Řešení a Systémy Řízení Parkování Smart City

Řešení a Systémy Řízení Parkování Smart City

Koncept smart city představuje město využívající digitální řešení na zlepšení efektivity tradičních sítí a služeb. Inteligentní města se spoléhají na Informační a Komunikační Technologie (IKT) na zvýšení efektivnosti, poskytování lepších služeb a přijímání informovanějších a inteligentnějších rozhodnutí. Jejich městská plánovací strategie, která začleňuje informace a IKT do městského prostředí, má za následek strukturální a ekonomické transformace. Inteligentní města využívají digitální technologie a údaje, aby pomohli obyvatelům dělat lepší rozhodnutí a zlepšit kvalitu jejich života. Zvýšená efektivnost, lepší veřejné služby, ekonomický rozvoj a environmentální manažment přispívají ke zlepšení kvality života.

Nejlepší Výhody Parkovacího Systému Pro Smart City

  • Zvyšte plynulost provozu automatizací možností parkování a údajů v reálném čase
  • Snížit hluk a znečištění ovzduší
  • Přehled o obsazenosti parkovacích míst v reálném čase
  • Zpeněžení parkovacích míst a optimalizace parkovacích míst
  • Zvyšte kontrolu poplatků za parkování pomocí pokročilých řešení

9 Problémů a Řešení Parkování Smart City

Optimalizace toku dopravy

Optimalizace toku dopravy

Těžkosti s hledáním parkovacích míst, vysoké sazby za parkování a další problémy s parkováním pravidelně ovlivňují rozhodnutí, kde zaparkovat. To je důvod, proč řidiči velmi oceňují informace o aktuálních podmínkách. Parkovací systémy poskytující informace o dopravní situaci mají velký pozitivní vliv na městský provoz jako i na životní prostředí. Maximalizují možnost najít dostupná parkovací místa a minimalizují podráždění řidičů, kteří neznají městské cesty a provoz. Inteligentní systémy také pomáhají řidičům na cestách zlepšovat a optimalizovat jejich cestu, čím snižují spotřebu energie vozidla a emise.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Softvérové řešení Parklio™ Detect sleduje obsazenost parkoviště v reálném čase pomocí AI detekčních kamer. Displej Parklio™ zobrazuje aktualizace v reálném čase na obrazovkách na parkovišti. Nedojde k žádným dopravním zácpám, jelikož doprava bude rozdělená rovným dílem.

PARKLIO™ DISPLAY

Aktualizace v Reálném Čase

Aktualizace v Reálném Čase

Volby založené na údajích se staly neoddělitelnou součástí našeho každodenního života a pomáhají nám zlepšovat kvalitu našeho života. Předvídání dostupnosti parkování je jednou z nejvýznamnějších proměnných ovlivňujících rozhodnutí o cestování na základě auta a situace v městském provozu. Užitečnost informací o parkování v reálném čase je nepochybná. Nedostatek informací způsobí, že řidiči budou dělat špatná rozhodnutí , co bude mít za následek prodloužení čekacích dob a dlouhé řady. Aktualizace v reálném čase pzabraňují kroužení po parkovišti a zacpávání na vjezdech a výjezdech. Kromě poskytování informací v reálném čase umožňuje inteligentní parkovací systém plnou kontrolu nad parkovacími produkty a zároveň poskytuje informace v reálném čase.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Řešení Parklio™ poskytují statistiky obsazenosti parkovišť nebo garáží v reálném čase. Zmírní se problémy s parkováním a parkoviště budou spravované efektivněji pomocí údajů v reálném čase.

PARKLIO™ DISPLAY

CO2 Emise

CO2 Emise

Počet vozidel na cestách se zvyšuje a předpokládá se, že do roku 2030 se zdvojnásobí. Přibližně 30% všech dopravních zácp je výsledkem hledání parkovacího místa. Vyžaduje si to hodně energie a způsobuje ztrátu času a velké množství emisí CO2 Aby se snížil dopad na životní prostředí, je nevyhnutné snížit emise plynů. Řešením je najít jednodušší způsob, jak najít parkovací místo. Autonomní parkovací systémy s informacemi o obsazenosti parkovišť by měli zmírnit boj s hledáním volného místa.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Pokud chcete snížit emise CO2 e důležité mít efektivní parkoviště, abyste předešli trávení času navíc kroužením po parkovišti nebo po ulicích při hledání parkovacího místa. Parkoviště musí být přiměřeně zabezpečené, udržované a vždy by měla být přítomna navigace na ulici.


Zónování parkovacích míst

Zónování parkovacích míst

Zónování parkovišť se rychle stalo preferovanou metodou pro každého, kdo chtěl zabezpečit transparentní a optimalizované parkovací prostředí. S implementovaným systémem zónování, je možné dosáhnout specifické standardy. V různých zónách je možné definovat určité hodiny parkování nebo specifikovat vozidla s vjezdem na parkoviště. Tímto způsobem je lehké odhalit přestupky při parkování a umožnit optimální rozložení parkování.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

S Parklio™ Detect bude jednoduché monitorovat parkovací místa a identifikovat přestupky při parkování. Umožňuje jednoduchou instalaci i pomocí existujících kamer s minimálními zásahy do infrastruktury.


Dynamická tvorba cen

Dynamická tvorba cen

Dynamické oceňování už bylo zavedené v různých odvětvích, jako je hotelový nebo dopravní průmysl. V sektoru parkování dynamická cenotvorba zdůrazňuje důležitost rovnováhy poptávky po parkovacích místech v určitém časovém období. Cena za používání parkovací infrastruktury může být pevně stanovená na základě konkrétního období dne. Také je možné mít plně dynamický cenový systém s fluktuací podle poptávky v reálném čase. Variabilní ceny podporují využívání parkovacích zařízení mimo špičky. Zavedením variabilní ceny se optimalizuje celá dopravní síť.

PARKLIO™ REŠENÍ

Parklio™ inteligentní produkty a řešení umožňují mít plnou kontrolu nad parkovišti. Je možné sledovat obsazenost a podle údajů dohodnout ceny parkování.


Propojenost

Propojenost

Inteligentní města sestávají z digitálních řešení, které vytvářejí udržitelnější prostředí. Technologie automatizace budov, dynamické oceňování energie a některé mobilní aplikace spolupracující na snížení emisí až o 15%. Parklio™ Inteligentní Řešení Parkování může jednoduše integrovat do jakéhokoliv existujícího systému a spolupracovat při vytváření prostředí, které je efektivní a udržitelné. Inteligentní parkování poskytuje extra hodnotu všem službám smart cities.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Parklio™ API umožňuje jednoduchou integraci do jakéhokoliv inteligentního systému. Zážitek z parkování se podstatně zlepšil díky integraci řešení Parklio™ do existujících systémů inteligentních míst.


Autonomní vozidla

Autonomní vozidla

Autonomní vozidla vnímají svoje okolí a pohybují se bezpečně s malým nebo žádným lidským zásahem. Není potřebné, aby ve vozidle jezdil člověk, jediné, co musíte udělat, je definovat místo, kam chcete jet, a nechat své vozidlo, aby vás tam vezlo. Technologie umožňuje vozidlům samozaparkovat nalezením volného místa a automatickým nasměrováním na něj. Pokud mají parkoviště a garáže integrovanou ochranu a řešení smart parkování, autonomní vozidla se systémem inteligentního parkování dané informace využijí a bez problému zaparkují.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Parklio™ API urychlí proces hledání parkovacího místa a nabídne informace v reálném čase, jako je dostupnost parkování nebo umístění parkovacího místa. Autonomní vozidla tak budou moci jezdit a parkovat úplně autonomně.

PARKLIO™ DISPLAY

Park and Ride (P+R)

Park and Ride

Park&Ride služby poskytují odpověď na dopravní zácpy v centru měst, kterou jsou hlavním problémem v metropolích po celém světě. Lidi, kteří denně hledají parkovací místa, jsou zodpovědní za velkou část dopravy. Dopravní zácpy by se zmírnily, kdyby se vyloučilo hledání parkovacích míst. Lokality P&R umožňují cestujícím zaparkovat své vozidlo na odlehlém bezpečném místě během dne a přepravit se do centra pomocí veřejné dopravy. Je důležité, aby parkovací zařízení Park and Ride byly správně spravované a monitorované kvůli velkému počtu vozidel.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Parklio™ Smart Parking Protection, jako například brána nebo řetěz Parklio™, účinně ochrání parkoviště Park&Ride. Parklio™ Terminál je nejlepším řešením na automatizaci a monetizaci vstupních a výstupních bodů.

PARKLIO™ TERMINAL

Ekologické parkování

Ekologické parkování

Pokud se zamyslíte nad časem, který lidé stráví hledáním parkovacího místa v přeplněném města, nalezení místa může trvat až 20 minut. Zácpy výrazně přispívají k znečištění způsobenému hlukem, plýtváním palivem a zbytečnými emisemi. Automatizované parkovací systémy dělají parkoviště udržitelnějšími. Jsou ekologické a snižují spotřebu paliva a emise oxidu uhličitého a oxidu uhelnatého. Inteligentní ochrana parkování a řešení zaručují, že budete mít možnost parkování šetrnou k životnímu prostředí.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Když jsou parkoviště správně chráněné a spravované, máte kdykoliv k dispozici informace o obsazenosti parkovišť. Řidiči si mohou před jízdou nebo během ní zkontrolovat dostupnost na konkrétních parkovacích místech, co snižuje hluk a znečištění ovzduší.


Přizpůsobené Parkovací Řešení Smart City s Přidanou Hodnotou

EV Nabíjecí Stanice

10 EV Nabíjecí Stanice

Popularity elektrických vozidel v posledních letech rychle roste, co znamená, že roste i poptávka po nabíjecích stanicích pro elektromobily. Je důležité, aby byly nabíjecí stanice bezpečné a zabezpečené, protože mnohé nabíjecí stanice pro elektromobily se denně potkávají s neoprávněným parkováním. Je to problém, který se dá lehce vyřešit vhodnou ochranou při parkování. Přečtěte si víc o správě parkování nabíjecích stanic pro elektromobily tady here.

Často kladené Otázky o Problémech s Parkováním v Smart City

Technologie inteligentního parkování se stala nevyhnutností pro města, které chtějí splnit standardy inteligentních měst. Technologie nabízí řešení problémů, jakými jsou dopravní zácpy, nedostatečná dostupnost služeb, městská mobilita atd. Vývoj technologie spolu s parkovacími zařízeními prospívá městské správě a samotným řidičům. Přináší automatizaci a transparentnost, která zjednodušuje každodenní život.

Inteligentní parkování poskytuje nákladově efektivní a efektivní systém, který je schopný poskytovat informace v reálném čase. Na detekci volných parkovacích míst využívá technologie smart city parkování kombinaci senzorů, kamer a zařízení internetu. Všechny volná místa v oblasti se zobrazují na mobilních telefonech řidičů prostřednictvím aplikace nebo displejů. Pokud teda v centru města není volné parkovací místo, budou to vědět včas a najdou si volné místo někde jinde. Řidiči budou také vedení k nejvhodnější možnosti s údaji v reálném čase. Zoptimalizuje se parkování na ulici a omezí se dopravní zácpy způsobené kroužením po ulicích s potřebou prázdného místa.

Hledání volného parkovacího místa výrazně přispívá k znečišťování životního prostředí. Nalezení parkovacího místa bez toho, abyste strávili dalších 20 minut v provozu, je klíčové pro snížení emisí plynů. Studie ukázaly, že přibližně 10% emisí CO2 je způsobených vozidly, které hledají parkovací místo. Inteligentní ochrana a řešení parkování vyřeší neefektivní parkování a stoupající znečištění. Díky informacím v reálném čase řidiči lehce najdou dostupná místa a sníží čas strávený hledáním.

Odpovídáme do 20 minut