Řešení a systémy pro správu parkovišť letišť

Řešení a systémy pro správu parkovišť letišť

Nárůst letecké dopravy v průběhu let znamená zvýšenou poptávku po parkování na letištích. Vzhledem k tomu, že mnoho vozidel zůstává na letištích několik dní nebo dokonce týdnů, měly by být kapacity pozemních zařízení řásně spravovány, aby se předešlo katastrofálním výsledkům. Problémy mohou mít negativní dopad na spokojenost zákazníků a příjmy z parkování. Parkování na letišti je důležitým zdrojem příjmů pro mnoho letišť po celém světě. Kromě příjmů leteckých společností je to jediný největší zdroj příjmů. Dobře spravovaná služba parkování na letišti vám pomůže dostat vaše podnikání na další úroveň.

Nejlepší benefit parkovacího systému pro letiště

  • Vylepšení správy parkování a získání dat v reálném čase
  • Zvýšení toku aut automatizací možností parkování
  • Zpeněžení a optimalizace parkování
  • Zlepšení spokojenosti zaměstnanců vyhrazenými parkovacími místy
  • Přizpůsobení parkovacích zábran tak, aby odpovídaly identitě značky leteckých společností

10 problémů a řešení při parkování na letišti

Nespokojenost zákazníků

Nespokojenost zákazníků

Pokud jde o parkování na letišti, frustrace zákazníků je opakujícím se problémem. Všichni jsme se dostali do situace, kdy jsme zoufale kroužili po parkovišti a potřebovali jsme parkovací místo, i když jsme věděli, že už dávno nestíháme let. Jízda kolem a uvíznutí v dlouhých frontách lidi znervózňuje a stresuje. Mohlo by to také vést k zmeškání letu. Nikdo nechce, aby zákazníci vstupovali do budovy terminálu ve stresu. A co víc, pokud se pravidelně vyskytují problémy s parkováním, mohou cestující začít využívat soukromá parkovací zařízení, což má za následek ztrátu příjmů letišť. Abychom předešli negativním dojmům, je důležité mít dobře spravovaný parkovací systém s přehlednou navigací.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Sada produktů a řešení Parklio™ vám umožňuje řídit a ovládat navigaci a tok dopravy podle vašich přání a potřeb.


Dopravní tok

Abyste se vyhnuli dlouhým frontám a přetížení, je důležité řídit tok dopravy a optimalizovat čas cestujících na letišti. Někdy může být pro cestující obtížné zjistit, kde zaparkovat, aniž by znali organizaci a předpisy letiště. Aby se předešlo plýtvání časem a projížďkám na kole po různých letištních místech při hledání volného místa, měl by být zaveden účinný parkovací systém. Zásadní je mít informace o dostupných parkovacích místech v reálném čase. Displej zobrazující obsazenost v reálném čase by zabránil ucpání vchodů a východů. Dobře spravovaný parkovací systém by zcela optimalizoval plynulost provozu.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Parklio™ Detect a Display vám pomůže vytvořit efektivní tok provozu. S produkty a řešeními Parklio™ budete moci spravovat parkoviště na letištích a optimalizovat parkoviště.

PARKLIO™ DISPLAY

Zbytečný provoz a obrovské přetížení

Zbytečný provoz a obrovské přetížení

Od doby, co jsou parkoviště letišť omezená, se parkoviště rychle zaplňují. S tolika přicházejícími a odjíždějícími vozidly je doprava extrémně přetížená. Vozidla vjíždějící na již přetížená parkoviště způsobují chaos. Zbytečný provoz způsobují vozidla kroužící k nalezení parkovacího místa nejblíže k terminálu. Zobrazování údajů o obsazenosti v reálném čase by tento problém zmírnilo. Častým jevem jsou také dopravní zácpy na výjezdu. Stává se to z různých důvodů, ale nejčastějším je nedostatek platebních stanic kolem parkovišť.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Díky informacím v reálném čase se zlepší správa parkování na letištním parkovišti nebo v garáži. Data v reálném čase ukazující obsazenost jsou zásadní k tomu, aby se předešlo každodennímu hromadnému přetížení.

PARKLIO™ DISPLAY
PARKLIO™ TERMINAL

Zpeněžení parkování

Vzhledem k obecnému neustálému nárůstu letištní osobní dopravy zaznamenala většina letišť výrazný nárůst parkovacích aktivit. Letištní parkovací operace představují významnou část komerčních příjmových zdrojů letiště. Platební platformy jsou jedním z nejúspěšnějších a nejefektivnějších způsobů, jak zpeněžit parkovací zařízení. Letiště by měly mít na paměti, že placení za parkování kartami je rychlé a pohodlné.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Terminal Parklio™ je nový standard pro rychlé, plně autonomní a bezkontaktní platby za parkování. Nabízí více platebních řešení, jako je placení na výstupu nebo placení přes terminály. Jakmile uživatel provede platbu, brána u východu se automaticky otevře.

PARKLIO™ TERMINAL

Univerzální přijímání plateb

Nejrušnějšími letištními uzly v Evropě, USA a Asii cestuje každý rok až 80 milionů cestujících. Při takovém počtu lidí z celého světa je důležité přemýšlet o detailech. Když je parkování již přetížené kvůli velkému počtu vozidel, je důležité minimalizovat ucpávání východů. Pokud dojde k problémům s platbami, dochází k ucpávání. Parkovací automaty mohou přijímat pouze konkrétní kreditní karty nebo kreditní karty neakceptují vůbec. Pokud si toho nejsou cestující před výjezdem z parkoviště vědomi, vytvoří dopravní zácpu. Aby měl provoz neomezený tok, musí placení za parkování fungovat hladce. Platební systém by měl také podporovat všechny kreditní karty.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Parklio™ Terminal je efektivní řešení pro automatizaci vstupních a výstupních bodů na letištních parkovištích nebo v parkovacích garážích. Terminal bude schopen přijímat kreditní karty z celého světa, aby se zabránilo ucpávání výstupu.

PARKLIO™ TERMINAL

Vyhrazená parkovací místa pro Kiss&Fly

Vyhrazená parkovací místa pro Kiss&Fly

Letiště na celém světě již zahájila implementaci zóny Kiss & Fly. Umožňuje snadné vyzvednutí na letišti bez hledání parkovacího místa. Vozidla se mohou snadno zastavit u vchodu do terminálu na několik minut, aby cestujícím pomohla se zavazadly. Zóna Kiss & Fly zlepšuje organizaci provozu a zajišťuje bezpečnost a plynulost provozu na terminálu. Vyhnutí se narušení parkování, jako je zdržování se na parkovišti, je zásadní pro udržení optimálního toku. Monitorovací systém by měl detekovat a regulovat dobu, po kterou auta v zóně tráví.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Parklio™ Detect vám v reálném čase poskytne informace o obsazenosti parkoviště a narušení parkování. Je nezbytné mít k dispozici informace, abyste se mohli vyvarovat překročení povolené délky a dlouhým frontám.


Vyhrazená parkovací místa pro taxi a kyvadlovou dopravu

Vyhrazená parkovací místa pro taxi a kyvadlovou dopravu

Letiště jsou oblasti, kde kyvadlové autobusy a taxíky způsobují problémy s parkováním, zvláště když zde nejsou žádná vyhrazená parkovací místa. Způsobují přeplněnost, dlouhé fronty a zbytečnou čekací dobu. To platí zejména pro kyvadlové, které zabírají více místa a přepravují vice cestujících. Během několika minut mohou zcela zablokovat vstup na letiště. Vyhrazená parkovací místa by zabránila značnému přetížení dopravy a pomohla situaci zmírnit.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

S Parklio™ inteligentní ochranou parkování zajišťuje bezpečná parkovací místa pro taxi a kyvadlové autobusy a zabraňuje ucpávání poblíž budovy terminálu. Parklio™ vám také umožňuje mít kontrolu nad jakýmkoliv produktem z vaší kanceláře.


Vyhrazená parkovací místa pro zaměstnance nebo zaměstnance leteckých společností

Protože parkování je tak výnosný byznys, správa letiště někdy přehlíží potřebu vyhrazených parkovacích míst pro personál letiště. Zaměstnanci na letištích obsluhují cestující a řeší stresové situace, proto je důležité, aby vedení také bralo v úvahu jejich spokojenost. Zaměstnanci, kteří tráví hodně času hledáním parkovacího místa, budou po příjezdu na pracovní směnu podrážděni. Vyhrazená parkovací místa jsou důležitá také pro zaměstnance leteckých společností. Palubní posádka jsou často pryč několik dní nebo dokonce týdnů vkuse, takže je důležité, aby měli bezpečné místo k zaparkování vozidla.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Produkty Parklio™ jsou ovládány chytrým telefonem, což znamená, že je snadné odeslat digitální klíče všem zaměstnancům prostřednictvím aplikace a umožnit jim zaparkovat bez stresu. Inteligentní parkovací závora Parklio™ je vysoce kvalitní závora s robustním a moderním designem, kterou lze přizpůsobit pomocí logotypů a různých barev.


Zapomínání na polohu zaparkovaného vozidla

Představte si, jak frustrující musí být návrat po dovolené a zapomenutí, kde jste nechali auto. I přes všechny technologické zázraky lidé nakonec chodí po parkovišti se zavazadly a ve stresu. Lidé jsou frustrovaní, když po několika pokusech prohledat parkoviště nemohou najít vozidlo. S parkovacím systémem, který rozpoznává registrační značky, by byl vyřešen problém zapomenutí polohy auta na parkovištích podobných bludišti.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Parklio™ Locator detekuje přesnou polohu auta na letištním parkovišti. Spolu s ANPR systém detekuje registrační značky cestujících při vjezdu na parkoviště, aby vás mohl zavést k vašemu vozidlu.

PARKLIO™ LOCATOR

Lepší branding

Na letištích sídlí značný počet společností, včetně leteckých společností, autopůjčoven atd. Zabezpečená parkovací místa mohou zvýšit hodnotu pronajímaných kanceláří a dalších komerčních prostor. Personalizovaná ochrana parkování je také skvělým způsobem propagace značky a propagace firmy. Lidé, kteří přijedou na letiště, budou moci okamžitě vidět, které společnosti tam jsou. Díky personalizované ochraně parkování mohou mít podniky parkovací místa vyhrazená pro své zaměstnance.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Chytré parkovací zábrany Parklio™ chrání parkovací místo před neoprávněným použitím, ale mohou být také použity jako forma značky. Bariéry je možné přizpůsobit logotypy nebo barvami značky.


Parkovací řešení na míru s přidanou hodnotou pro letiště

Nekonečné množství chytrých integrací podle letištních potřeb

Nekonečné množství chytrých integrací podle letištních potřeb

Chytré parkovací systémy jsou nejlepším řešením pro letiště, která zákazníkům umožňují najít parkovací místo, a zároveň snižují dopravní zácpy a emise způsobené řidiči, kteří krouží kolem parkoviště a hledají místo k zaparkování. Integrace inteligentního parkovacího systému s aplikací pomáhá uživatelům najít dostupná parkovací místa v reálném čase. Rovněž zvyšuje bezpečnost uživatele poskytováním informací o vzdálenosti od vozidla k otevřenému místu. Kromě toho umožňuje integraci s letištní aplikací. Parkování je možné rezervovat přímo při nákupu letenky. Možnosti inteligentního parkování jsou nekonečné.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Ať už hledáte parkoviště nebo systém správy garáže pro automatizaci vašich parkovacích zařízení nebo hledáte kompletní řešení pro chytré parkování, můžeme vám pomoci. Náš prvotřídní technologický tým navrhne a postaví nejlepší řešení na míru.


Přístupnost pro více než 70 zemí světa

Letiště slouží zákazníkům z celého světa a díky inteligentnímu parkovacímu systému máte jistotu, že k problémům s parkováním nedojde, ať už přijde jakýkoliv cestovatel. Chytré parkovací systémy jsou vysoce spolehlivé a přesné. Automatické rozpoznávání značek (ANPR) je vysoce přesná technologie, která čte registrační značky vozidel bez zásahu uživatele a vytváří údaje o poloze. Díky této technologii mají letiště zaručený optimalizovaný provoz.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Parklio™ ANPR je schopen identifikovat registrační značky z více než 70 zemí, což umožňuje správě letiště zajistit, že parkovací systém bude plně přístupný a optimalizovaný.


Často kladené otázky o problémech s parkováním na letišti

Přestože jsou letiště obecně spojena s létáním, správa pozemních kapacit, jako jsou terminály a parkoviště, byla vždy hlavním cílem. První zkušenosti se zákazníkem na letišti je dána tím, jak dobře je spravováno parkoviště na letišti. Uživatelsky přívětivá parkovací zařízení by zajistila návštěvníkům hladký přechod z jejich vozidel na letadla. Správa parkovišť má velký dopad na spokojenost zákazníků i příjmy.

Technologické inovace změnily způsob, jakým se lidé dostávají na letiště a z něj. Jednou z nejdůležitějších transformací, které se staly, je vzhled společností přepravních sítí, jako jsou Uber nebo Lyft. Letiště na celém světě začaly implementovat vyhrazené oblasti na domácích i mezinárodních terminálech pro rychlé vyzvednutí a odlet. Kromě TNS je stále oblíbenější plovoucí doprava. Je to služba sdílení vozidel, která nevyžaduje pevné stanice. Vyhrazené parkovací místa pro plovoucí auta se stala nezbytností.

Ve věku technologií se inteligentní systémy staly běžnými v každém aspektu života a parkování na letišti není výjimkou. Účinné inteligentní parkovací systémy snižují dopravní zácpy a emise automobilů poskytováním údajů v reálném čase a podrobným naváděním. Chytré parkovací systémy vedou zákazníky a zaměstnance na prázdná parkovací místa. Očekává se také rychlý růst elektrických vozidel. I když to nebude mít žádný vliv na potřebu parkování aut, může to letištím otevřít dveře k zavedení a vydělávání příjmů ze stanic s rychlým nabíjením.