Riešenia a systémy riadenia parkovania na letiskách

Riešenia a systémy riadenia parkovania na letiskách

Nárast leteckej dopravy, ku ktorému dochádza v priebehu rokov, znamená zvýšený dopyt po parkovaní na letiskách. Pri takom množstve vozidiel, ktoré zostávajú na letisku niekoľko dní alebo dokonca týždňov, by sa pozemné kapacity mali správne riadiť, aby sa predišlo katastrofálnym výsledkom. Problémy môžu mať negatívny vplyv na spokojnosť zákazníkov a výnosy z parkovania. Parkovanie na letiskách je dôležitým zdrojom príjmov pre mnohé letiská po celom svete. Okrem príjmov leteckých spoločností je to jediný najväčší zdroj príjmov. Dobre spravovaná letisková parkovacia služba vám pomôže posunúť vaše podnikanie na inú úroveň.

Výhody Najlepšieho Parkovacieho Systému Pre Letiská

  • Zlepšenie riadenia parkovania a získanie údajov v reálnom čase
  • Zvýšenie toku áut automatizáciou možností parkovania
  • Speňaženie a optimalizácia parkovania
  • Zlepšenie spokojnosti zamestnancov vyhradenými parkovacími miestami
  • Prispôsobenie parkovacích bariér tak, aby zodpovedali identite značky leteckých spoločností

10 Problémov a Riešení s Parkovaním na Letisku

Nespokojnosť zákazníkov

Nespokojnosť zákazníkov

Pokiaľ ide o parkovanie na letisku, frustrácia zákazníkov je opakujúcim sa problémom. Všetci sme sa ocitli v situácii, keď sme zúfalo krúžili po parkovisku a potrebovali sme parkovacie miesto, a už meškáme let. Jazda okolo a uviaznutie v dlhých radoch spôsobuje, že ľudia sú nervózni a vystresovaní. Mohlo by to tiež viesť k zmeškaniu letu. Nikto nechce mať vystresovaných zákazníkov vstupujúcich do budovy terminálu. Navyše, ak sa problémy s parkovaním vyskytnú pravidelne, cestujúci môžu začať využívať súkromné parkovacie zariadenia, čo spôsobí, že letiska prídu o príjmy. Aby ste predišli negatívnym dojmom, je dôležité mať dobre zvládnutý parkovací systém s prehľadnou navigáciou.

RIEŠENIE

Sada produktov a riešení Parklio™ vám umožňuje riadiť a kontrolovať navigáciu a dopravný tok podľa vašich želaní a potrieb.


Dopravný tok

Aby ste sa vyhli dlhým radom a zápcham, je dôležité riadiť dopravný tok a optimalizovať čas cestujúcich na letisku. Niekedy môže byť pre cestujúcich ťažké zistiť, kde zaparkovať bez toho, aby poznali organizáciu a predpisy letiska. Aby sa predišlo plytvaniu časom a bicyklovaniu cez rôzne letiskové miesta pri hľadaní voľného miesta, mal by sa zaviesť efektívny parkovací systém. Je dôležité mať k dispozícii informácie o dostupných parkovacích miestach v reálnom čase. Displej zobrazujúci obsadenosť v reálnom čase by zabránil upchávaniu pri vchodoch a východoch. Dobre zvládnutý parkovací systém by úplne optimalizoval plynulosť dopravy.

RIEŠENIE

Funkcia Parklio™ Detect and Display vám pomôže vytvoriť efektívny dopravný tok. S produktmi a riešeniami Parklio™ budete mocť spravovať parkoviská na letiskách a optimalizovať parkoviská.

PARKLIO™ DISPLAY

Zbytočná premávka a obrovské zápchy

Zbytočná premávka a obrovské zápchy

Keďže pozemné capacity letísk sú obmedzené, parkoviská sa rýchlo zapĺňajú. S toľkými vozidlami, ktoré prichádzajú a odchádzajú, je doprava extrémne preťažená. Vozidlá vchádzajúce na už aj tak preplnené parkoviská spôsobujú chaos. Zbytočná premávka je spôsobená obiehaním vozidiel, aby našli parkovacie miesto najbližšie k terminálu. Ak by sa zobrazovali údaje o obsadenosti v reálnom čase, problém by sa zmiernil. Častým javom sú aj zápchy na výjazde. Stáva sa to z rôznych dôvodov, ale tým najbežnejším je nedostatok platobných staníc v okolí parkovísk.

RIEŠENIE

Informácie v reálnom čase vylepšenia riadenie parkovania na akomkoľvek letisku alebo v garáži. Údaje o obsadenosti v reálnom čase sú nevyhnutné na to, aby sa zabránilo každodennému masívnemu preťaženiu.

PARKLIO™ DISPLAY
PARKLIO™ TERMINAL

Speňaženie parkovania

Vzhľadom na všeobecný neustály nárast osobnej dopravy na letiskách zaznamenala väčšina letísk výrazný nárast parkovacích aktivít. Prevádzka parkovania na letisku predstavuje významnu časť komerčných zdrojov príjmu letiska. Platobné platformy sú jedným z najúspešnejších a najúčinnejších spôsobov speňažovanie parkovacích zariadení. Latiská by mali mať na pamäti, že platba za parkovanie kreditnými kartami je rýchla a pohodlná.

RIEŠENIA

Terminál Parklio™ je nový standard pre rýchlu, plne autonómnu a bezkontaktnú platbu za parkovanie. Ponúka viacero platobných riešení, ako je platba na výstupe alebo platba na peších termináloch. Keď používateľ uskutoční platbu, brána pri východe sa automaticky otvorí.

PARKLIO™ TERMINAL

Univerzálne prijímanie platieb

Cez najrušnejšie letiskové uzly v Európe, Spojených štátoch a Ázii cestuje každý rok až 80 miliónov cestujúcich. Pri takom množstve ľudí z celého sveta je dôležité myslieť na detaily. Keď už je parkovisko preťažené kvôli veľkému počtu vozidiel, je dôležité minimalizovať upchávanie na výjazdoch. K upchatiu dochádza pri problémoch s platbou. Parkovacie automaty môžu prijímať iba špecifické kreditné karty alebo kreditné karty neprijímajú vôbec. Ak si to cestujúci neuvedomia pred výjazdom z parkoviska, vytvoria dopravnú zápchu. Aby bol prietok bez prekážok, musí platenie za parkovanie fungovať hladko. Platobný systém by mal tiež podporovať všetky kreditné karty.

RIEŠENIA

Parklio™ Terminal je efektívne riešenie pre automatizáciu vstupných a výstupných bodov na letiskových parkovacích miestach alebo v parkovacích garážach. Terminál bude schopný akceptovať kreditné karty z celého sveta, aby sa zbránilo upchatiu východu.

PARKLIO™ TERMINAL

Vyhradené parkovacie miesta pre Kiss&Fly

Vyhradené parkovacie miesta pre Kiss&Fly

Letiská po celom svete už začali implementovať zónu Kiss&Fly. Umožňuje ľahké vyzdvihnutie a odloženie na letisku bez hľadania parkovacieho miesta. Vozidlá môžu ľahko zastaviť pri vchode do terminálu na niekoľko minút, aby pomohli cestujúcim s batožinou. Kiss&Fly zóna zlepšuje organizáciu dopravy, zaisťuje bezpečnosť a plynulosť premávky na termináli. Aby ste udržali optimálny tok, je dôležité vyhnúť sa porušovaniu pravidiel parkovania, ako je napríklad prekročenie dĺžky pobytu na parkovisku. Monitorovací systém by mal zisťovať a regulovať čas, ktorý autá strávia v zóne.

RIEŠENIA

Parklio™ Detect vám v reálnom čase poskytne informácie o obsadenosti parkovania a priestupkoch pri parkovaní. Je nevyhnutné mať informácie, aby ste predišli prekročeniu povolenej dĺžky pobytu a dlhým radom.


Vyhradené parkovacie miesta pre taxíky a kyvadlové autobusy

Vyhradené parkovacie miesta pre taxíky a kyvadlové autobusys

Letiská sú oblasti, kde kyvadlové autobusy a taxíky spôsobujú problémy s parkovaním, najmä ak neexistujú žiadne určené parkovacie miesta. Spôsobujú preplnenosť, dlhé rady a zbytočné čakanie. Platí to najmä pre kyvadlové autobusy, ktoré zaberajú viac miesta a prepravujú viac cestujúcich. V priebehu niekoľkých minút môžu úplne zablokovať vstup na letisko. Vyhradené parkovacie miesta by zabránili značnému dopravnému preťaženiu a pomohli by situáciu zmierniť.

RIEŠENIA

Pomocou inteligentnej parkovacej ochrany Parklio™ zabezpečte parkovacie miesta pre taxíky a kyvadlové autobusy a zabráňte upchávaniu v blízkosti budovy terminálu. Parklio™ PMS vám tiež umožňuje mať kontrolu nad akýmkoľvek produktom z vašej kancelárie.


Vyhradené parkovacie miesta pre zamestnancov alebo personál leteckých spoločností

Keďže parkovanie je taký výnosný biznis, manažment letiska niekedy prehliada potrebu vyhradených parkovacích miest pre letiskový personál. Zamestnanci na letiskách obsluhujú cestujúcich a riešia stresové situácie, preto je dôležité, aby vedenie prihliadalo aj na ich spokojnosť. Zamestnanci, ktorí trávia veľa času hľadaním parkovacieho miesta, budú po príchode do pracovnej zmeny podráždení. Vyhradené parkovacie miesta sú dôležité aj pre zamestnancov leteckých spoločností. Palubní sprievodcovia sú často preč na niekoľko dní alebo dokonca týždňov, takže je dôležité, aby mali svoje vozidlo na bezpečnom mieste.

RIEŠENIA

Produkty Parklio™ sú ovládané smartfónom, čo znamená, že je ľahké poslať digitálne kľúče všetkým zamestnancom prostredníctvom aplikácie a umožniť im zaparkovať bez akéhokoľvek stresu. Inteligentná parkovacia zábrana Parklio™ je vysokokvalitná zábrana s robustným a moderným dizajnom, ktorú je možné prispôsobiť logotypmi a rôznymi farbami.


Zabudnutie polohy zaparkovaného vozidla

Predstavte si, aké frustrujúce musí byť vrátiť sa po dovolenke a zabudnúť, kde ste nechali auto. Aj napriek všetkým technologickým zázrakom ľudia nakoniec chodia hore-dole po parkovisku, nesú batožinu a sú vystresovaní. Ľudia sú frustrovaní, keď nie sú schopní nájsť vozidlo po niekoľkých pokusoch prehľadávať parkovisko. S parkovacím systémom, ktorý rozpoznáva ŠPZ, by sa vyriešil problém so zabudnutím polohy auta na parkoviskách v tvare bludiska.

RIEŠENIA

Parklio™ Locator zisťuje presnú polohu auta na parkovisku pri letisku. Spolu s ANPR systém zisťuje poznávacie značky spolujazdca pri vjazde na parkovisko, aby vás mohol priviesť vášmu vozidlu.

PARKLIO™ LOCATOR

Lepší branding

Na letiskách sídli značný počet spoločností, vrátane leteckých spoločností, autopožičovní atď. Zabezpečené parkovacie miesta môžu zvýšiť hodnotu kancelárií a iných obchodných priestorov, ktoré sa prenajímajú. Personalizovaná ochrana parkovania je tiež skvelým spôsobom budovania značky a propagácie firmy. Ľudia prichádzajúci na letisko budú môcť okamžite vidieť, ktoré spoločnosti sa tam nachádzajú. Vďaka personalizovanej ochrane parkovaniu môžu mať podniky parkovacie miesta vyhradené pre svojich zamestnancov.

RIEŠENIA

Inteligentné parkovacie zábrany Parklio™ chránia parkovacie miesto pred neoprávneným použitím, ale dajú sa použiť aj ako forma značky. Zábrany je možné prispôsobiť logotypmi alebo farbami značky.


Prispôsobené parkovacie riešenia s pridanou hodnotou pre letiská

Nekonečné množstvo inteligentných integrácií podľa potrieb letísk

Nekonečné množstvo inteligentných integrácií podľa potrieb letísk

Inteligentné parkovacie systémy sú najlepším riešením pre letiská, ktoré zákazníkom umožňujú nájsť parkovacie miesto a zároveň znižujú dopravné zápchy a emisie spôsobené tým, že vodiči krúžia po parkovisku a hľadajú miesto na zaparkovanie. Integrácia inteligentného parkovacieho systému s aplikáciou pomáha používateľom nájsť dostupné parkovacie miesta v reálnom čase. Zvyšuje tiež bezpečnosť používateľov poskytovaním informácií o vzdialenosti od vozidla k otvorenému miestu. Okrem toho umožňuje integráciu s letiskovou aplikáciou. Parkovanie je možné zarezervovať priamo pri kúpe letenky. Inteligentné parkovacie systémy ponúkajú nekonečné možnosti.

RIEŠENIA

Či už hľadáte parkovisko alebo systém správy garáží na automatizáciu vašich parkovacích zariadení, alebo hľadáte kompletné riešenie inteligentného parkovania, môžeme vám pomôcť. Náš prvotriedny technický tím navrhne a vytvorí najlepšie riešenie šité na mieru.


Dostupnosť pre viac ako 70 krajín sveta

Letiská slúžia zákazníkom z celého sveta a s inteligentným parkovacím systémom máte istotu, že problémy s parkovaním nenastanú bez ohľadu na to, odkiaľ cestujúci prichádza. Inteligentné parkovacie systémy sú vysoko spoľahlivé a presné. Automatické rozpoznávanie poznávacej značky (ANPR) je vysoko presná technológia, ktorá číta poznávacie značky vozidiel bez zásahu používateľa a vytvára údaje o polohe. Vďaka tejto technológii majú letiská zaručený optimalizovaný dopravný tok.

RIEŠENIA

Parklio™ ANPR dokáže identifikovať poznávacie značky z viac ako 70 krajín, čo umožňuje manažmentu letiska uistiť sa, že parkovací systém bude plne dostupný a optimalizovaný.


Často kladené otázky o problémoch s parkovaním na letisku

Aj keď sú letiská vo všeobecnosti spojené s lietaním, riadenie pozemnej kapacity, ako sú terminály a parkoviská, bolo vždy hlavným zameraním. Prvá skúsenosť zákazníkov na letisku je ovplyvnená tým, ako dobre sú spravované letiskové parkovacie zariadenia. Užívateľsky prívetivé parkovacie zariadenia by návštevníkom zabezpečili hladký prechod z ich vozidiel do lietadiel. Správa parkovísk má veľký vplyv na spokojnosť zákazníkov aj výnosy.

Technologické inovácie zmenili spôsob, akým sa ľudia dostávajú na letisko a späť. Jednou z najdôležitejších premien, ku ktorým došlo, je objavenie sa spoločností dopravnej siete, ako sú Uber alebo Lyft. Letiská po celom svete začali implementovať určené oblasti na domácich a medzinárodných termináloch na rýchle vyzdvihnutie a odloženie. Okrem TNC je čoraz obľúbenejšia aj plávajúca doprava. Je to služba zdieľania vozidiel, ktorá nevyžaduje pevné stanice. Vyhradené parkovacie miesta pre plávajúce autá sa stali nevyhnutnosťou.

Vo veku technológií sa inteligentné systémy stali bežnými v každom aspekte života a parkovanie na letiskách nie je výnimkou. Efektívne inteligentné parkovacie systémy znižujú dopravné zápchy a emisie automobilov poskytovaním údajov v reálnom čase a podrobným navádzaním. Inteligentné parkovacie systémy navádzajú zákazníkov a personál na prázdne parkovacie miesta. Očakáva sa tiež rýchly rast elektrických vozidiel. Aj keď to nebude mať žiadny vplyv na potrebu parkovania, môže to letiskám otvoriť dvere k zavedeniu rýchlo nabíjacích staníc a získavaniu príjmov z nich.

Odpovedáme do 20 minút