Riešenia a Systémy Riadenia Parkovania Smart City

Riešenia a Systémy Riadenia Parkovania Smart City

Koncept smart city predstavuje mesto využívajúce digitálne riešenia na zlepšenie efektivity tradičných sietí a služieb. Inteligentné mestá sa spoliehajú na Informačné a Komunikačné Technológie (IKT) na zvýšenie efektívnosti, poskytovanie lepších služieb a prijímanie informovanejších a inteligentnejších rozhodnutí. Ich mestská plánovacia stratégia, ktorá začleňuje informácie a IKT do mestského prostredia, má za následok štrukturálne a ekonomické transformácie. Inteligentné mestá využívajú digitálne technológie a údaje, aby pomohli obyvateľom robiť lepšie rozhodnutia a zlepšiť kvalitu ich života. Zvýšená efektívnosť, lepšie verejné služby, ekonomický rozvoj a environmentálny manažment prispievajú k zlepšeniu kvality života.

Najlepšie Výhody Parkovacieho Systému Pre Smart City

  • Zvýšte plynulosť premávky automatizáciou možností parkovania a údajov v reálnom čase
  • Znížiť hluk a znečistenie ovzdušia
  • Prehľad o obsadenosti parkovacích miest v reálnom čase
  • Speňaženie parkovacích miest a optimalizácia parkovacích miest
  • Zvýšte kontrolu poplatkov za parkovania pomocou pokročilých riešení

9 Problémov a Riešení Parkovania Smart City

Optimalizácia toku dopravy

Optimalizácia toku dopravy

Ťažkosti s hľadaním parkovacích miest, vysoké sadzby za parkovanie a ďalšie problémy s parkovaním pravidelne ovplyvňujú rozhodnutie, kde zaparkovať. To je dôvod, prečo vodiči veľmi oceňujú informácie o aktuálnych podmienkach. Parkovacie systémy poskytujúce informácie o dopravnej situáciimajú veľký pozitívny vplyv na mestskú premávku ako aj na životné prostredie. Maximalizujú možnosť nájsť dostupné parkovacie miesta a minimalizujú podráždenie vodičov, ktorí nepoznajú mestské cesty a premávku. Inteligentné systémy tiež pomáhajú vodičom na cestách zlepšovať a optimalizovať ich cestu, čím znižujú spotrebu energie vozidla a emisie.

PARKLIO™ RIEŠENIE

Softvérové riešenie Parklio™ Detect sleduje obsadenosť parkoviska v reálnom čase pomocou Al detekčných kamier. Displej Parklio™ zobrazuje aktualizácie v reálnom čase na obrazovkách na parkovisku. Nedôjde k žiadnym dopravným zápcham, keďže doprava bude rozdelená rovným dielom.

PARKLIO™ DISPLAY

Aktualizácie v Reálnom Čase

Aktualizácie v Reálnom Čase

Voľby založené na údajoch sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života a pomáhajú nám zlepšovať kvalitu nášho života. Predvídanie dostupnosti parkovania je jednou z najvýznamnejších premenných ovplyvňujúcich rozhodnutia o cestovaní na základe auta a situácie v mestskej premávke. Užitočnosť informácií o parkovaní v reálnom čase je nepochybná. Nedostatok informácií spôsobí, že vodiči budú robiť zlé rozhodnutia, čo bude mať za následok predĺženie čakacích dôb a dlhé rady. Aktualizácie v reálnom čase zabraňujú krúženiu po parkovisku a upchávaniu na vjazdoch a výjazdoch. Okrem poskytovania informácií v reálnom čase umožňuje inteligentný parkovací systém plnú kontrolu nad parkovacími produktmi a zároveň poskytuje informácie v reálnom čase.

PARKLIO™ RIEŠENIE

Riešenia Parklio™ poskytujú štatistiky obsadenosti parkovísk alebo garáží v reálnom čase. Zmiernia sa problémy s parkovaním a parkoviská budú spravované efektívnejšie pomocou údajov v reálnom čase.

PARKLIO™ DISPLAY

CO2 Emisie

CO2 Emisie

Počet vozidiel na cestách sa zvyšuje a predpokladá sa, že do roku 2030 sa zdvojnásobí. Približne 30% všetkých dopravných zápch je výsledkom hľadania parkovacieho miesta. Vyžaduje si to veľa energie a spôsobuje stratu času a veľké množstvo emisií CO2 Aby sa znížil dopad na životné prostredie, je nevyhnutné znížiť emisie plynov. Riešením je nájsť jednoduchší spôsob, ako nájsť parkovacie miesto. Autonómne parkovacie systémy s informáciami o obsadenosti parkovísk by mali zmierniť boj s hľadaním voľného miesta.

PARKLIO™ RIEŠENIE

Ak chcete znížiť emisie CO2 je dôležité mať efektívne parkoviská, aby ste predišli tráveniu času navyše krúžením po parkovisku alebo po uliciach pri hľadaní parkovacieho miesta. Parkoviská musia byť primerane zabezpečené, udržiavané a vždy by mala byť prítomna navigácia na ulici.


Zónovanie parkovacích miest

Zónovanie parkovacích miest

Zónovanie parkovísk sa rýchlo stalo preferovanou metódou pre každého, kto chcel zabezpečiť transparentné a optimalizované parkovacie prostredie. S implementovaným systémom zónovania, je možné dosiahnuť špecifické štandardy. V rôznych zónach je možné definovať určité hodiny parkovania alebo špecifikovať vozidlá s vjazdom na parkovisko. Týmto spôsobom je ľahké odhaliť priestupky pri parkovaní a umožniť optimálne rozloženie parkovania.

PARKLIO™ RIEŠENIE

S Parklio™ Detect bude jednoduché monitorovať parkovacie miesta a identifikovať priestupky pri parkovaní. Umožňuje jednoduchú inštaláciu aj pomocou existujúcich kamier s minimálnymi zásahmi do infraštruktúry.


Dynamická tvorba cien

Dynamická tvorba cien

Dynamické oceňovanie už bolo zavedené v rôznych odvetviach, ako je hotelový alebo dopravný priemysel. V sektore parkovania dynamická cenotvorba zdôrazňuje dôležitosť rovnováhy dopytu po parkovacích miestach v určitom časovom období. Cena za používanie parkovacej infraštruktúry môže byť pevne stanovená na základe konkrétneho obdobia dňa. Taktiež je možné mať plne dynamický cenový systém s fluktuáciou podľa dopytu v reálnom čase. Variabilné ceny podporujú využívanie parkovacích zariadení mimo špičky. Zavedením variabilnej ceny sa optimalizuje celá dopravná sieť.

PARKLIO™ RIEŠENIE

Parklio™ inteligentné produkty a riešenia umožňujú mať plnú kontrolu nad parkoviskami. Je možné sledovať obsadenosť a podľa údajov dohodnúť ceny parkovania.


Prepojenosť

Prepojenosť

Inteligentné mestá pozostávajú z digitálnych riešení, ktoré vytvárajú udržateľnejšie prostredie. Technológie automatizácie budov, dynamické oceňovanie energie a niektoré mobilné aplikácie spolupracujú na znížení emisií až o 15%. Parklio™ Inteligentné Riešenia Parkovania možno jednoducho integrovať do akéhokoľvek existujúceho systému a spolupracovať pri vytváraní prostredia, ktoré je efektívne a udržateľné. Inteligentné parkovanie poskytuje extra hodnotu všetkým službám smart cities.

PARKLIO™ RIEŠENIE

Parklio™ API umožňuje jednoduchú integráciu do akéhokoľvek inteligentného systému. Zážitok z parkovania sa podstatne zlepšil vďaka integrácii riešení Parklio™ do existujúcich systémov inteligentných miest.


Autonómne vozidlá

Autonómne vozidlá

Autonómne vozidlá vnímajú svoje okolie a pohybujú sa bezpečne s malým alebo žiadnym ľudským zásahom. Nie je potrebné, aby na vozidle jazdil človek, jediné, čo musíte urobiť, je definovať miesto, kam chcete ísť, a nechať svoje vozidlo, aby vás tam viezlo. Technológia umožňuje vozidlám samozaparkovať nájdením voľného miesta a automatickým nasmerovaním naň. Ak majú parkoviská a garáže integrovanú ochranu a riešenia smart parkovania, autonómne vozidlá so systémom inteligentného parkovania dané informácie využijú a bez problémov zaparkujú.

PARKLIO™ RIEŠENIE

Parklio™ API urýchli proces hľadania parkovacieho miesta a ponúkne informácie v reálnom čase, ako je dostupnosť parkovania alebo umiestnenie parkovacieho miesta. Autonómne vozidlá tak budú môcť jazdiť a parkovať úplne autonómne.

PARKLIO™ DISPLAY

Park and Ride (P+R)

Park and Ride (P+R)

Park&Ride služby poskytujú odpoveď na dopravné zápchy v centre miest, ktoré sú hlavným problémom v metropolách po celom svete. Ľudia, ktorí denne hľadajú parkovacie miesta, sú zodpovední za veľkú časť dopravy. Dopravné zápchy by sa zmiernili, keby sa vylúčilo hľadanie parkovacích miest. Lokality P&R umožňujú cestujúcimzaparkovať svoje vozidlo na odľahlom bezpečnom mieste počas dňa a prepraviť sa do centra mesta pomocou verejnej dopravy. Je dôležité aby parkovacie zariadenia Park and Ride boli správne spravované a monitorované kvôli veľkému počtu vozidiel.

PARKLIO™ RIEŠENIE

Parklio™ Smart Parking Protection, ako napríklad brána alebo reťaz Parklio™, účinne ochráni parkoviská Park&Ride. Parklio™ Terminál je najlepším riešením na automatizáciu a monetizáciu vstupných a výstupných bodov.

PARKLIO™ TERMINAL

Ekologické parkovanie

Ekologické parkovanie

Ak sa zamyslíte nad časom, ktorý ľudia strávia hľadaním parkovacieho miesta v preplnenom meste, nájdenie miesta môže trvať až 20 minút. Zápchy výrazne prispievajú k znečisteniu spôsobenému hlukom, plytvaním palivom a zbytočnými emisiami. Automatizované parkovacie systémy robia parkoviská udržateľnejšími. Sú ekologické a znižujú spotrebu paliva a emisie oxidu uhličitého a oxidu uhoľnatého. Inteligentná ochrana parkovania a riešenia zaručujú, že budete mať možnosť parkovania šetrnú k životnému prostrediu.

PARKLIO™ RIEŠENIE

Keď sú parkoviská správne chránené a spravované, máte kedykoľvek k dispozícii informácie o obsadenosti parkovísk. Vodiči si môžu pred jazdou alebo počas nej skontrolovať dostupnosť na konkrétnych parkovacích miestach, čo znižuje hluk a znečistenie ovzdušia.


Prispôsobené Parkovacie Riešenia Smart City s Pridanou Hodnotou

EV Nabíjacie Stanice

EV Nabíjacie Stanice

Popularita elektrických vozidiel v posledných rokoch rýchlo rastie, čo znamená, že rastie aj dopyt po nabíjacích staniciach pre elektromobily. Je dôležité, aby boli nabíjacie stanice bezpečné a zabezpečené, pretože mnohé nabíjacie stanice pre elektromobily sa denne stretávajú s neoprávneným parkovaním. Je to problém, ktorý sa dá ľahko vyriešiť vhodnou ochranou pri parkovaní. Prečítajte si viac o správe parkovania nabíjacích staníc pre elektromobily tu .

Často Kladené Otázky o Problémoch s Parkovaním v Smart City

Technológia inteligentného parkovania sa stala nevyhnutnosťou pre mestá, ktoré chcú splniť štandardy inteligentných miest. Technológia ponúka riešenie problémov, akými sú dopravné zápchy, nedostatočná dostupnosť služieb, mestská mobilita atď. Vývoj technológie spolu s parkovacími zariadeniami prospieva mestskej správe a samotným vodičom. Prináša automatizáciu a transparentnosť, ktorá zjednodušuje každodenný život.

Inteligentné parkovanie poskytuje nákladovo efektívny a efektívny systém, ktorý je schopný poskytovať informácie v reálnom čase. Na detekciu voľných parkovacích miest využíva technológia smart city parkovania kombináciu senzorov, kamier a zariadení internetu. Všetky voľné miesta v oblasti sa zobrazujú na mobilných telefónoch vodičov prostredníctvom aplikácie alebo displejov. Ak teda v centre mesta nie je voľné parkovacie miesto, budú to vedieť včas a nájdu si voľné miesto niekde inde. Vodiči budú tiež vedení k najvhodnejšej možnosti s údajmi v reálnom čase. Zoptimalizuje sa parkovanie na ulici a obmedzia sa dopravné zápchy spôsobené krúžením po uliciach s potrebou prázdneho miesta.

Hľadanie voľného parkovacieho miesta výrazne prispieva k znečisťovaniu životného prostredia. Nájdenie parkovacieho miesta bez toho, aby ste strávili ďalších 20 minút v premávke, je kľúčové pre zníženie emisií plynov. Štúdie ukázali, že približne 10% emisií CO2 je spôsobených vozidlami, ktoré hľadajú parkovacie miesto. Inteligentná ochrana a riešenia parkovania vyriešia neefektívne parkovanie a stúpajúce znečistenie. Vďaka informáciám v reálnom čase vodiči ľahko nájdu dostupné miesta a znížia čas strávený hľadaním.

Odpovedáme do 20 minút