Algemene website voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden en Privacybeleid (“Voorwaarden”, “Gebruiksvoorwaarden”) reguleren het gebruik van alle webpagina's die deel uitmaken van de Parklio website eigendom van Parklio d.o.o. (“Parklio”, “ons”, “wij”, of “onze”), beschikbaar op domein parklio.com en respectievelijke subdomeinen (de “Websites”), evenals wederzijdse rechten en plichten betreffende de levering en het gebruik van diensten, materialen, functionaliteiten, en andere inhoud beschikbaar via de Websites.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Websites. Door voor de eerste keer toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Websites, erkent de gebruiker de inhoud ervan en begrijpt en gaat volledig akkoord met de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van de diensten, materialen, functionaliteiten, en andere inhoud beschikbaar via de Websites. Als u niet akkoord gaat met een van deze Voorwaarden, gebruik de Websites dan niet. Specifieke voorwaarden kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van bepaalde diensten, materialen, functionaliteiten, en andere inhoud beschikbaar via de Websites, waarover gebruikers op een passende manier zullen worden geïnformeerd.

Wij behouden ons het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in of toevoegingen te doen aan de Voorwaarden, op elk moment, en zonder kennisgeving. Als we wijzigingen of toevoegingen aan de Voorwaarden aanbrengen, zorgen we ervoor dat alle gebruikers hiervan op de hoogte zijn door een mededeling op de Websites te plaatsen. U bent verplicht de Voorwaarden periodiek te bekijken om te controleren op mogelijke wijzigingen of toevoegingen. Door de Websites te gebruiken nadat er wijzigingen of toevoegingen aan deze Voorwaarden zijn gedaan, erkent, begrijpt, en accepteert u de inhoud volledig. Verder behouden we ons het recht voor om eenzijdig de inhoud, het ontwerp, of de locatie van de Websites te wijzigen, evenals de diensten, materialen, functionaliteiten, en andere inhoud beschikbaar via de Websites, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade toegebracht aan gebruikers of derden in verband met de bovengenoemde wijzigingen.

INHOUD VAN DE WEBSITES

De volgende diensten, materialen, functionaliteiten, en inhoud zijn beschikbaar voor gebruikers via de Websites: Home, Producten, Oplossingen, Software, Sectoren, Bronnen, Blog, Bedrijf, Ondersteuning, Contact (“Inhoud(en)”). De Websites bevatten eigen Inhoud van Parklio, evenals de Inhoud van gebruikers, partners van Parklio en derden.

We zullen ons best doen om constante beschikbaarheid van de Websites te garanderen, evenals constante en onbelemmerde toegang tot de Inhoud beschikbaar via de Websites, zoals gereguleerd door deze Voorwaarden, en mogelijke specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van bepaalde Inhoud of afzonderlijke webpagina's binnen de Websites.

Verboden inhoud

Het is verboden om inhoud te publiceren, over te brengen, te uploaden of uit te wisselen die in strijd is met de huidige wetten van de Republiek Kroatië en de Europese Unie, met name inhoud die onwaar, misleidend, beledigend, vulgair, bedreigend, racistisch of chauvinistisch is, inhoud die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, inhoud die wordt beschouwd als ongeoorloofde openbaarmaking van persoonsgegevens of als schending van het recht op privacy van gebruikers of derden, evenals alle andere inhoud die schade kan berokkenen aan Parklio, andere gebruikers of derden (“Verboden Inhoud”).

Interactieve inhoud

De Websites bevatten webpagina's en secties bedoeld voor interactie met of tussen gebruikers op een manier die het overbrengen, uploaden, publiceren, en wederzijds gebruik van informatie, opmerkingen, recensies, aanbevelingen, meningen, standpunten, en andere mogelijke inhoud mogelijk maakt, evenals andere manieren om deel te nemen aan de functionaliteiten, diensten, en andere inhoud beschikbaar via de Websites (hierna: Interactieve Inhoud). Toegang tot sommige delen van de Interactieve Inhoud, hun verstrekking, of hun gebruik wordt alleen verleend aan geregistreerde gebruikers. Interactieve inhoud zalduidelijk worden gemarkeerd wanneer dit mogelijk is door de manier van publicatie of gebruik.

Het publiceren van Interactieve Inhoud op de Websites betekent niet dat wij deze onderschrijven, goedkeuren, aanbevelen, promoten, of op enige andere manier ondersteunen. De informatie, beweringen of feiten, houdingen, meningen, of conclusies daarin vervat.

Wij behouden ons het recht voor om Interactieve Inhoud die openbaar beschikbaar is te controleren, voor zover dit mogelijk is gezien de manier van publicatie en gebruik. We zullen echter niet alle Interactieve Inhoud controleren of consistent controleren en daarom kunnen we de nauwkeurigheid, waarachtigheid, oorsprong, inhoud, of beschikbaarheid ervan niet garanderen.

Voor opmerkingen of informatie over de Interactieve Inhoud kunt u contact opnemen met Parklio ondersteuning. We zijn verplicht om illegale Interactieve Inhoud onmiddellijk te verwijderen na ontvangst van de bijbehorende melding. Verder behouden wij ons het recht voor, maar nemen wij niet de verplichting op ons, om elke Interactieve Inhoud te wijzigen, te verwijderen, of de publicatie ervan te weigeren, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder uitleg, gebaseerd op onze eigen beoordeling of op informatie ontvangen van elke gebruiker of derde partij, om welke reden dan ook, maar voornamelijk vanwege schending van deze Voorwaarden. Als gevolg van het bovenstaande kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke schade toegebracht aan gebruikers of derden met betrekking tot de publicatie of het niet publiceren, verwijdering, gebruik, of vertrouwen op enige Interactieve Inhoud.

Links naar websites van derden

De Websites bevatten links naar andere websites die eigendom zijn van Parklio, evenals naar websites van derden (“Links”). De Links zullen deugdelijk gemarkeerd worden, wanneer dit mogelijk is door de wijze van hun publicatie of gebruik.

Het publiceren van Links op de Websites betekent niet dat we de informatie, verklaringen of feiten, houdingen, meningen of conclusies die daarin zijn opgenomen, onderschrijven, goedkeuren, aanbevelen, promoten of op enige andere manier ondersteunen.

We zullen de inhoud die beschikbaar is via de Links niet controleren of superviseren en daarom kunnen we de nauwkeurigheid, waarachtigheid, oorsprong, inhoud of beschikbaarheid daarvan niet garanderen. Voor opmerkingen of informatie over de Links kunt u contact opnemen met Parklio support. We zijn verplicht om elke Link die Prohibited Content (Verboden Inhoud) bevat of daarnaar verwijst onmiddellijk te verwijderen na ontvangst van de betreffende kennisgeving. Verder behouden wij ons het recht voor, maar nemen niet de verplichting op ons, om elke Link te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder uitleg, gebaseerd op onze eigen beoordeling of op informatie ontvangen van elke gebruiker of derde partij, om welke reden dan ook, maar voornamelijk vanwege schending van deze Voorwaarden.

Als gevolg van het bovenstaande kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke schade veroorzaakt door het publiceren, verwijderen of gebruiken van een Link, of het vertrouwen op enige inhoud die beschikbaar is via de Link.

Adverteren op de websites

Elke advertentie-inhoud zal altijd als zodanig worden gemarkeerd. Het publiceren van advertentie-inhoud op de Websites betekent niet dat we de adverteerders, hun producten of diensten onderschrijven, goedkeuren, aanbevelen, promoten of op enige andere manier ondersteunen.

De adverteerders zijn onafhankelijke ondernemers met wie wederzijdse rechten en verplichtingen met betrekking tot adverteren op de Websites worden gereguleerd door afzonderlijke contracten. Daarom zijn wij niet betrokken bij enige mogelijke relatie die u met de adverteerders aangaat met betrekking tot hun advertentie-inhoud beschikbaar via de Websites. Alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit dergelijke relaties worden rechtstreeks gereguleerd met de betreffende adverteerder. Voor opmerkingen of informatie gerelateerd aan advertenties, neem rechtstreeks contact op met de adverteerder.

Aangezien wij de inhoud die beschikbaar is via advertenties niet controleren of superviseren, kunnen we de nauwkeurigheid, waarachtigheid, oorsprong, inhoud of beschikbaarheid daarvan niet garanderen. We zullen echter elke redelijke inspanning leveren om ervoor te zorgen dat adverteren via de Websites geen Verboden Inhoud bevat. Daarom behouden wij ons het recht voor, maar nemen niet de verplichting op ons, om enige advertentie-inhoud te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder uitleg, gebaseerd op onze eigen beoordeling of op informatie ontvangen van een gebruiker of derde partij, om welke reden dan ook, maar voornamelijk vanwege schending van deze Voorwaarden.

We zijn verplicht om enige advertentie-inhoud die Verboden Inhoud bevat of vertegenwoordigt onmiddellijk te verwijderen na ontvangst van de betreffende kennisgeving verzonden naar het contactadres gepubliceerd op de Websites.

Als gevolg van het bovenstaande kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke schade veroorzaakt door het publiceren of verwijderen van een advertentie of het vertrouwen op enige inhoud daarvan.

Wedstrijden, loterijen en promoties

Elke wedstrijd, loterij of andere promoties (gezamenlijk “Promoties”) die beschikbaar zijn via de Websites kunnen worden gereguleerd door regels die afwijken van deze Voorwaarden. Als u deelneemt aan enige Promoties, bekijk dan de toepasselijke regels en ons Privacybeleid. Als de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Voorwaarden, zijn de regels van de Promotie van toepassing.

GEBRUIK VAN DE WEBSITES

Het is niet toegestaan (hierna: Verboden Praktijken):

 • om de Websites of inhoud beschikbaar via de Websites te gebruiken op een manier die schade kan toebrengen aan Parklio, andere gebruikers of een derde partij;
 • om Verboden Inhoud te publiceren, te uploaden, uit te wisselen of door te geven;
 • om inhoud te publiceren, te uploaden, uit te wisselen of door te geven waarvan de gebruiker weet dat het vals of onwaar is, of waarvan hij reden heeft om aan te nemen dat het vals of onwaar is, en waarvan het gebruik schade kan toebrengen aan Parklio, andere gebruikers of derden;
 • om uzelf onjuist te presenteren met het doel Parklio, andere gebruikers of derden te misleiden;
 • om ongewenste mededelingen of andere inhoud van commerciële of kwaadaardige aard te publiceren, uploaden, uit te wisselen of door te geven aan Parklio, andere gebruikers of derden, zonder voorafgaand verzoek of toestemming, met name met betrekking tot berichten en andere inhoud van dezelfde of vergelijkbare aard;
 • om opzettelijk inhoud te publiceren, uploaden, uit te wisselen of door te geven die computervirussen, wormen en programma's bevat die de normale werking van de Websites kunnen belemmeren of hinderen, schade kunnen veroorzaken of vernietiging van elk computerprogramma, of elke computer en andere apparatuur die eigendom zijn van Parklio, andere gebruikers of derden;
 • om persoonsgegevens van gebruikers van de Websites of derden op een ongeautoriseerde manier te verzamelen, verwerken of gebruiken;
 • om je bezig te houden met openlijke of verborgen reclame (mondelinge of grafische weergave van producten, diensten, persoonsnamen, namen van bedrijven, merknamen (geregistreerde of niet-geregistreerde merken en dienstmerken), bedrijven, enz.) op een ongeautoriseerde manier.

Gebruikers of derden zijn wettelijk aansprakelijk voor het niet naleven van de bepalingen in deze Voorwaarden met betrekking tot Verboden Praktijken of Verboden Inhoud, met name voor mogelijke schade veroorzaakt door dergelijke acties aan Parklio, andere gebruikers en/of derden.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om een gebruikersaccount te annuleren als gevolg van de Verboden Praktijken van de gebruiker of ander onwettig gedrag, of elke schending van deze Voorwaarden die wij als ernstig beschouwen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder uitleg, naar eigen inzicht of op basis van informatie verstrekt door een gebruiker of derde.

Als gevolg van het bovenstaande kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke schade toegebracht aan de gebruiker, andere gebruikers of derden door Verboden Praktijken of annulering van het gebruikersaccount in overeenstemming met de bepaling in de vorige alinea.

VERTROUWELIJKHEID

In het geval dat u of Parklio toegang krijgt tot de vertrouwelijke informatie van de andere partij tijdens het gebruik van de Websites, zal de partij die dergelijke informatie verkrijgt, de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie handhaven op dezelfde manier waarop zij de vertrouwelijkheid van haar eigen soortgelijke vertrouwelijke informatie handhaaft, maar in ieder geval met redelijke zorg.

Bij het verlenen van deskundige ondersteuning en het beoordelen van voltooide documenten zal Parklio de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie handhaven. Deskundige beoordeling van de voltooide documenten kan op een van de volgende manieren plaatsvinden:

 • door het sturen van de voltooide documenten via e-mail naar onze expert ter beoordeling;
 • door het bieden van beveiligde externe toegang voor onze expert tot uw bestandshostingservice, waar de expert op afstand toegang kan krijgen tot de documenten en ze kan beoordelen.

AUTEURSRECHT EN ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Inhoud beschikbaar via de Websites in welke vorm dan ook, met name in de vorm van documenten, sjablonen, lessen, quizzen, foto's, afbeeldingen, tekeningen, diagrammen, grafieken, audio- en visuele materialen, etc., wordt beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten volgens de geldende wettelijke bepalingen.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor eventuele inbreuken op auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de Inhoud.

De Websites bevatten namen van natuurlijke en rechtspersonen, namen van producten of diensten, handelsmerken, logo's, afbeeldingen, grafieken en andere inhoud die onder de bescherming van intellectuele eigendomsrechten valt (hierna: Beschermde Inhoud) die eigendom zijn van Parklio en/of derden. Toegang tot of gebruik van de Websites of de Inhoud verleent geen licentie, gebruiksrecht, exploitatierecht, of enig ander recht met betrekking tot Beschermde Inhoud, behalve voor zover en op de wijze zoals uitdrukkelijk gespecificeerd in de bepalingen van deze Voorwaarden of een bijbehorend afzonderlijk contract.

Het is niet toegestaan:

 • om Inhoud te downloaden, te reproduceren, te kopiëren, te distribueren, te verhuren, beschikbaar te stellen, te publiceren, mee te delen aan onbevoegde derden of het algemene publiek, of de Inhoud op enige andere manier te gebruiken voor commerciële doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Parklio;
 • om Inhoud beschikbaar via de Websites te wijzigen, aan te passen, te bewerken, te vertalen, of afgeleide werken te creëren voor commerciële doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Parklio;
 • om Inhoud beschikbaar via de Websites te gebruiken voor doeleinden gerelateerd aan de verkoop of aanbieding te koop, reclame of promotie van enig product of dienst door enige persoon.

Als we onafhankelijk een schending van het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten, handelsgeheim of andere rechten van gebruikers of derden ontdekken, of enige andere schending van deze Voorwaarden, of als we door een gebruiker of derde worden geïnformeerd over een dergelijke schending, of als we een verzoek krijgen om de verwijdering van een Inhoud, Link, Beschermde Inhoud of Interactieve Inhoud, zullen we onmiddellijk alle nodige maatregelen nemen om de grondslag voor een dergelijk verzoek en eliminatie van mogelijke schending vast te stellen.

In het bijzonder, als we onafhankelijk ontdekken, leren van, of een overeenkomstig verzoek ontvangen met betrekking tot een Inhoud, Link of Beschermde Inhoud, zullen we bereid zijn om samen te werken met de vermeende eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht, of verzoek indiener; de eigenaar van de rechten en de verzoekindiener zullen ermee instemmen om te goeder trouw met ons samen te werken met het oog op het vaststellen van relevante feiten en het nemen van maatregelen voor de eliminatie van de vermeende schending. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de Inhoud, Link of Beschermde Inhoud waarover een geschil bestaat, van de Websites te verwijderen, op basis van onze eigen beoordeling en totdat het geschil is afgerond.

Als de betreffende informatie of het verzoek betrekking heeft op Interactieve Inhoud, zullen de indiener en de gebruiker die de Interactieve Inhoud heeft gepubliceerd, verzonden, geüpload, of op enige andere manier beschikbaar heeft gemaakt via de Websites, alle nodige informatie en uitleg verstrekken met betrekking tot het verzoek of de Interactieve Inhoud. Als we vaststellen dat het verzoek in geschil geldig is (bijvoorbeeld op basis van een definitieve gerechtelijke beslissing of geldige schikking), zal de Interactieve Inhoud in geschil zonder vertraging van de Websites worden verwijderd. Ook behouden we ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de Interactieve Inhoud in geschil van de Websites te verwijderen, en het gebruikersaccount van de betreffende gebruiker te annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving of uitleg, op basis van onze eigen beoordeling en totdat het geschil is afgerond.

Verstrekken van interactieve inhoud

Bij het overdragen, uploaden, toegankelijk maken, uitwisselen of op een andere manier verstrekken van persoonlijke Interactieve Inhoud via een openbaar beschikbaar deel van de Websites, machtigt de gebruiker Parklio om de betreffende Interactieve Inhoud al dan niet op de Websites te publiceren of deze van de Websites te verwijderen, op basis van Parklio's beoordeling, zonder verdere toestemming en zonder specifieke auteursrechten of andere compensatie. Bij het publiceren van hun Interactieve Inhoud heeft de gebruiker het recht te verzoeken dat hun naam en/of achternaam, gebruikersnaam, of andere overeenkomende bijnaam wel of niet wordt getoond, en dat hun gepubliceerde Interactieve Inhoud op elk gewenst moment en om welke reden dan ook wordt verwijderd.

Bovendien machtigt de gebruiker Parklio en elke andere geregistreerde gebruiker om de Interactieve Inhoud die is gepubliceerd op het openbaar beschikbare deel van de Websites te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief verdere reproductie en distributie aan andere gebruikers of derden in welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk of elektronisch), op welke wijze en op welke manier dan ook, in de originele of afgeleide vorm (afgekort, aangevuld, vertaald in een andere taal, of bewerkt, aangepast of op een andere manier verwerkt), zonder verdere goedkeuring en zonder auteursrecht of andere compensatie. Echter, Parklio kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor acties uitgevoerd door andere gebruikers of derden met betrekking tot de door de gebruiker voor publicatie verstrekte Interactieve Inhoud. In geval de gebruiker het niet eens is met mogelijke bewerkingswijzigingen aan de Interactieve Inhoud gemaakt door Parklio, dient hij/zij Parklio hierover te informeren. Als Parklio, op basis van haar eigen beoordeling, beslist dat de betwiste Interactieve Inhoud om welke reden dan ook niet geschikt is voor publicatie op de Websites in zijn originele vorm, zal de gewijzigde Interactieve Inhoud worden verwijderd en zal publicatie van het origineel worden geweigerd.

De weigering van de gebruiker om publicatie, bewerking, gebruik, reproductie of distributie van zijn/haar Interactieve Inhoud voor het doel, op de wijze en onder de voorwaarden zoals gespecificeerd in deze Voorwaarden toe te staan, moet uitdrukkelijk worden vermeld bij het verstrekken van de Inhoud voor publicatie via de Websites. Parklio behoudt zich het recht voor, maar neemt niet de verplichting op zich, om dergelijke Interactieve Inhoud met door de verstrekker gedefinieerde beperkingen te publiceren of om deze te weigeren op basis van haar eigen beoordeling en zonder uitleg.

Als Parklio, andere gebruikers of derden specifieke Interactieve Inhoud willen gebruiken voor een doel onder voorwaarden of op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan op basis van deze Voorwaarden, kunnen zij speciale toestemming aanvragen bij de eigenaar die de genoemde Interactieve Inhoud heeft verstrekt.

Garanties van de gebruiker

Door Interactieve Inhoud voor publicatie via de Websites te verstrekken, garandeert de gebruiker:

 • dat hij/zij de auteur van de Inhoud is, of eigenaar van overeenkomstige auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten die wettelijk zijn verkregen, en dat hij/zij gemachtigd is om publicatie, bewerking, gebruik, reproductie of distributie van de Interactieve Inhoud voor het doel, op de wijze en onder de voorwaarden zoals gespecificeerd in deze Voorwaarden mogelijk te maken;
 • dat de Interactieve Inhoud te goeder trouw wordt verstrekt voor publicatie via de Websites, en dat het verstrekken, publiceren en latere gebruik van de Inhoud in overeenstemming met deze Voorwaarden op geen enkele manier de rechten van Parklio, andere gebruikers of derden schendt, waaronder met name auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten, handelsgeheim, reputatie, eer en waardigheid, privacy, gezinsleven, andere privacyrechten, en alle andere rechten beschermd door geldende wettelijke bepalingen, noch zal het schade veroorzaken, materieel, immaterieel, direct of indirect;
 • dat de Interactieve Inhoud volledig, waar, nauwkeurig is, etc. naar zijn/haar beste weten en overtuiging;
 • dat hij/zij Parklio zal beschermen tegen alle mogelijke verzoeken van andere gebruikers of derden die aan Parklio worden voorgelegd wegens schending van de hier vermelde garanties van de gebruiker, met name tegen schending van intellectuele eigendom, handelsgeheim, privacyrechten en andere rechten met betrekking tot de verstrekte Interactieve Inhoud, inclusief schadevergoedingsverzoeken; Parklio zal de gebruiker onmiddellijk informeren over de indiening van een dergelijk verzoek;
 • dat hij/zij volledige vergoeding zal geven aan Parklio, andere gebruikers en/of derden voor schade en kosten (inclusief kosten voor juridische vertegenwoordiging en gerechtelijke kosten) veroorzaakt door schending van de hier gespecificeerde garanties.

DISCLAIMER EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In geen geval zullen Parklio, haar bestuurders, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of strafschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winsten, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verlieze n, voortvloeiend uit (i) uw toegang tot of gebruik van of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Websites; (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de Websites; (iii) enige inhoud verkregen van de Websites; en (iv) ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, ongeacht of dit gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere wettelijke theorie, en ongeacht of we zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als een hierin genoemde remedie zijn essentiële doel niet bereikt.

Het gebruik van de Websites is op eigen risico. De Websites worden aangeboden op een "ZOALS ZE ZIJN" en "ZOALS BESCHIKBAAR" basis. De Websites worden verstrekt "zoals ze zijn" en zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of uitvoering.

Parklio, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers garanderen niet dat a) de Websites ononderbroken, veilig of beschikbaar zullen functioneren op een bepaald tijdstip of locatie; b) eventuele fouten of gebreken zullen worden gecorrigeerd; c) de Websites vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Websites zullen voldoen aan uw vereisten.

Parklio d.o.o. Parklio vennootschap met een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor computerdiensten en activiteiten
Stinice 12, 21000 Split, Hrvatska | Handelsrechtbank in Split | Raiffesen Banka, Zagreb, Petrinjska 59 | IBAN: HR7724840081107194017 | BTW: HR60755958894 | Dario Boras en Miroslav Miartuš | Het maatschappelijk kapitaal van 2654,55 € volledig betaald

Dank u voor het gebruiken van de Parklio website

We stellen feedback, opmerkingen en andere communicatie met betrekking tot de Website op prijs. Laat het ons weten als er iets is dat we kunnen verbeteren of als u gewoon een vraag heeft over onze producten of diensten.
We antwoorden binnen 20 minuten