvážte tiež začlenenie inteligentných parkovacích riešení, ako je napríklad systém riadenia parkovania, na správu parkovacích zariadení a ovládanie ochrany parkovania na diaľku.

Jedným z častých modelov parkovania, ktorý inštitúcie využívajú, je hybridný model parkovania, kde členovia manažmentu dostávajú vyhradené miesta a iní využívajú parkoviská podľa poradia príchodu. Existujú aj modely, ktoré zohľadňujú zložitosť dopytu po parkovaní. Pri prideľovaní parkovacích miest zohľadňujú viaceré faktory, ako je dĺžka prejazdu, vzdialenosť od centra mesta a fyzické možnosti. Nájdenie správneho modelu by v maximálnej možnej miere optimalizovalo parkoviská a garáže.

Keď nie je dostatok parkovacích miest pre každého, výbornou možnosťou môže byť zdieľanie parkovacieho miesta so spolupracovníkmi. Zamestnanci, ktorí denne dochádzajú do práce, by mali byť povzbudzovaní, aby jazdili verejnou dopravou alebo spolu so spolupracovníkmi.

Odpovedáme do 20 minút

Loading...

Vaša žiadosť sa odosiela. Spracovanie dotazu môže trvať 1 - 2 minúty.