Městská Správa Řešení a Systémy Řízení Parkování

Městská Správa Řešení a Systémy Řízení Parkování

Pro zaměstnance městské správy je parkování velkým problémem, zejména vzhledem k tomu, že každý dojíždí autem. Některé instituce mají možnost zajistit parkování v garážích nebo na soukromých pozemcích, jiné mohou nabízet obojí. Bohužel většina institucí, zejména těch v centrálních lokalitách, má omezený počet parkovacích míst. Pokud chcete zabezpečit parkovací místa pro své zaměstnance a návštěvníky, musíte parkoviště spravovat. Pro každou instituci, která se zabývá problémy s parkováním,se stalozabezpečené parkoviště s automatizovaným řešením parkování požadavkem.
Tento případ použití se podívá na důvody, proč městské správy čelí problémům s parkováním a jak je vyřešit pomocí inteligentních řešení Parklio™!

Výhody Nejlepšího Parkovacího Systému pro Správu Města

  • Zabezpečené parkovací místa pro zaměstnance
  • Vylepšená správa parkování s informacemi v reálném čase
  • Zvýšená bezpečnost díky centrálnímu řídícímu bodu
  • Přizpůsobená parkovací ochrana pro vyhrazené místa
  • Snížené emise CO2

5 Problémů a Řešení Parkování Městské Správy

Nedostatek manažmentu parkování

Nedostatek manažmentu parkování

Správa parkovišť může být náročná, zejména s omezeným parkovacím místem. Manažment parkování zahrnuje množství iniciativ s cílem vytvořit efektivní parkoviště a zároveň zlepšit kvalitu služeb. Nedostatek parkovacího manažmentu způsobuje denně různé problémy s parkováním, jako je zneužívání parkovacích míst. Lidi budou parkovat na soukromých parkovištích, jako jsou například divadelní parkoviště, kvůli nedostatečné bezpečnosti při parkování, zejména pokud se nacházejí v blízkosti centra města. Kromě toho bez dobře řízeného parkovacího systému se zdroje lehko plýtvají. A parking system would help manage and run an efficient parking lot.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Produkty a řešení Parklio™ umožňují městské správě lepší kontrolu nad parkovišti. Vytváření efektivnějších parkovacích zařízení je jednoduché díky údajům v reálném čase.


Všeobecné bezpečnostní problémy

Všeobecné bezpečnostní problémy

Městskou správu tvoří občanské záležitosti města, včetně kanceláří primátora, městských poslanců, městského soudu apod. Bezpečnost je komplexní problematika, která má pro městské správy velký význam. Parkoviště musí být řádně zabezpečené a monitorované, s dostupnými informacemi v reálném čase. Údaje v reálném čase o každém vozidle vcházejícím na parkoviště by pomohly vyřešit bezpečnostní problémy. Kromě toho spolehlivý centrální bod ovládání umožňuje dálkové ovládání parkovacích produktů bez opuštění pracoviště.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Produkty a řešení Parklio™ umožňují městským úřadem mít kompletně zabezpečené a monitorované parkoviště, aby se předešlo bezpečnostním problémům a nepříjemným situacím.


Vyhrazená místa pro zaměstnance

Vyhrazená místa pro zaměstnance

Městská správa se často nachází v centrální lokalitě s malým počtem parkovacích míst. Řešit městský provoz a přijít do práce, abyste zjistili, že parkoviště je přeplněné zejména nepovolenými vozidly. Vyhrazená a zabezpečená parkovací místa představují významnou hodnotu pro každého, kdo denně parkuje, jako aj zpeněžení parkování. Městská instituce, například muzeum, bude umět garantovat parkovací místa pro své zaměstnance. Na zmírnění problémů s parkováním je potřebné vyhrazené parkovací místo pro zaměstnance městské správy.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Parklio™ Parkovací Ochrana pomocí Parkovacích Produktů Parklio™ Smart Parking, jako jsou Bariéra nebo Brána, je možné zabezpečit parkovací místa pro zaměstnance. Sdílejte s nimi digitální klíče přes aplikaci Parklio™ Connect, aby měli bezproblémový přístup na parkoviště.


Manažment zaměstnanců

Manažment zaměstnanců

Městské úřady, jako jsou soudy, zaměstnávají značný počet pracovníků a někdy a někdy je těžké sledovat jejich čas příchodu a odchodu. V případě, že se obáváte, že někteří z nich nevyužijí svůj pracovní čas, je možné to sledovat přes informace o parkování. Díky inteligentní parkovací ochraně a řešením je možné sledovat časy příchodu a odchodu každého, kdo vchází na vaše parkoviště.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Každé parkoviště vybavené systémem ANPR a technologií rozpoznávání SPZ poskytuje svým uživatelům extra hodnotu, jako například sledování času obsazenosti. Spolu s Parklio™ Detect a PMS budete mít přehled o obsazenosti parkovišť a přesných údajích v reálné čase.


Aktualizace existující ochrany parkování

Aktualizace existující ochrany parkování

Technologické inovace také napomáhají rozvoji parkovacích technologií. Konvenčním parkovištím a tradiční ochraně parkování chybí poskytování informací na podporu lepšího řízení parkování. Je čas aktualizovat svoje parkovací produkty a využít výhody, které poskytuje inteligentní ochrana parkování. Kromě toho existující ochrana parkování může mít vysoké náklady na údržbu nebo může vyžadovat dodatečné náklady při každé modernizaci. Koordinace práce vícero poskytovatelů ochrany parkování může být náročná. Interoperabilita je klíčovým prvkem, který pomáhá při efektivním využívání parkování.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Integrací modulu do existující parkovací ochrany budete moct využívat inteligentní funkce řešení Parklio™, jako je ovládání produktů přes aplikaci Parklio™ Connect, sdílení klíčů, integrace s jakýmkoliv jiným informačním systémem a mnoho dalšího.


Přizpůsobené Parkovací Řešení Městské Správy s Přidanou Hodnotou

Přizpůsobené ochrany parkování

Přizpůsobené ochrany parkování

Inteligentní parkovací ochrana, jako například Parklio™ Smart Parking Barrier, může být přizpůsobená podle přání zákazníků. Tuto funkci je možné použít pro lepší značku a vyniknutí. Od osob se statusem VIP pracujících v institucích se také často vyžaduje, aby měli určená místa. To stejné platí pro VIP klienty. S řádně označenými a chráněnými parkovacími plochami je lehké vyhovět jejich potřebám.

Příspěvek Smart City

Víc míst na celém se snaží dosáhnout standardy Smart City, aby svým obyvatelům zabezpečili lepší a vhodnější budoucnost. Významnou úlohu v tom sehrává inteligentní ochrana a řešení parkování. Pomáhá zaměstnancům města trávit méně času ve vozidlech hledáním parkování a zároveň vytváří možnosti parkování šetrné k životnímu prostředí. Další výhody parkovacího systému pro Smart City najdete tady.

Často Kladené Otázky o Problémech Městské Správy s Parkováním

Ochranu parkování městské správy určuje množství faktorů, jako je lokalita a kapacita parkování. Pokud jsou kanceláře centrálně umístěné jen s několika parkovacími místy, inteligentní parkovací zábrany by byly nejlepší odpovědí. Pokud jde o větší parkoviště nebo garáže, instalace automatické závory je tím správným řešením. Zvažte také začlenění inteligentních parkovacích řešení, jako je například systém řízení parkování, na správu parkovacích zařízení a ovládání ochrany parkování na dálku.

Jedním z častých modelů parkování, který instituce využívají, je hybridní model parkování, kde členové manažmentu dostávají vyhrazená místa a jiní využívají parkoviště podle pořadí příchodu. Existují i modely, které zohledňují složitost poptávky po parkování. Při přidělování parkovacích míst zohledňují vícero faktorů, jako je délka přejezdu, vzdálenost od centra města a fyzické možnosti. Nalezení správného modelu by v maximální možné míře optimalizovalo parkoviště a garáže.

Když je nedostatek parkovacích míst pro každého, výbornou možností může být sdílení parkovacího místa se spolupracovníky. Zaměstnanci, kteří denně docházejí do práce, by měli být povzbuzováni, aby jezdili veřejnou dopravou nebo se spolupracovníky.

Odpovídáme do 20 minut