Opći uvjeti i odredbe

Ovim se Općim uvjetima i pravilima privatnosti (”Uvjeti”, ”Uvjeti korištenja”) uređuju pravila korištenja svih mrežnih stranica Parklio d.o.o. (”Parklio”, ”nas”, ”mi”, ili ”naš”), dostupnih na internetskoj adresi parklio.com i odgovarajućim poddomenama (”Web stranice”), te uzajamna prava i obveze glede pružanja i korištenja usluga, materijala, funkcionalnosti i drugih sadržaja dostupnih putem Web stranica.

Ovi se Uvjeti primjenjuju na sve korisnike Web stranica. Smatra se da ste se prilikom svojeg prvoga pristupa, odnosno početkom korištenja Web stranica upoznali s njihovim sadržajem i u cijelosti razumijete i prihvaćate svoja prava i obveze glede korištenja usluga, materijala, funkcionalnosti i drugih sadržaja dostupnih putem Web stranica. Ukoliko ne prihvaćate bilo koju odredbu ovih Uvjeta, molimo da ne koristite Web stranice. Na korištenje pojedinih usluga, materijala, funkcionalnosti i drugih sadržaja dostupnih putem Web stranica mogu se također primjenjivati posebne odredbe o kojima će korisnici biti posebno obaviješteni na prikladan način.

Zadržavamo pravo izmjene ili dopune odredbi ovih Uvjeta, jednostrano, u bilo koje vrijeme i bez posebne najave, o čemu ćemo sve korisnike pravovremeno obavijestiti objavljivanjem odgovarajuće obavijesti na Web stranicama. Vaša je obveza da Uvjete povremeno ponovno pročitate kako biste bili upoznati s eventualnim izmjenama ili dopunama. Vaše korištenje Web stranica nakon izmjena ili dopuna ovih Općih uvjeta podrazumijevat će da ste u cijelosti upoznati s njihovim sadržajem, te da ih razumijete i prihvaćate. Nadalje, zadržavamo pravo izmijeniti sadržaj, izgled ili lokaciju Web stranica, kao i usluga, materijala, funkcionalnosti i drugih sadržaja dostupnih putem Web stranica, jednostrano, u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave. Ne snosimo odgovornost za štetu koja bi mogla eventualno nastati korisnicima ili trećim osobama u svezi izmjena opisanih u ovom stavku.

SADRŽAJ WEB STRANICA

Putem Web stranica korisnicima su dostupne sljedeće usluge, materijali, funkcionalnosti i sadržaji: Početna, Proizvodi, Rješenja, Softver, Sektori, Resursi, Blog, Tvrtka, Podrška, Kontakt ("Sadržaj"). Web stranice sadrže Parklio vlastiti sadržaj, kao i Sadržaj njegovih korisnika, partnera i trećih strana.

Uložit ćemo najveće napore kako bismo osigurali stalnu dostupnost Web stranica, odnosno stalni i neometani pristup Sadržajima dostupnim putem Web stranica, u skladu s odredbama ovih Uvjeta, te eventualnim posebnim odredbama koje se primjenjuju na korištenje pojedinih Sadržaja ili zasebnih internetskih stranica u sklopu Web stranica.

Zabranjeni sadržaji

Zabranjeno je objavljivanje, slanje, učitavanje (engl. upload) ili razmjena sadržaja kojima se povrjeđuju važeći pravni propisi Republike Hrvatske, posebno lažnih odnosno neistinitih, obmanjujućih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja, sadržaja koji povrjeđuju prava intelektualnog vlasništva, sadržaja kojima se neovlašteno otkrivaju osobni podaci ili se povrjeđuje pravo na osobnost drugih korisnika ili trećih osoba, kao i drugih sadržaja kojima se može prouzročiti šteta za Parklio, drugim korisnicima ili trećim osobama (“Zabranjeni sadržaj”).

Interaktivni sadržaji

Web stranice sadrže pojedine internetske stranice i rubrike namijenjene interakciji s ili između korisnika tako da im se omogućuje slanje, učitavanje (engl. upload), objavljivanje, razmjenu, pristup ili uzajamno korištenje informacija, obavijesti, komentara, recenzija, preporuka, mišljenja, stavova i eventualno drugih sadržaja, te na drugi način sudjelovanje u funkcionalnostima, uslugama i drugim sadržajima dostupnim putem Web stranica (u daljnjem tekstu: Interaktivni sadržaji). Pristup pojedinim interaktivnim sadržajima, odnosno njihovo pružanje ili korištenje omogućeni su isključivo registriranim korisnicima. Interaktivne sadržaje posebno ćemo obilježiti uvijek kad to omogućava način njihove objave, odnosno uporabe.

Objavljivanje Interaktivnih sadržaja na Web stranicama ne znači da potvrđujemo, odobravamo, preporučujemo, promičemo ili na drugi način podržavamo u njima navedene informacije, navode ili činjenice, izražene stavove, mišljenja ili zaključke.

Zadržavamo pravo nadzora nad Interaktivnim sadržajima koji su javno dostupni, ako je to moguće s obzirom na način njihove objave, odnosno uporabe. Međutim, ne vršimo kontrolu niti konzistentan nadzor nad svim Interaktivnim sadržajima, te stoga ne jamčimo za njihovu točnost, istinitost, podrijetlo, sadržaj ili dostupnost.

Za sve primjedbe i obavijesti u svezi Interaktivnih sadržaja, molimo kontaktirajte adresu za kontakt. Obvezujemo se odmah po primitku odgovarajuće obavijesti ukloniti protupravni Interaktivni sadržaj. Nadalje, pridržavamo pravo, ali ne preuzimamo obvezu, da možemo izmijeniti, ukloniti ili odbiti objaviti pojedini Interaktivni sadržaj, u cijelosti ili djelomično, bez najave ili posebnog obrazloženja, prema vlastitoj procjeni ili na temelju obavijesti bilo kojeg korisnika ili treće osobe, iz bilo kojeg razloga, a prvenstveno zbog povrede odredbi ovih uvjeta. Slijedom gore navedenog, ne snosimo odgovornost za eventualnu štetu koja bi mogla biti prouzročena korisnicima ili trećim osobama u vezi s objavljivanjem ili neobjavljivanjem, odnosno uklanjanjem, korištenjem ili pouzdanjem u bilo koji Interaktivni sadržaj.

Linkovi na treće internetske stranice

Web stranice mogu sadržavati linkove na druge Parklio-ove internetske stranice, kao i na internetske stranice trećih osoba (”Linkovi”). Linkove ćemo posebno obilježiti uvijek kad to omogućava način njihove objave, odnosno uporabe.

Objavljivanje Linkova na Web stranicama ne znači da potvrđujemo, odobravamo, preporučujemo, promičemo ili na drugi način podržavamo na njima dostupne informacije, navode ili činjenice, izražene stavove, mišljenja ili zaključke.

Ne vršimo kontrolu niti nadzor nad sadržajima dostupnim putem Linkova, te stoga ne jamčimo za njihovu točnost, istinitost, podrijetlo, sadržaj ili dostupnost. Za sve primjedbe i obavijesti u svezi Linkova, molimo kontaktirajte Parklio podršku. Obvezujemo se odmah po primitku odgovarajuće obavijesti ukloniti Link koji sadrži ili upućuje na Zabranjeni sadržaj. Nadalje, pridržavamo pravo, ali ne preuzimamo obvezu, da možemo ukloniti pojedini Link, bez najave ili posebnog obrazloženja, prema vlastitoj procjeni ili na temelju obavijesti bilo kojeg korisnika ili treće osobe, iz bilo kojeg razloga, a prvenstveno zbog povrede odredbi ovih Uvjeta.

Slijedom gore navedenog, ne snosimo odgovornost za eventualnu štetu koja bi mogla biti prouzročena u vezi s objavljivanjem, uklanjanjem ili korištenjem bilo kojeg Linka, odnosno pouzdanjem u bilo koji sadržaj dostupan putem Linka.

Oglašavanje na Web stranicama

Oglasne sadržaje uvijek ćemo posebno obilježiti kao takve. Objavljivanje oglasnih sadržaja na Web stranicama ne znači da potvrđujemo, odobravamo, preporučujemo, promičemo ili na drugi način podržavamo oglašivače, njihove proizvode ili usluge.

Oglašivači su nezavisni i samostalni poduzetnici s kojima uzajamna prava i obveze glede oglašavanja putem Web stranica uređujemo na temelju zasebnih ugovora. Stoga, nismo uključeni u odnose koje eventualno uspostavite s oglašivačima u svezi njihovih reklamnih sadržaja dostupnih putem Web stranica. Prava i obveze iz takvih odnosa uredit ćete izravno s odgovarajućim oglašivačem. Također, sve primjedbe i obavijesti u svezi oglašavanja, molimo, uputite izravno oglašivaču.

Budući da ne vršimo kontrolu niti nadzor nad sadržajima dostupnim putem oglašavanja, ne jamčimo za njihovu točnost, istinitost, podrijetlo, sadržaj ili dostupnost. Međutim, uložit ćemo razumne napore da oglašavanje koje se vrši putem Web stranica ne sadrži zabranjene sadržaje. Stoga, pridržavamo pravo, ali ne preuzimamo obvezu, da možemo ukloniti pojedini oglasni sadržaj, bez najave ili posebnog obrazloženja, prema vlastitoj procjeni, na zahtjev oglašivača ili na temelju obavijesti bilo kojeg korisnika ili treće osobe, iz bilo kojeg razloga, a prvenstveno zbog povrede odredbi ovih uvjeta.

Oglasni sadržaj koji sadrži ili predstavlja zabranjeni sadržaj obvezujemo se ukloniti odmah po primitku odgovarajuće obavijesti na adresu za kontakt objavljenu na Web stranicama.

Slijedom gore navedenog, ne snosimo odgovornost za eventualnu štetu koja bi mogla biti prouzročena u vezi s objavljivanjem ili uklanjanjem bilo kojeg oglasa, odnosno pouzdanjem u njegov sadržaj.

Natječaji, nagradne igre i promocije

Svi natječaji, nagradne igre ili druge promocije (kolektivno ”Promocije”) dostupne putem Web stranica mogu biti regulirani pravilima odvojenim od ovih Uvjeta. Ako sudjelujete u nekim Promocijama, molimo pregledajte primjenjiva pravila, te naša Pravila privatnosti. Ako su pravila Promocije u suprotnosti s ovim Uvjetima, primjenjivat će se pravila Promocije.

KORIŠTENJE WEB STRANICA

Nije dopušteno (u daljnjem tekstu: Nedopušteno postupanje):

 • korištenje Web stranica ili Sadržaja dostupnih putem Web stranica na način kojim bi se mogla prouzročiti šteta za Parklio, drugom korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi;
 • objavljivanje, učitavanje (engl. upload), razmjena ili slanje Zabranjenih sadržaja;
 • objavljivanje, učitavanje (engl. upload), razmjena ili slanje sadržaja za koje korisnik zna ili ima opravdani razlog vjerovati da su neistiniti ili lažni, a njihovo bi korištenje moglo prouzročiti štetu za Parklio, drugim korisnicima ili trećim osobama;
 • lažno predstavljanje sa svrhom prijevare ili obmanjivanja Parklia, drugih korisnika ili trećih osoba;
 • objavljivanje, učitavanje (engl. upload), razmjena ili slanje Parkliu, korisnicima ili trećim osobama ili neželjenih priopćenja ili drugih sadržaja, komercijalne ili uvredljive naravi, bez prethodnog zahtjeva ili pristanka, posebno uključujući priopćenja, odnosno druge sadržaje istovjetnog ili vrlo sličnog sadržaja;
 • namjerno objavljivanje, učitavanje (engl. upload), razmjena ili slanje sadržaja koji sadrže računalne viruse, crve, programe koji mogu imati za posljedicu ometanje ili sprječavanje urednog rada Web stranica, odnosno povredu ili uništenje bilo kojeg računalnog programa ili bilo koje računalne i druge opreme u vlasništvu Parklia, korisnika ili trećih osoba;
 • neovlašteno prikupljanje, obrada ili korištenje osobnih podataka korisnika Web stranica ili trećih osoba;
 • neovlašteno izričito ili prikriveno oglašavanje (predstavljanje riječima ili slikom roba, usluga, osobnih imena, tvrtki, naziva, žigova (registriranih ili neregistriranih robnih i uslužnih znakova), djelatnosti i sl.).

Korisnici ili treće osobe koji neće postupati u skladu s odredbama ovih uvjeta o nedopuštenim postupanjima ili zabranjenim sadržajima snosit će posljedice propisane zakonom, a posebno odgovornost za eventualnu štetu koju su takvim postupanjem prouzročili za Parklio, drugim korisnicima i/ili trećim osobama.

Zadržavamo pravo, ali ne preuzimamo obvezu, da možemo ukinuti korisnički račun korisnika zbog njegova nedopuštenog postupanja ili drugog protupravnog postupanja, ili druge povrede ovih Uvjeta za koju ocijenimo da je osobito teška, i to bez najave ili posebnog obrazloženja, prema vlastitoj procjeni ili na temelju obavijesti bilo kojeg korisnika ili treće osobe.

Slijedom gore navedenog, ne snosimo odgovornost za eventualnu štetu koja bi mogla biti prouzročena Nedopuštenim postupanjem ili pak našim ukidanjem korisničkog računa u skladu s odredbom prethodnog stavka bilo samom takvom korisniku, bilo drugim korisnicima, bilo trećim osobama.

TAJNOST

U slučaju da Parklio ili Vi dobijete pristup povjerljivim podacima treće strane tijekom korištenja Web stranica, strana koja dobije takve podatke će čuvati njihovu tajnost na isti način na koji čuva tajnost sličnih vlastitih povjerljivih podataka, ali u svakom slučaju s dužnom pažnjom.

Tijekom pružanja stručne podrške i pregleda dovršenih dokumenata, Parklio će čuvati tajnost dostavljenih podataka. Stručni pregled dovršenih dokumenata može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

 • slanjem dovršenih dokumenata na pregled našem stručnjaku putem e-pošte;
 • pružanjem sigurnog daljinskog pristupa našem stručnjaku na Vaš poslužitelj udomljavanja datoteka gdje stručnjak može daljinski pristupiti dokumentima i pregledati ih.

AUTORSKO PRAVO I DRUGA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Sadržaji dostupni putem Web stranica u bilo kojem obliku, a posebno tekstovi predavanja, testovi ocjene znanja, eventualne fotografije, slike, crteži, dijagrami, grafikoni, audio i video materijali, itd., zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva u skladu s važećim pravnim propisima.

Korištenje Sadržaja dopušteno je isključivo za vlastite nekomercijalne svrhe korisnika. Korisnici snose vlastitu odgovornost za eventualne povrede autorskog prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva u pogledu sadržaja.

Na Web stranicama se nalaze imena fizičkih, tvrtke pravnih osoba, nazive proizvoda ili usluga, žigovi ((ne)registrirani robni i uslužni znakovi), zaštitni znakovi, logotipi, slike, grafički prikazi, te drugi sadržaji koji su predmet zaštite prava intelektualnog vlasništva (u daljnjem tekstu: Zaštićeni sadržaji) čiji je nositelj Parklio i/ili treće osobe. Pristupom ili korištenjem Web stranica ili Sadržaja, kao ni na bilo koji drugi način ne stječete nikakvu licencu, pravo korištenja, pravo iskorištavanja ili neko drugo pravo na zaštićenim sadržajima, osim u mjeri i na način kako je to izričito određeno odredbama ovih uvjeta ili odgovarajućeg posebnog ugovora.

Nije dopušteno:

 • dostupne sadržaje preuzimati (engl. download), reproducirati (umnožavati), kopirati, distribuirati, iznajmljivati, davati na korištenje, objavljivati, priopćavati neovlaštenim trećim osobama ili široj javnosti ili na bilo koji drugi način koristiti u komercijalne svrhe, bez prethodnog Parkliovog pisanog dopuštenja;
 • mijenjati, prilagođavati, prerađivati, prevoditi, stvarati izvedena djela iz bilo kojeg Sadržaja dostupnog putem Web stranica u komercijalne svrhe, bez prethodnog Parkliovog pisanog dopuštenja;
 • koristiti Sadržaje dostupne putem Web stranica u vezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju, reklamiranjem ili promocijom proizvoda ili usluga bilo koje vrste od strane bilo koje osobe.

Ako samostalno otkrijemo ili od korisnika ili treće osobe primimo obavijest ili zahtjev za uklanjanjem određenog Sadržaja, Linka, Zaštićenog sadržaja ili Interaktivnog sadržaja, zbog povrede autorskog prava i/ili drugih prava intelektualnog vlasništva, poslovne tajne ili drugih prava korisnika ili trećih osoba, odnosno zbog druge povrede odredbi ovih uvjeta, odmah ćemo poduzeti sve potrebne mjere radi utvrđivanja osnovanosti takvog zahtjeva i otklanjanja eventualne povrede.

Posebno, ako samostalno otkrijemo, saznamo ili primimo odgovarajućih zahtjev glede Sadržaja, Linka ili Zaštićenog sadržaja, spremni smo surađivati s navodnim nositeljem odgovarajućeg prava intelektualnog vlasništva, odnosno podnositeljem zahtjeva, a nositelj prava, odnosno podnositelj zahtjeva pristaju se surađivati s nama u dobroj vjeri u cilju utvrđivanja relevantnog činjeničnog stanja i poduzimanja mjera radi otklanjanja navodne povrede. Pridržavamo pravo, ali ne preuzimamo obvezu, da, prema vlastitoj procjeni, do pravomoćnog razrješenja predmetnog spora, možemo ukloniti s Web stranica sporni Sadržaj, Link ili Zaštićeni sadržaj.

Ako se pak odgovarajuća obavijest ili zahtjev odnose na Interaktivni sadržaj, podnositelj, kao i korisnik koji je sporni Interaktivni sadržaj objavio, poslao, učitao (engl. upload) ili na drugi način učinio dostupnim putem Web stranica, pružit će nam sve potrebne podatke i objašnjenja u svezi predmetnog zahtjeva, odnosno Interaktivnog sadržaja. Ako utvrdimo da je predmetni zahtjev osnovan (npr. na temelju pravomoćne sudske odluke ili valjane nagodbe), bez odgađanja ćemo ukloniti sporni Interaktivni sadržaj s Web stranica. Također, pridržavamo pravo, ali ne preuzimamo obvezu, da, prema vlastitoj procjeni, do pravomoćnog razrješenja predmetnog spora, možemo ukloniti s Web stranica sporni Interaktivni sadržaj, kao i ukinuti korisnički račun odgovarajućeg korisnika, i to bez najave ili posebnog obrazloženja.

Pružanje Interaktivnih sadržaja

Slanjem, učitavanjem (engl. upload), omogućavanjem pristupa, razmjenom ili pružanjem vlastitog Interaktivnog sadržaja na bilo koji način putem javno dostupnog dijela Web stranica korisnik ovlašćuje Parkliu da, prema vlastitoj procjeni, bez daljnjeg posebnog dopuštenja i bez plaćanja posebne autorske ili druge naknade, predmetni Interaktivni sadržaj objavi ili ne objavi na Web stranicama, odnosno ukloni s Web stranica. Korisnik ima pravo zahtijevati da se prilikom objavljivanja njegovog Interaktivnog sadržaja navede ili ne navede njegovo ime i/ili prezime, korisnički račun ili drugi odgovarajući nadimak, te da se njegov objavljeni Interaktivni sadržaj ukloni u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga.

Nadalje, korisnik ovlašćuje Parklio i svakog drugog registriranog korisnika da, prema vlastitoj potrebi, bez daljnjeg posebnog dopuštenja i bez plaćanja posebne autorske ili druge naknade, koristi Interaktivni sadržaj objavljen na javno dostupnom dijelu Web stranica u bilo koju svrhu, uključujući njegovo daljnje reproduciranje i distribuiranje drugim korisnicima ili trećim osobama u bilo kojem obliku (usmenom, pisanom ili elektronskom) te bilo kojim putem, sredstvom i na bilo koji način, u izvornom ili izmijenjenom obliku (skraćenom, dopunjenom, prevedenom na drugi jezik ili na drugi način uređenom, prilagođenom, odnosno prerađenom). Međutim, Parklio ne snosi odgovornost za postupanje drugih korisnika ili trećih osoba s Interaktivnim sadržajima koji je korisnik pružio radi objavljivanja putem Web stranica. Ako se korisnik ne slaže s eventualnim izmjenama koje su učinjene prilikom uređivanja Interaktivnog sadržaja od strane Parklia, obavijestit će o tome Parklio. Ako Parklio, prema vlastitoj procjeni, odluči kako sporni Interaktivni sadržaj iz bilo kojeg razloga nije pogodan za objavljivanje na Web stranicama u izvornom obliku, uklonit će sporni izmijenjeni, a odbit će objaviti izvorni Interaktivni sadržaj.

Ako korisnik ne dopušta objavljivanje, preradu, korištenje, reproduciranje ili distribuiranje svojeg Interaktivnog sadržaja u svrhu, na način i pod uvjetima određenim u ovim Uvjetima, mora to izričito navesti prilikom njegova pružanja radi objavljivanja putem Web stranica. Parklio pridržava pravo, ali ne preuzima obvezu, da, prema vlastitoj procjeni i bez posebnog obrazloženja, može objaviti takav Interaktivni sadržaj s naznakom ograničenja koja je odredio korisnik koji ga pruža ili pak odbiti ga objaviti.

Ako Parklio, drugi korisnici ili treće osobe budu željeli koristiti određeni Interaktivni sadržaj u svrhu, pod uvjetima ili na način koji nije izričito dopušten na temelju ovih odredbi Uvjeta, mogu zatražiti posebno dopuštenje od korisnika koji je pružio predmetni Interaktivni sadržaj.

Jamstva korisnika

Pružanjem Interaktivnog sadržaja radi objavljivanja putem Web stranica korisnik jamči:

 • da je njegov autor, a ako nije autor, da je nositelj odgovarajućih autorskih i/ili drugih prava intelektualnog vlasništva, koja je stekao na zakonit način, te da je ovlašten omogućiti objavljivanje, preradu, korištenje, reproduciranje ili distribuiranje Interaktivnog sadržaja u svrhu, na način i pod uvjetima određenim u ovim Uvjetima;
 • da Interaktivni sadržaj pruža radi objave putem Web stranica u dobroj vjeri, te da se njegovim pružanjem, objavom, odnosno daljnjim korištenjem u skladu s odredbama ovih Uvjeta neće ni na koji način povrijediti prava Parklia, drugih korisnika ili trećih osoba, uključujući osobito autorsko pravo i/ili druga prava intelektualnog vlasništva, poslovnu tajnu, ugled, čast i dostojanstvo, privatnost, obiteljski život, druga prava na osobnost, odnosno bilo koja druga prava zaštićena na temelju važećih pravnih propisa, niti će se time prouzročiti šteta, bilo materijalna, bilo nematerijalna, bilo izravna, bilo neizravna;
 • da je Interaktivni sadržaj, prema njegovom najboljem znanju i uvjerenju, potpun, istinit, točan i sl.;
 • da će zaštititi Parklio od svih eventualnih zahtjeva drugih korisnika ili trećih osoba postavljenih prema Parkliu zbog povrede ovdje danih jamstava korisnika, a posebno zbog povrede prava intelektualnog vlasništva, poslovne tajne, prava osobnosti ili bilo kojih drugih prava u svezi s Interaktivnim sadržajem kojeg je pružio, uključujući zahtjeve za naknadom štete; a Parklio će korisnika odmah obavijestiti o postavljanju takvih zahtjeva;
 • da će Parkliu, drugim korisnicima, i/ili trećim osobama u potpunosti nadoknaditi svu štetu i troškove (uključujući troškove pravnog zastupanja i sudske troškove) nastale uslijed povrede ovdje navedenih jamstava.

ISKLJUČENJE I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

Niti u jednom slučaju Parklio, njegovi direktori, zaposlenici, partneri, zastupnici, dobavljači ili povezana društva, neće snositi odgovornost za bilo kakvu neizravnu, slučajnu, posebnu, posljedičnu ili kaznenu štetu, uključujući bez ograničenja, gubitak profita, podataka, korištenja dobre volje, ili druge nematerijalne gubitke, koji proizlaze iz Vašeg pristupa ili korištenja, odnosno nemogućnosti pristupa ili korištenja Web stranica; ponašanja ili sadržaja bilo koje treće strane na Web stranicama; sadržaja dobivenih s Web stranica; i neovlaštenog pristupa, korištenja ili promjena vaših objava ili sadržaja, bilo da se temelje na jamstvu, ugovoru, deliktu (uključujući nemar) ili bilo kojoj drugoj pravnoj teoriji, neovisno o tome da li smo obaviješteni o mogućnosti nastanka takve štete, i čak i ako se utvrdi da primijenjeni pravni lijek nije ostvario svoju svrhu.

Web stranice koristite na vlastitu odgovornost. Web stranice se pružaju ”takvima kakve jesu” i ‘kako su dostupne”. Web stranice se pružaju bez ikakvog jamstva, bilo izričitog ili prešutnog, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prešutno jamstvo utrživosti, prikladnosti za određenu namjenu, nekršenja ili izvršenja ugovora.

Parklio, njegove podružnice, povezana društva, te njegovi davatelji licenci, ne jamče da će a) Web stranice funkcionirati bez prekida, biti sigurne ili dostupne u bilo kojem trenutku ili na bilo kojem mjestu; b) bilo kakve pogreške ili nedostaci biti ispravljeni; c) Web stranice biti slobodne od virusa ili drugih štetnih komponenti; ili d) rezultati korištenja Web stranica zadovoljiti Vaše zahtjeve.

Parklio d.o.o. 0 je tvrtka s ograničenom odgovornosti za računalne usluge i djelatnosti
Stinice 12, 21000 Split, Hrvatska | Trgovački sud u Splitu | OIB: 60755958894 | Raiffesen Banka, Zagreb, Petrinjska 59 | IBAN: HR7724840081107194017 | POREZNI BROJ: HR60755958894 | Dario Boras i Miroslav Miartuš | Temeljni kapital u iznosu od 2654.55 € plaćen u cijelosti

Hvala što koristite web stranicu Parklio

Sve povratne informacije, komentari i druga komunikacija u vezi s web-stranicom su dobrodošli. Javite nam se ako postoji nešto što možemo poboljšati ili ako samo imate pitanje o našim proizvodima ili uslugama.
Odgovaramo unutar 20 minuta

Loading...

Vaš je zahtjev poslan. Obrada vašeg zahtjeva može potrajati 1 - 2 minute.