Riešenia a systémy riadenia parkovania v nemocniciach

Riešenia a systémy riadenia parkovania v nemocniciach

Nie je nič dôležitejšie ako záchrana ľudských životov. Lekári, sestry a nemocničný personál by sa nemali obávať získania parkovacieho miesta na preplnenom nemocničnom parkovisku, pretože to môže viesť k tomu, že budú meškať. Nemocnice sú oblasti s vysokou hustotou dopravy ktoré, ak nie sú primerane riadené, môžu viesť k tragédii.
Tu vstupuje do hry Parklio™. So širokou škálou produktov pre parkovanie a riadenie dopravy ponúka moderné a robustné riešenia pre nemocničný parkovací manažment. Tím Parklio™ vytvorí stratégie a implementačné plány, ktoré budú spĺňať potreby a požiadavky vašich parkovacích zariadení.

Výhody najlepšieho parkovacieho systému pre nemocnice

  • Zabezpečte parkovanie pre svojich zamestnancov, pacientov a návštevníkov
  • Zlepšiť spokojnosť zamestnancov optimalizáciou parkovísk
  • Zvýšte plynulosť premávky automatizáciou možností parkovania
  • Zlepšite správu parkovania pomocou údajov v reálnom čase
  • Zvýšte výnosy speňažovaním parkovacích miest

8 Problémov a riešení s parkovaním v nemocniciach

Optimalizácia toku dopravy

Optimalizácia toku dopravy

Nemocnice sú zariadenia s vysokou návštevnosťou a davy ľudí sa vyskytujú na dennej báze. Je bežné, že viac vozidiel hľadá miesto, ako je dostupných miest. Vozidlá vchádzajúce do nemocnice, keď je parkovanie už vzácne, spôsobujú chaos. Aby sa predišlo krúženiu po parkovisku, je dôležité mať informácie o dostupných parkovacích miestach v reálnom čase. Displej, ktorý zobrazuje obsadenosť v reálnom čase by zabránil upchatiu pri vchodoch a výstupoch. Tiež veľké nemocničné komplexy s viacerými vchodmi a parkoviskami by to mohli využiť na pomoc pacientom pri orientácii. Dobre zvládnutý parkovací systém by úplne optimalizoval plynulosť dopravy.

PARKLIO™ RIEŠENIE

Parklio™ Detect je softvérové riešenie, ktoré sleduje obsadenosť parkoviska v reálnom čase pomocou AI detekčných kamier. V kombinácii s displejom Parklio™ sa tieto aktualizácie v reálnom čase zobrazia návštevníkom pri vchode na parkovisko. Doprava bude rozložená rovnomerne a nedôjde k zápcham.

PARKLIO™ DISPLAY

Voľný príjazd pre zásahové vozidlá

Voľný príjazd pre zásahové vozidlá

Záchranné vozidlá si každý deň poradia s autami zaparkovanými na príjazdových cestách. Pre nedostatok parkovacích miest majú pacienti často problém nájsť parkovacie miesto. Sú frustrovaní a ponáhľajú sa na schôdzky, zaparkujú na príjazdovej ceste a prekážajú lekárskym vozidlám. Keď nastane lekárska pohotovosť, voľná príjazdová cesta je rozhodujúca pre rýchlu a efektívnu reakciu. Okrem príjazdových ciest by mali byť vždy prístupné aj vstupy do pohotovostných miestností, aby pacienti mohli čo najrýchlejšie dostať naliehavú pomoc. Na zabezpečenie voľných príjazdových ciest, je nevyhnutné fyzicky ich chrániť bránou, ktorú môže otvoriť iba zdravotnícky personál.

PARKLIO™ RIEŠENIE

Príjazdová cesta bude zabezpečená proti porušovaniu parkovania moderným dizajnom robustnej a ochrannej automatickej závory alebo reťaze. Otvorenie alebo zatvorenie brány a reťaze trvá len niekoľko sekúnd, takže je zaručená rýchla odozva.


Vyhradené miesta pre zamestnancov nemocnice

Vyhradené miesta pre zamestnancov nemocnice

Nemocničný personál má často problém získať voľné parkovacie miesto, najmä v ranných hodinách, keď majú pacienti stiesnené, je nemocničný personál náchylný na meškanie, čo môže mať vážne následky. Okrem meškania spôsobuje aj zbytočný stres obavy z nájdenia parkovacieho miesta. Vyhradená parkovacia plocha pre zamestnancov nemocnice by tento problém zmiernila a výrazne znížila stresové situácie.

PARKLIO™ RIEŠENIE

Parklio™ Smart ochrana parkovania zabezpečí voľné miesta pre zamestnancov. Pracovníci nemocnice budú produkty jednoducho ovládať digitálnymi kľúčmi na svojich mobilných zariadeniach a parkovať na chránených parkovacích miestach.


Vyhradené miesta pre rozvozové vozidlá

Nemocnice sú miestami s vysokou premávkou, kde majú dodávkové vozidlá problémy s parkovaním. Vykladanie tovaru sa zvyčajne deje okolo vchodov do nemocníc, čo spôsobuje preplnenosť. Keď nie je vyhradené miesto pre dodávkové autá, problémy s parkovaním sa pravidelne objavujú. Príliš dlhé čekanie, dlhé rady a parkovanie na nepovolených miestach sú len časťou problému. Vyhradené a chránené parkovacie miesto pre dodávky by zmiernilo boj a podstatne by minimalizovalo dopravné zápchy spôsobené dodávkami.

PARKLIO™ RIEŠENIE

S digitálnym kľúčom na svojich mobilných zariadeniach budú môcť vodiči dodávkových vozidiel spustiť závoru a zaparkovať na vyhradených parkovacích miestach.


Nepovolený prístup

Nepovolený prístup

Neoprávnené vozidlá môžu ľahko využívať nemocničné parkovacie plochy a parkovať na nezabezpečených a nemonitorovaných parkoviskách. K nepovolenému parkovaniu dochádza pravidelne, keď sa nemocnice nachádzajú v blízkosti turistických atrakcií, centier miest a obchodných parkov. Keďže nemocničné parkovacie miesta sú dosť obmedzené a preplnené, je potrebné mať parkovací systém, ktorý by pomohol kontrolovať prístup. Po stretnutí alebo návšteve by pacienti a návštevníci dostali QR kód, ktorý by naskenovali pri východe.

PARKLIO™ RIEŠENIE

Porušenie parkovania zo strany nenávštevníkov sa skončilo s inteligentnou ochranou a Parklio™ QR. Aby mohli návštevníci nemocnice zaparkovať, dostanú potvrdenie od nemocničného personálu s QR kódom a naskenujú ho pri výjazde z parkoviska.


Manažment parkovania pre návštevníkov

Manažment parkovania pre návštevníkov

Nemocničné parkovisko je dennodenne využívané nemocničným personálom a pacientmi, no nechýbajú ani návštevníci nemocnice. Je dôležité kontrolovať a regulovať parkoviská, aby mali návštevníci prístup počas návštevných hodín. Regulácia parkovania musí vedieť odlíšiť návštevníkov od ľudí, ktorí len zneužívajú parkovacie miesta pri nemocniciach. Systém by umožnil bezplatné parkovanie pre návštevníkov počas návštevných hodín. Po tomto čase by museli zaplatiť parkovné, aby mohli parkovisko opustiť.

PARKLIO™ RIEŠENIE

Parklio™ Gate and Parklio™ Terminal predstavujú najlepšie riešenie pre automatizáciu vstupných a výstupných bodov na nemocničných parkoviskách.

PARKLIO™ TERMINAL

Miesto vykládky

Pacienti sú si vedomí toho, že nemocnice sú miestami s vysokou premávkou, ktoré denne zažívajú dopravné zápchy. Keď sa pacienti nechcú starať o nájdenie parkovacieho miesta, požiadajú niekoho, aby ich odviezol na stretnutie. Taxikári alebo súkromné osoby často parkujú pri vchode do nemocnice. V dôsledku toho dlhé rady prekážajú vozidlám záchrannej služby a ďalšiemu zdravotníckemu personálu. Problém by vyriešilo miesto, kde sa ľudia môžu na pár minút zastaviť. Aby sa zachoval optimálny prietok, je dôležité vyhnúť sa prekročeniu povolenej dĺžky pobytu na určených miestach. Monitorovací systém by mal zisťovať a regulovať čas, počas ktorého môžu autá zostať.

PARKLIO™ RIEŠENIE

S funkciou Parklio™ Detect bude ľahké monitorovať parkovacie miesta a zisťovať priestupky pri parkovaní. Ponúka jednoduchú implementáciu pomocou existujúcich kamier s minimálnymi požiadavkami na infraštruktúru.


Neoprávnené parkovanie na parkovacích miestach určených pre osoby so zdravotným postihnutím

Neoprávnené parkovanie na parkovacích miestach určených pre osoby so zdravotným postihnutím

Parkovanie na parkovacích miestach pre invalidov, pokiaľ nemáte platné povolenie, je v rozpore so zákonom. Aj keď len na pár minút, zastavenie auta na určených miestach je tiež zakázané. Ľudia so zdravotným postihnutím by sa pri príchode do nemocnice nemali obávať, že nájdu parkovacie miesto. Identifikácia osôb so zdravotným postihnutím by bola prvým krokom pri riešení neoprávneného parkovania. Znamená to použitie existujúcej databázy alebo vytvorenie novej databázy s informáciami o ich poznávacích značkách. Kamera by zachytila obraz vozidla a rozpoznala ŠPZ, čo by umožnilo automatický vjazd na akékoľvek fyzicky chránené parkovisko.

PARKLIO™ RIEŠENIE

Parklio™ ANPR je vysoko spoĺahlivý a presný systém schopný čítať poznávacie značky vozidiel bez ľudskej interakcie. Spolu s ochranou Parklio™ je dokonalým riešením na ochanu parkovacej ochrany pred porušením pravidiel pri parkovaní.


Často kladené otázky o problémoch s parkovaním v nemocnici

Manažment parkovania nebol nikdy jednoduchší a efektívnejší vďaka inteligentným parkovacím technológiám. Vďaka automatickej ochrane parkovania a pokročilému systému riadenia parkovania budú mať nemocnice vždy údaje o obsadenosti v reálnom čase. Vďaka tomu budú parkoviská a garáže pri nemocniciach v maximálnej možnej miere optimalizované.

Existujú všeobecné pokyny, ktorými sa môžete riadiť, aby ste zefektívnili rôzne parkovacie zariadenia. Pre ubytovaných pacientov by to malo byť jedno parkovacie miesto na päť nemocničných lôžok. Pre ich návštevníkov sa počet parkovacích miest zvyšuje na jedno miesto na lôžko, ale veľmi závisí aj od pravidiel návštev nemocnice. Maximálny počet zamestnancov by bol do jedného parkovacieho miesta na zamestnanca pracujúceho v dennej zmene.

Väčšina pacientov a návštevníkov nemocnice prichádza autom, pretože ich schopnosť používať verejnú dopravu alebo chodiť pešo bola ohrozená chorobou. V dôsledku toho majú zamestnanci často obmedzený počet parkovacích miest. Keďže často dochádzajú do práce, mali by byť povzbudzovaní, aby jazdili verejnou dopravou alebo spolu so spolupracovníkmi. Nemocnice by tiež mohli zabezpečiť kyvadlovú dopravu zamestnancov.

Odpovedáme do 20 minút