Řešení a Systémy Řízení Parkování Pro Vzdělávací Instituce

Řešení a Systémy Řízení Parkování Pro Vzdělávací Instituce

Parkování je obrovský problém pro všechny vzdělávací instituce. Každý den jsou tisíce studentů a zaměstnanců, kteří musí zaparkovat svoje vozidla, co způsobuje bolesti hlavy při hledání parkovacích míst, zejména během špiček. V tomto případě použití budeme diskutovat o problémech a řešeních parkování ve vzdělávacích institucích. Hlavním cílem je představit efektivní strategie a techniky na řešení problémů s parkováním škol, univerzit a jiných vzdělávacích zařízení.

Výhody Nejlepšího Parkovacího Systému pro Vzdělávací Instituce

  • Snížení dopravních zácp na minimum
  • Lepší organizace parkování a jednodušší tok
  • Zabezpečené parkovací místo pro zaměstnance a studenty
  • Sdílení digitálních klíčů prostřednictvím bezplatné mobilní aplikace (Parklio™ Connect)
  • Speciální parkovací místo pro rodiče s malými dětmi

6 Problémů a Řešení Parkování Vzdělávacích Institucí

Neautorizovaný přístup na parkoviště

Neautorizovaný přístup na parkoviště

Neoprávněné parkování je běžným problémem vzdělávacích institucí, které nemají vhodnou ochranu parkování. Z toho vyplývá, že řidiči, kteří nejsou spojení se vzdělávací institucí (ať už jako zaměstnanec nebo student), parkují neoprávněně na určených parkovacích místech. Tyto parkovací místa jsou obvykle označené značkou vyhrazeného parkování, i když to ne vždycky stačí na to, aby se zabránilo nechtěným vozidlům. Naštěstí pro vás se tento problém dá lehce vyřešit!

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Instalace inteligentní parkovací ochrany na vašem soukromém parkovišti zabrání nechtěným vozidlům, které tam nemají oprávnění parkovat. Na druhé straně, digitální klíče můžete vždycky jednoduše poslat, komu chcete. Osoba potom bude moct ovládat produkty Parklio™ jednoduchým klepnutím v bezplatné aplikaci Parklio™ Connect!


Vyhrazená parkovací místa pro zaměstnance

Vyhrazená parkovací místa pro zaměstnance

Při odchodu do práce se zaměstnanci školy často potkávají s nervy drásajícím scénáři, jako hledání parkování v blízkosti školy, řešení placeného parkování a hledání volného místa, které ještě není obsazené. Některé školy dokonce povzbuzují své zaměstnance, aby do práce jezdili spolujízdou nebo na kole, aby ušetřili peníze na dopravu. Teoreticky je to lepší možnost, no ne každý má flexibilitu jet do práce na kole. Proto je potřebné zabezpečit personálu vlastní parkovací místa.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Na zabezpečení parkovacích míst pro své zaměstnance můžete využít Parklio™ Gate, Parklio™ Chain (pro větší parkoviště) nebo Parklio™ Smart Parking Barrier (pro jednotlivé parkovací místa) a systém Parklio™ ANPR, který umožní automatické otevírání/spouštění produktů. Stačí vložit seznam poznávacích značek, ke kterým chcete udělit přístup, do Parklio™ PMS a je to!


Vyhrazená parkovací místa pro studenty (vysoké školy)

Vyhrazená parkovací místa pro studenty (vysoké školy)

Najít parkovací místo může být často frustrující úloha, zejména pro studenty. Jedním ze způsobů, jak vyřešit tento problém, by bylo mít vyhrazená parkovací místa pro studenty. Studentům by to umožnilo mít konkrétní místo, o kterém ví, že je vždycky k dispozici na parkování, a také by to zabezpečilo, že studenti nebudou mít problém najít místo, když meškají do třídy. Studenti by také měli mít přístup na vyhrazené parkovací místa 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, takže je pro ně jednodušší přijet v lichých hodinách, pokud je to potřebné (studovat, cvičit atd.).

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Pomocí inteligentních parkovacích řešení Parklio™ můžete jednoduše zařídit vyhrazené parkovací místo pro studenty. Přístup bude jednoduchý a rychlý díky digitálním klíčům, které mohou být poskytnuté studentským e-mailovým účtem. Brána Parklio™ se automaticky zavře, když projede vozidlo, čím se eliminuje možnost neoprávněného vstupu.


Dopravní zácpa

Dopravní zácpa

Hlavním důvodem dopravních zácp jsou problémy s parkováním, které mohou být způsobené vysokou poptávkou po parkovacích místech. Efektivnost dopravního toku závisí od optimalizace počtu dostupných parkovacích míst a jejich umístnění. Tento problém je aktuální zejména pro základní školy a mateřské školy, zejména pokud si rodiče přijdou vyzvednout nebo odevzdat svoje děti. To obvykle způsobuje zácpu v blízkosti vchodu do školy, protože rodiče se vždy snaží zastavit svoje auto co nejblíže, za předpokladu, že všechny parkovací místa jsou už obsazené.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Kombinace Parklio™ Detect a Parklio™ Displej pomůže vyřešit problém dopravních zácp v okolí vzdělávacích zařízení. Parklio™ Detect je softvér, který počítá počet zaparkovaných vozidel v reálném čase a Parklio™ Displej zobrazuje aktuální počet zabraných a dostupných parkovacích míst.

PARKLIO™ DISPLAY

Výdejná místa pro rodiče s malými dětmi

Výdejná místa pro rodiče s malými dětmi

Použití zóny odevzdání je jedním z nejjednodušších způsobů, jak vyzvednout a odevzdat děti ve škole. Odkládací zóna se obvykle nachází v blízkosti hlavního vchodu do školy nebo může být na parkovišti, v závislosti od jeho polohy. Odpadová zóna je nejen pohodlná, ale i bezpečná pro studenty i rodiče. Poskytuje vyhrazený prostor pro rodiče, kde mohou bezpečně opustit svoje děti, dokud jdou do práce nebo domů.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Bezpečné parkovací místa v blízkosti vchodu do školy či školky pro rodiče s malými dětmi, kteří spěchají nebo z nějakého důvodu potřebují být co nejblíž k vchodu. Tyto speciální parkovací místa je možné sdílet a ovládat pomocí digitálních klíčů zaslaných rodičům přes aplikaci Parklio™ Connect. Můžete například určit maximální čas pobytu 5 minut.


Vyhrazené parkovací místo pro dodávkové vozidla

Pokud vlastníte nebo řídíte vzdělávací instituci, víte, jak náročné může být vyhovět parkovacím potřebám studentů, vyučujících a zaměstnanců a zároveň zabezpečit, aby doručovací vozidla měli bezpečné a pohodlné místo na odevzdání materiálů. Poskytnutí speciální parkovací plochy pro nákladní auta má množství výhod. Za prvé, dělá dodávky efektivnější a pohodlnější. Za druhé, může pomoct snížit přetížení parkovacích míst. Zároveň se tím sníží množství nepořádku na cestách a trávnicích. Také je dobré si tuto plochu naprojektovat dopředu a poskytnout dostatek prostoru pro vozidla, aby se tu mohlo lehce pohybovat a parkovat.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Řidičům dodávky bude umožněné spustit závoru (nebo otevřít bránu) a zaparkovat na vyhrazených parkovacích místech, vzhledem k tomu že budou mít na svých mobilních zařízeních digitální klíč. Uživatel bude nasměrovaný na přesnou polohu inteligentní parkovací závory. S Gateway a PMS je možné zvedat a spouštět závory z kanceláře nebo informačního pultu, přičemž systém ANPR automaticky spustí závoru na základě načtené SPZ.


Přizpůsobené Řešení Parkování pro Vzdělávací Instituce s Přidanou Hodnotou

Zpeněžení zařízení, když je „mimo sezónu“

Zpeněžení zařízení, když je „mimo sezónu“

Během léta jsou studentské internáty prázdné a mnohé internáty předělávají svoje pokoje na hostely. Kromě toho, protože nejsou studenti, kteří by mohli parkovací místo využívat, internáty mohou svoje parkoviště zpeněžit. Navrhujeme implementaci Parklio™ Terminál a Parklio™ Gate pro systém pro fakturace parkování s cílem zvýšit příjem a zabránit neoprávněnému parkování. Například, pokud lidé využívají zařízení, parkování může být poskytnuté zadarmo. Hosté dostanou Parklio™ QR kód, který si naskenují při výjezdu z parkoviště.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Díky této kombinaci produktů Parklio může každá společnost nebo podnik integrovat systém účtování parkování do svého vlastního existujícího systému. Tímto způsobem mohou internáty zahrnout Parklio QR kód do potvrzení, které si hosté mohou naskenovat při výjezdu z parkoviště a získat tak volné parkovací místo.

PARKLIO™ TERMINÁL
PARKLIO™ QR

Zpeněžení parkování v areálu pro akce

Většinu času v jakékoliv instituci je parkování bezplatné. Jsou však chvíle, kdy se parkování může stát zpeněženou událostí, například když se na stadionu koná koncert nebo velké sportovní akce. V takovýchto případech je často potřebné zaplatiti za privilegium parkování na místo konání – a mnozí lidé se tak rozhodnou udělat, protože se nechtějí zaobírat problémy s hledáním jiného místa na zaparkování svého vozidla. Některé akce jsou tak velké, že vyžadují kyvadlové autobusy ze „satelitních“ parkovišť, aby se návštěvníci dostali z aut na místo konání. V tomto případě může být řešením pro ubytování návštěvníků akcí parkoviště univerzitního kampusu. Kromě toho můžete vždy nechat k dispozici určité procento parkovacích míst pro profesory a studenty, a to díky systému Parklio™ Detect a Parklio™ ANPR.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Přilákejte na akci více návštěvníku nabídkou bezplatného parkování se vstupenkou. Pomocí Parklio™ QR mohou návštěvníci jednoduše naskenovat svůj lístek na akci na terminále Parklio™ a získat tak bezplatné parkování.


Vyhrazená parkovací místa pro návštěvníky (rodiče, hostující profesoři nebo podobný typ návštěvníků)

Vyhrazená parkovací místa pro návštěvníky (rodiče, hostující profesoři nebo podobný typ návštěvníků)

Pokud školy nebudou mít dostatek míst, bude těžké vyhovět všem učitelům, studentům a rodičům. Proto je dobré sestavit plán řízení parkování. První věc, kterou byste měli udělat, je zjistit, kolik aut bude pravidelně parkovat v areálu univerzity. Když budete znát tyto informace, bude lehké určit, kolik parkovacích míst bude v budoucnosti potřebných. Návštěvníci obvykle hledají parkovací místa před školou, co způsobuje zácpy. Vyhrazené parkovací místa sníží objem dopravy v areálu a stres, který je spojený s hledáním parkovacího místa v areálu.

PARKLIO™ ŘEŠENÍ

Doporučujeme vám rezervovat vyhrazená parkovací místa pro hosty ve vaší vzdělávací instituci, abyste minimalizovali nechtěné vyhledávání parkovacích míst. To vám umožňuje jednoduše poskytnout digitální klíče nebo dočasné webové odkazy komukoliv, koho chcete, a zároveň vždy poznat aktuální stav produktů (např. jestli je brána otevřená nebo zavřená).


Často Kladené Otázky o Problémech s Parkováním Ve Vzdělávacích Institucích

Na efektivní ochranu jakéhokoliv parkovacího místa potřebujete mít na parkovištích aspoň jeden vstupní a výstupní bod (nejlepší řešení je Parklio™ Brána). Pro dodatečnou ochranu a lepší řízení parkování doporučujeme Parklio™ Parking Management Systém a Parklio™ Detect. Vždy budete mít k dispozici údaje a přehled o obsazenosti parkovišť a stavu vašich ochranných produktů v reálném čase (např. jestli je brána Parklio™ otevřená nebo zavřená). Navíc přidáním kamery Parklio™ ANPR do Parklio™ Brány můžete získat další automatizaci parkovací ochrany.

Abychom vyřešili problémy s parkováním ve školách, musíme na to myslet z různých hledisek. Pokud se chystáte stavět nový kampus, musíte naplánovat dostatek parkovacích místě pro učitele a studenty. Doporučuje se také vybudovat několik parkovišť u brány školy, aby rodiče mohli vozit své děti do školy bez zbytečných dopravních zácp. Ujistěte se, že máte nainstalované správné osvětlení, aby byly všechny parkovací místa vždy správně osvětlené pro dodatečnou bezpečnost.

V případě mateřských škol, základních škol a středních škol se doporučuje zabezpečit aspoň jedno parkovací místo pro tři členy fakulty a jedno parkovací místo pro každé další tři zaměstnance na plný úvazek. Co se týče vysoké školy/univerzity, tam by mělo být jedno parkovací místo na každých 10 studentů.

Tady je několik tipů, jak zvýšit příjmy z parkování od vzdělávacích institucí:

  • Účtování paušálního poplatku za hosty a návštěvníky (např. nabídka denního parkovacího lístku)
  • Účtujte víc za různé oblasti kampusu – účtujte víc za místa, která jsou v těsné blízkosti vchodu do hlavní budovy
  • Nabízet bezplatné parkování na omezený čas (např. první dvě hodiny je parkování zadarmo, potom je zpoplatněné)

Pro lepší výnosy z parkování doporučujeme kombinaci Parklio™ Terminál, Parklio™ Brána a Parklio™ Parking Management System.

Odpovídáme do 20 minut